Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMircea TUDOSE

Data nașterii : 1929-05-26


Nu exista Manuscris _ _ Mircea TUDOSE
(26 mai 1929, Popesti/Valcea - 26 august 2008, Cluj-Napoca). Poet, prozator. Scoala de Ziaristica - Bucuresti. Facultatea de Litere si Istorie Cluj (1961). Debut absolut cu versuri in Tribuna (1966).

A funcţionat ca inspector cultural regional la Secţia de Învăţămînt şi Cultură a fostei regiuni Cluj (1958–1961), redactor la Studioul Regional de Radio Cluj (1961–1969) şi apoi, pînă la pensionare, profesor gradul I la şcoli şi licee clujene (1969–1989).
A fost membru al Uniunii Ziariştilor din România, din anul 1966, colaborînd cu articole şi studii pe teme de cultură la publicaţiile clujene „Tribuna”, „Steaua”, „Făclia”, „Adevărul de Cluj”, „Gazeta de Cluj–Napoca”, „Cetatea Culturală”, „Mesagerul de Cluj”, „Ştirea”, precum şi la „România Liberă”, „Albina”, „Îndrumătorul Cultural” din Bucureşti şi la revista „Orizont” din Vîlcea.
A debutat cu poezie în „Tribuna”. Editorial a debutat cu volumul de versuri Caut o stea la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă (E.S.P.L.A.) din Bucureşti, în 1969.
 
Volume: Confesiuni tîrzii (versuri), 1995; Cercelul de aur (proză), 1996; Rememorări (versuri), 1996 şi Fluturi de seară (versuri), 2000;
Povara unei mari iubiri (antologie de versuri, ediţie îngrijită de Emilia Tudose, 2009).
 
Eternitate: „Miroase a grîu şi-a cînepă topită / iar soarele s-a prăbuşit pe deal, / potecile abia, abia palpită / şi se cobor alene către mal. / E pace adîncă pe pămînt şi-n zare, / S-aprinde cerul ca o torţă vie, / Cad stele coapte parcă la chemare / şi stropi mărunţi şi grei de veşnicie”.Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară