SCRIITORUL ÎN CETATE - program de vizibilizare

2006
Întrunit în şedinţa din 6 decembrie 2005, Comitetul Filialei Cluj a USR şi-a propus următoarele obiective:
– Editarea unui Almanah al Scriitorilor Clujeni, care sa valorifice datele acumulate in micul dicţionar Clujul literar si sa le adauge texte reprezentative din opera membrilor Filialei, aşa încât sa poată fi utilizat ca invitaţie la lectura, dar si ca o carte de vizita pentru scrisul clujean (500 exemplare);
– Organizarea, sub egida Filialei, a unui Concurs de debut (cel puţin 3 titluri pe an) care sa deschidă Biblioteca tânărului scriitor clujean – o colecţie menita sa vina in sprijinul tinerilor nu doar in vederea editării, ci si ca asistenta profesionala si evaluare sobra a talentului lor.
– Implicarea directa, alături de Societatea Culturala „Lucian Blaga”, pentru mai larga popularizare a Festivalului internaţional Lucian Blaga, ajuns la a 16-a ediţie: asigurarea transportului pentru scriitorii invitaţi din tara si de peste hotare; editarea in parteneriat a Meridianului Blaga 6 (2 volume).
– realizarea de materiale publicitare personalizate cu imprimări/reproduceri de manuscrise, coperte de carte, frontispicii de reviste etc. ale scriitorilor clujeni (tricouri, pungi de plastic, calendare, semne de carte etc.)
– Achiziţionarea unui copiator digital+imprimantă – Achiziţionarea unui calculator performant. Pentru toate acestea, Comitetul va face demersuri in vederea obţinerii de sponsorizări.

2007
„Scriitorul în cetate” Program lansat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor în 2005 şi realizat prin:
– editarea dicţionarului ilustrat Clujul literar. 1900-2005
– lansarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), completat săptămânal cu ultimele date de dicţionar de scriitori, cu antologii de texte, proiecte, informaţii utile etc.
– realizarea marelui Almanah literar 2006. Cuvinte (700 pagini A4, 1500 de ilustraţii, antologie de texte în 15 limbi), însoţit de CD-ul Fototeca (pentru a uşura reflectarea în presă a vieţii literare clujene)
– lansarea panoului Poemul zilei în vitrina Librăriei Universităţii (poem manuscris, acelaşi poem cules, fotografie-portret)
– tipărirea de semne de carte cu date despre activitatea filialei, versuri ale poeţilor clujeni, fluturaşi aniversari etc. pentru informarea rapidă a cititorilor
– lansarea Serilor de poezie la COLA (Casa oamenilor de literatură şi artă)
– relansarea Lecturilor publice în comunele din teritoriu, o variantă adaptată condiţiilor de azi a programului „Luna cărţii la sate”
– turneu de promovare a volumelor editate de Filiala Cluj a USR în oraşele transilvane (turneul a început în noiembrie la Bistriţa şi Beclean)
– lansarea unui Concurs de traduceri din literatura română contemporană şi editarea unei antologii multilingve (2007)
– editarea unui mini-album cu Locuri ale memoriei culturale, în colaborare cu Agenţii de turism locale.
– editarea unei antologii bilingve (româno-maghiare) Clujul în literatură; încurajarea unor asemenea proiecte şi în celelalte oraşe unde trăiesc scriitori membri ai Filialei (Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa, Oradea etc.)
– colaborare permanentă cu Centrele culturale italian, francez, german prin acţiuni comune desfăşurate la sediul Filialei şi pentru o mai bună cunoaştere reciprocă.
– colaborare permanentă cu bibliotecile, muzeele, teatrele clujene, pe baza unor contracte de parteneriat
– acţiuni comune cu Facultatea de litere, unde există un număr important de membri ai Filialei USR şi „întâmplări” culturale pe care Uniunea şi le asumă ca partener indirect (Întâlnirile de la Filo, Cercul de studii Eranos, Centrul de cercetare a imaginarului Phantasma etc.)
– colaborare cu Catedra de jurnalism (seria „Scriitori clujeni la Catedra de jurnalism”)
– parteneriat cu ANPRO (Asociaţia Naţională a profesorilor de română „Ioana Em. Petrescu”) şi cu Inspectoratul judeţean de învăţământ, pentru mai strânsa şi diversificata legătură cu cititorii elevi şi profesori (lecturi publice, întâlniri cu cititorii, asistenţă de specialitate acordată unor reviste şcolare, cenaclurilor şcolare, Cenaclului cadrelor didactice etc.)
– parteneriat cu Amfiteatrul cultural clujean, condus de Ioana Bot.
– parteneriat cu SC ARXIA SRL pentru reflectarea pe site-ul informativ al firmei publicitare a celor mai importante evenimente din viaţa scriitorilor clujeni.
– conferinţe de presă periodice pentru exacta reflectare a activităţii Filialei.
– rubrici permanente Scriitori clujeni în periodice clujene (Adevărul de Cluj, Tribuna, Ziarul Clujeanului, Ziua de Cluj etc.)
– parteneriat cu Studioul de Radio TV Cluj pentru emisiuni periodice cu scriitori clujeni şi pentru completarea arhivei audio şi video a Filialei.
– parteneriat cu Radio Renaşterea – emisiuni cu scriitori clujeni, completarea arhivei audio.
– organizarea Colocviului naţional al scriitorilor tineri, ediţia a doua, clujeană – editarea unei antologii de texte, acordarea de premii.
– organizarea Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” şi editarea Meridianului Blaga (în colaborare cu Societatea Culturală „Lucian Blaga”)
– continuarea Concursului de debut al Filialei Cluj a USR „Biblioteca tânărului scriitor” (au fost editate primele trei titluri, semnate de Laura Husti-Răduleţ, Oana Pughineanu, Adrian Tudurachi)
– lansarea anchetei Ştiinţa dicţionarului la români, împreună cu revista Tribuna, în pregătirea dezbaterii naţionale pe această temă (aprilie 2007)
– Dezbaterea Generaţia 70 azi (generaţia echinoxistă la maturitate)
– introducerea Reuniunilor trimestriale deschise (cu sărbătorirea celor născuţi în lunile respective, cu lansări de carte, informări despre activitatea Comitetului etc.)
– organizarea unei reuniuni cu daruri de Crăciun pentru copiii scriitorilor şi pentru colegii în vârstă (20 decembrie)
– dotarea cu aparatura necesară bunei administrări a arhivei (calculator, imprimantă, copiator, cameră video, radiocasetofon, aparat foto, scanner etc.)
– punerea la punct a Bibliotecii de la sediul Filialei constituită ca Centru de conservare şi cercetare a literaturii contemporane şi îmbogăţirea ei prin încurajarea donaţiilor
– completarea arhivei video şi audio cu ajutorul studiourilor de radio şi televiziune
– pregătirea Arhivei în imagini pe DVD
– punerea la punct a Memorialului (portrete ale scriitorilor dispăruţi, vitrine cu cărţi ale lor, completarea arhivei muzeale cu obiecte ţinând de memoria şi comemorarea lor)

Proiect 2008

– 15 ianuarie – EMINESCU: lansarea ediţiei de buzunar în română şi maghiară 12 poeme pentru minte, inimă şi literatură (21 decembrie 1883 – apare vol. Poesii al lui Mihai Eminescu – pe copertă, 1884); seară de poezie de dragoste
– 6 februarie 1908 – s-a născut Geo Bogza
– 25 februarie 1923 – s-a născut Eta Boeriu (m. 1984)
– Ediţia a treia a Concursului de debut al Filialei „Biblioteca tânărului scriitor (data limită 15 martie 2008)
– Premiile Filialei Cluj a USR pe 2007 (data limită a depunerii cărţilor – 1 martie 2008)
– martie (de Buna Vestire)2008 – "Bunavestire ART", ediţia a VIII-a. Expoziţie de pictură (artist plastic profesionist). Organizatori: Clubul Saeculum Beclean în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Bistriţa, sub egida Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj.
– 31 martie 1933 – s-a născut Nichita Stănescu
– ECHINOX 40: simpozion naţional, tipărituri, Premiul Echinox opera omnia, cockteil,
– 28 aprilie 1908 – ia naştere SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI (preşedinte Cincinat Pavelescu; vicepreşedinte Mihail Sadoveanu); constituirea definitivă are loc la 2 septembrie 1909, când preşedinte e ales M. Sadoveanu. vezi Literatura română, dicţionar cronologic, 1979; dicţionar Şăineanu ediţia 1995; Istoria Societăţilor Scriitorilor Români – biblioteca.euroweb.ro.). Lansarea albumului O sută de ani de viaţă literară transilvană.
– 8-10 mai: FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 18-a: – Simpozion internaţional (editarea volumelor Meridian Blaga 8). – Recital de poezie (decernarea Marelui Premiu de Poezie al Festivalului). – Salonul de artă al scriitorilor clujeni, ediţia I (pictură, grafică, arta fotografică etc.) - 7-10 mai, la Muzeul de Artă.
– 6 mai 1908 – s-a născut Ion Vlasiu
– 6 mai 1938 – a murit Octavian Goga (n. 1881)
– iunie 2008 – Colocviile de la Beclean, ediţia a X-a. Tema: Armata în literatură: glorie şi decădere. Organizatori: Clubul Saeculum Beclean & Fundaţia Culturala Memoria Filiala Beclean, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Beclean, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, sub egida Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj.
– iunie: REUNIUNEA DE PRIMĂVARĂ/VARĂ A SCRIITORILOR CLUJENI
– 13 august 1878 – apare la Gherla şi Cluj Amicul familiei, bilunar (editor Niculae Fekete Negruţiu; în numărul 1 se publică Cântecul gintei latine, al lui Alecsandri)
– 27 august 1928 – s-a născut Mircea Zaciu (m. 2000)
– 14 octombrie 1948 – s-a născut Marian Papahagi (m. 1999)
– 9 noiembrie 1918 – s-a născut Teohar Mihadaş (m. 1996)
– septembrie: Zilele Culturale Poesis
– septembrie: CONCURSUL NAŢIONAL DE PROZĂ ŞI ESEU „PAVEL DAN”
– octombrie: ZILELE PROZEI la CLUJ– ediţia a II-a, naţională: Întâlnire cu prozatori contemporani, simpozion. – decernarea marelui Premiu „Pavel Dan” pentru proză în limba română
şi a Premiului „Kós Károly” pentru proză în limba maghiară.
– 7 octombrie – ediţia a XXIV-a a FESTIVALULUI NAŢIONAL DE POEZIE “GEORGE COŞBUC”, Bistriţa
– noiembrie: – REUNIUNEA DE TOAMNĂ/IARNĂ A SCRIITORILOR CLUJENI: carnaval cu premii, aniversări iulie-decembrie etc.
– noiembrie – SALOANELE “LIVIU REBREANU”. Ediţia a XXVII-a a Festivalului Naţional de Proză “Liviu Rebreanu”, Bistriţa

Proiect 2009

Filiala clujeană a Uniunii Scriitorilor din România a demarat, începând cu 2005, un amplu program de accentuare şi aprofundare a prezenţei scriitorului în cetate, convinsă că prin cultură se asigură, în primul rând, renumele şi statura unei comunităţi în durata lungă a istoriei. Sub titlul SCRIITORUL ÎN CETATE, au fost deja iniţiate şi duse la împlinire câteva proiecte (editarea dicţionarului ilustrat Clujul literar. 1900-2005, editarea marelui Almanah literar 2006 cu titlul Cuvinte, realizarea site-ului Filialei clujene a USR, ciclul de Lecturi publice: Scriitorul şi cititorii săi, Concursul de debut Biblioteca tânărului scriitor, Albumul aniversar 100 de ani de literatură transilvană, Starea prozei etc.), toate şi cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.
Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2009 cuprinde:
1. Simpozion Mihai Eminescu, cu lansarea volumului Studii eminesciene al Ioanei Em. Petrescu (ianuarie 2009).
2. Lansarea albumului Clujul din cuvinte (februarie 2009)
3. Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor
(1 martie 2009)
4. Anotimpurile feminităţii – masă rotundă, lecturi (martie 2009)
5. PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România (aprilie/mai 2009)
6. Editarea unei antologii de literatură pentru copii Cartea mea fermecată (lansare 1 iunie 2009).
7. Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR (mai 2009) – ediţia a doua, la Muzeul de Artă.
8. ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a treia, octombrie 2009.
9. Deschiderea unei Expoziţii permanente de carte Clujul literar, în colaborare cu Societatea Culturală Lucian Blaga.
10. Simpozion Centenar Eugen Ionescu – cu lansarea volumului Ionescu absurdul, semnat de Mariano Martin Rodriguez (trad. Iulia Bobăilă).
Vor continua Festivalurile deja tradiţionale: Festivalul internaţional Lucian Blaga la Cluj; Zilele Poesis la Satu Mare; Simpozioanele George Coşbuc şi Liviu Rebreanu la Bistriţa şi Beclean etc.
De asemenea, va continua adunarea şi prelucrarea materialului pentru marele Dicţionar critic al scriitorilor ardeleni, care va apărea în 2010.

PROIECT 2010

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2010 cuprinde următoarele proiecte şi activităţi:
Maraton de literatură contra crizei. Cu Mihai Eminescu (15 ianuarie 2010 – 160 de ani de la naştere).
SIMPOZION NAŢIONAL ION BUDAI-DELEANU – 250 de ani de la naştere. Editarea Caietelor simpozionului (februarie 2010)
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2010)
Şezătoare literară. La taifas cu August Treboniu LAURIAN (200 de ani de la naştere), Heliade RĂDULESCU şi Grigore ALEXANDRESCU (125 de ani de la moarte) – martie
La clanul Caragiale.Masă rotundă: 125 de ani de la naşterea lui Mateiu I. Caragiale, dar şi de la premiera piesei D-ale Carnavalului. Recitiri şi înscenări (aprilie).
Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 20-a. Blaga şi traducerile. Recital de poezie. Un secol de la debutul cu versuri în Tribuna din Arad (26 martie). Premii pentru poezie şi traducere. Lansare Meridian Blaga 9 şi 10.
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2010) – ediţia a treia, dedicată lui Lucian Blaga.
Lansarea albumului Locuirea cu stil (circa 300 de pagini) – cele mai importante locuri ale memoriei culturale clujene/ardelene: case memoriale, încăperi, mese de lucru, ateliere, clădiri în care s-au născut, au trăit, au creat mari personalităţi ale literaturii, muzicii, picturii, arhitecturii clujene. Albumul va fi completat cu un mic dicţionar de personalităţi şi cu harta locurilor memoriei. (mai).
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor(aprilie/mai 2010)
Editarea unei antologii de poezie Invitaţie la vers(circa 250 de pagini). Versuri alese de scriitorii clujeni din literatura română şi universală şi recomandate locuitorilor Clujului ca veritabile aforisme de conferit pregnanţă şi adâncime vieţii cotidiene. Poezia ca vistiernic al fiinţei. (lansare 1 iunie 2010).
Şezătoare literarăla Ciucea (octombrie).
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a patra, noiembrie 2010. 125 de ani de la naşterea lui LIVIU REBREANU. Dezbatere. Premii pentru exegeză rebreniană şi pentru proză (noiembrie). În colaborare cu Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud. Ioana Postelnicu, 100 de ani de la naştere.
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga (decembrie).
Reuniunea de toamnă-iarnă.

DE CONTINUAT
– administrarea şi îmbunătăţirea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro);
– completarea şi punerea la punct a ARHIVEI, utilizată deja pentru editarea „cărţilor de vizită” ale Filialei:
Clujul literar. 1900-2005, 2005; Cuvinte. Almanah literar 2006; Caietele Colocviului tinerilor scriitori, 2007, Literatură tânără 2007; Clujul din cuvinte. Antologie ilustrată, 2008; 100 de ani de viaţă literară transilvană. O cronologie în imagini, 2008; Starea prozei, 2008. Cartea mea fermecată. Antologie de literatură pentru copii, 2009 etc.
susţinerea seriei bilingve româno-maghiare iniţiate de scriitorul Molnos Lajos, cu sprijinul Primăriei şi în colaborare cu Filiala clujeană a USR, din care au apărut POEZIA (Un pahar de lumină) şi PROZA (Lumea fără mine);
– continuarea Concursului de debut al Filialei Cluj a USR – Colecţia Biblioteca tânărului scriitor a ajuns la numărul 11, plus două menţiuni;
– organizarea bianuală a REUNIUNILOR SCRIITORILOR (de primăvară-vară şi de toamnă-iarnă), cu sărbătorirea vârstelor rotunde;
– organizarea, în fiecare an, a Şezătorii literare Anotimpurile feminităţii;
– organizarea Festivalului Internaţional Lucian Blaga, anual, în luna mai, prin Societatea Culturală Lucian Blaga; editarea publicaţiei periodice Meridian Blaga, ajunsă la numărul 9 şi acoperind 14 volume şi peste 5000 de pagini;
– continuarea şi diversificarea programului Scriitorul în cetate, în colaborare cu instituţii culturale şi cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local;
– organizarea Salonului de primăvară al scriitorilor (cele două ediţii au identificat câteva zeci de scriitori plasticieni ale căror lucrări merită cunoscute);
– participarea la Concursurile Naţionale Pavel Dan, respectiv Octavian Goga, organizate în fiecare an de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu;
organizarea colocviuluiStarea prozei cu prilejul căruia s-a editat un volum inedit Agârbiceanu şi un masiv volum de studii şi opinii;
– organizarea de Simpozioane şi mese rotunde în colaborare cu Centrele Culturale Italian, Francez, German etc.
– o mai susţinută apariţie a activităţii scriitorilor clujeni la posturile de radio şi televiziune şi în presă.

PROIECTE NOI:
– adunarea materialului pentru redactarea, în viitorul apropiat, a DICŢIONARULUI CRITIC AL SCRIITORILOR ARDELENI;
– sprijinirea activităţilor specifice organizate de cele două Reprezentanţe ale Filialei (de Nord şi de Est) pentru o imagine cât mai coerentă şi mai cuprinzătoare a prezenţei scriitorilor din Transilvania în Cetate;
– o mai puternică antrenare în viaţa Filialei a scriitorilor de altă etnie/limbă, prin intermediul proaspătului înfiinţat Departament al minorităţilor;
– iniţierea de proiecte comune cu Filialele Alba, Braşov, Mureş, Arad, Timişoara, Sibiu;
– realizarea unui album comentat Locuirea cu stil, despre casele în care au trăit/trăiesc şi au scris/scriu scriitorii ardeleni;
– realizarea unei antologii Invitaţie la vers, cu poeme în manuscris ale poeţilor şi cu versurile lor preferate din lirica lumii;
– organizarea unor Şezători lunare la sediul Filialei, cu lectură din cele mai noi cărţi ale membrilor;
– diversificarea Lecturilor publice în colaborare cu bibliotecile clujene, cu muzeele, cu alte instituţii de cultură, cu instituţiile de învăţământ în care momentul de literatură ar fi binevenit şi potenţator;
– descoperirea de noi surse de finanţare a proiectelor Filialei.

Proiect 2011
1. Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu (15 ianuarie 2011) deschiderea anului literar 2011
2. Lansarea volumului Clujul în legende. Repovestit de...şi continuarea proiectului–realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca (coord. Irina Petraş şi Ovidiu Pecican) (ianuarie)
3. SIMPOZION Gândirea la Cluj – 90 de ani de la apariţia revistei Gândirea. Editarea Caietelor simpozionului (februarie/martie 2010)
4. Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor (1 martie 2011)
5. Şezătoare literară. 100 de ani de la apariţia revistei Cosânzeana la Cluj (red. Sebastian Bornemisa; colab.: Agârbiceanu, Cotruş, Rebreanu, Iorga etc.) – martie
6. Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei (aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
7. Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 21-a. Lucian Blaga UNESCO – 50 de ani de posteritate. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 11 şi a antologiei Versuri pentru templul lui (mai).
8. Lansarea volumului Clujul pe înţelesul copiilor. Cuvinte şi imagini. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (iunie)
9. PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2011)
10. Editarea unei antologii Moartea în/din cuvinte (circa 250 de pagini). Ce mai înseamnă să fii muritor în mileniul 3? (lansare iulie 2011).
11. Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR (mai 2011) – ediţia a patra, dedicată lui Lucian Blaga.
12. Conferinţă/dezbatere – 150 de ani de la înfiinţarea ASTREI (23 octombrie 1861, Sibiu)
13. Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea. (octombrie 2011).
14. ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a cincea, noiembrie 2011. Premii pentru proza anului (noiembrie).
15. Expoziţii/concurs Carte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
16. Reorganizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg, pe care îl vizează, de altminteri.

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2012:

Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu(15 ianuarie 2012) – seară de poezie în colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
Conferinţa Sextil Puşcariu (1877-1948) şi Clujul interbelic (februarie)
Continuarea Concursului de debutal Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2012)
Reuniunea de primăvarăa doamnelor(martie) – impresii de călătorie
Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei(aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
CENTENAR CARAGIALE– masă rotundă Clujeanul Caragiale. Lansări de carte dedicată lui Caragiale. Minispectacol Caragiale cu concursul actorilor Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 22-a. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 12 (mai).Spectacol Acustikon în colaborare cu RadioCluj.
Masă rotundăGeorge Bariţiu (24 mai 1812-1983),întemeietorul presei româneşti din Transilvania – mai
Lansarea almanahului Promenada scriitorilor, în cadrul ZILELOR CLUJULUI. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (mai-iunie)
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2012)
Editarea unei antologii Moartea în/din cuvinte (circa 250 de pagini). Ce mai înseamnă să fii muritor în mileniul 3? (lansare iulie 2012).
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2012) – ediţia a cincea, dedicată lui Lucian Blaga.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM inaugurate la sediul Filialei
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis (octombrie)
Aniversare Adş Endre (1877-1919) – eveniment în colaborare cu Revista Poesis.
Zilele Nord literar, la Baia Mare.
Zilele George Coşbuc, Bistriţa, septembrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor bistriţeni şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezieSighetul Marmaţiei (1 octombrie)
Serile de Poezie Nichita Stănescu,Deseşti, (ediţia a 34-a, 3 octombrie
Festivalul Naţional Octavian Gogala Ciucea. (octombrie 2012).
Simpozion Dimitrie Popovici (1902-1952), în colaborare cu Facultatea de Litere.
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor bistriţeni şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a şasea, noiembrie 2012. Premii pentru proza anului (noiembrie).
ConferinţaRadu Stanca (1920-1962)
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei (decembrie)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg.

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2013

Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu(15 ianuarie 2013) – seară de poezie în colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
Conferinţa Junimea 150 (1863) (februarie)
Continuarea Concursului de debutal Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2013)
Reuniunea de primăvarăa doamnelor(martie) – impresii de călătorie
Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei(aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
CENTENAR Şt.O. Iosif– miniconferinţă şi recital.
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 23-a. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 13 (mai).Spectacol Acustikon în colaborare cu RadioCluj.
Masă rotundă cu participare naţionalăLiteratura tânără la maturitate
Lansarea albumului Viaţa literară clujeană, în cadrul ZILELOR CLUJULUI. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (mai-iunie)
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2013)
Editarea unei antologii bilingve, româno-maghiare, Lumea e la Cluj (circa 250 de pagini). (lansare iulie 2013).
Conferinţa Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673–21 august 1723)(august)
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2013) – ediţia a şasea, dedicată lui Lucian Blaga.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM inaugurate la sediul Filialei
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis (octombrie)
Aniversare Andrei Mureşanu (1816–1863), în colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa.
Zilele Nord literar, la Baia Mare. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş.
Zilele George Coşbuc, Bistriţa, septembrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezieSighetul Marmaţiei (1 octombrie)
Serile de Poezie Nichita Stănescu,Deseşti, (ediţia a 34-a, 3 octombrie)
Festivalul Naţional Octavian Gogala Ciucea. (octombrie 2013).
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa.
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a şaptea, noiembrie 2013. Premii pentru proza anului (noiembrie).
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei (decembrie)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg, pe care îl vizează, de altminteri.

PROIECT Scriitorul în cetate 2014
Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu– seară de poezie în colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca. Eminescu-Creangă-Veronica Micle 125 de ani de la moarte- conferinţă – 15 ianuarie 2014 (Ziua Culturii Naţionale)
Seria de conferinţe Scriitorul în cetate, alternativ cu SeriaIstorie şi literatură – lunar
Expoziţie de grafică de carte/coperte – februarie
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor ; Editarea unui volum de debut colectiv bilingv, româno-maghiar – 1 martie 2014
Reuniunea de primăvară a doamnelor– impresii de călătorie – martie
Rondul poeţilor (de Ziua Internaţională a Poeziei) – 21 martie
Paralele intersectate – masă rotundă. simpozion, dezbateri pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie – mai
Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 24-a. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Spectacol Acustikon în colaborare cu RadioCluj – Oraşul poeţilor – mai
Organizarea de Zile ale Reprezentanţelor Filialei şi ale revistelor literare la sediul Filialei –
Participare la ZILELE CLUJULUI. – mai-iunie
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor – mai-iunie
Implicare în Festivalul de Carte Transilvania – iunie
Ziua copilului - Legată de aniversarea a 100 de ani de la moartea lui Emil Gârleanu – 1 iunie
Editarea unei antologii bilingve, româno-maghiare, Lumea e la Cluj (circa 250 de pagini). – iulie 2014
Camil Petrescu120 de ani de la naştere – masă rotundă
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR– ediţia a şaptea, dedicată lui Lucian Blaga. – mai 2014
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM inaugurate la sediul Filialei – lunar
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis –
Zilele Nord literar, la Baia Mare. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş. –
Zilele George Coşbuc, Bistriţa, septembrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa. –
Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei– octombrie
Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 35-a – octombrie
Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea.. – octombrie
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa(25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa. – noiembrie
Festivalul Naţional de Literatură, Cluj 5-7 octombrie. Prima ediţie
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a noua,. Premii pentru proza anului (noiembrie). – noiembrie
Expoziţii/concurs Carte în dar. – iunie şi decembrie
Filiala Cluj a USR – 65 de ani de existenţă: Lansarea Dicţionarului ilustrat Scriitori ai Transilvaniei; Întâlniri cu cititorii, mese rotunde, dezbateri – noiembrie decembrie
Aniversarea revistei Steaua 65: Oraşul poeţilor – Gala poeziei; Reviste ardelene – masă rotundă, dezbatere – noiembrie-decembrie
Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei – decembrie
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro). – permanent

Proiect Scriitorul în cetate2015
2015 – Anul Internaţional al Luminii (ONU)

Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu (165 de ani de la naştere) – Poemele iernii. Şezătoare literară. –. Lansări de carte (exegeză eminesciană). Ziua Culturii Naţionale. În colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca
Seria de conferinţe SCRIITORUL ÎN CETATE, alternativ cu Seria Istorie şi literatură, lunar (întâlniri cu Ion Vlad, Ion Pop, Cseke Peter, Carmen Vlad, Ioan-Aurel Pop etc.)
15 februarie - Titu Maiorescu (1840-1917) - 175 de ani de la naştere. Conferinţă.
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor; înscrieri 1 martie 2015,
martie- Reuniunea de primăvară a doamnelor – impresii de călătorie. Cu proiecţii video.
19 martie – Caiete Silvane. 10 ani de la apariţie. Masă rotundă, recital (în colab. cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi cu Filarmonica Transilvania); 20-22 martie – Zilele Caiete silvane, Zalău.
Rondul de primăvară al poeţilor(de Ziua Internaţională a Poeziei 21 martie).
1-7 aprilie - Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii; Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie) În colab. cu Biblioteca Judeţeană Cluj
6-10 aprilieŞcoala altfel – în colaborare cu profesorii de literatură română (ANPRO). Desant scriitoricesc.
Paralele intersectate – masă rotundă. simpozion, dezbateri pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie – mai (Report 2014)
6-9 mai - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 25-a. Lucian Blaga – 120 de ani de la naştere. Recital de poezie Oraşul poeţilor. Lansare Integrala Blaga în franceză, traducător Jean Poncet. Premii pentru poezie şi traducere. Conferinţe. Dezbateri. Lansări de carte. Concursuri pentru tineri. Spectacol în colaborare cu RadioCluj. Cu invitaţi din ţară şi străinătate
Editarea unei antologii Lumina din cuvintededicată aniversării a 120 de ani dela naşterea lui Lucian Blaga şi Anului Internaţional al luminii.
15 mai Ziua Latinităţii (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine, Paris, 2000). Simpozion Farmecul etimologiilor. Invitat special: Ioan-Aurel Pop.
Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR– ediţia a noua, dedicată lui Lucian Blaga. – mai
Participare la ZILELE CLUJULUI – mai-iunie. Activităţi în colaborare cu Centrul de studii belgiene Cluj, la 25 de ani de existenţă.
PREMIILEFilialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor – mai-iunie
1 iunie, Ziua copilului – Cu scriitorii despre Cărţile copilăriei (Hans Christian Andersen, 1805-1875; Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944; Robert Louis Stevenson, 1850-1894; Mark Twain, 1835-1910; Rudyard Kipling, 1865-1936) în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
Editarea unei antologii bilingve, româno-maghiare, Lumea e la Cluj. – iulie Report 2014
Organizarea de Zile ale Reprezentanţelor Filialei şi ale revistelor literare la sediul Filialei (trimestrial)
Implicare în Festivalul Internaţional de Carte Transilvania – octombrie
1-7 octombrie- FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ (FestLit Cluj 2015), ediţia a doua (cu invitaţi din ţară)
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM de la sediul Filialei (lunar)
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis – octombrie
Zilele Nord literar, la Baia Mare - octombrie. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş
.Zilele George Coşbuc, Bistriţa. – octombrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei – octombrie
Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 36-a – octombrie
Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea – octombrie
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa.
ZILELE PROZEI la Cluj, ediţia a noua. Premii pentru proza anului. – Simpozion: Mihail Sadoveanu (1880-1961), 135 de ani de la naştere; Liviu Rebreanu, (1885-1944) 130 de ani de la naştere (noiembrie)
Expoziţii/concurs Carte în dar. – iunie şi decembrie. În colaborare cu BJC
decembrieReuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei. Aniversări rotunde.
Lansări de carte (săptămânal)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro). – permanent

Scriitorul în cetate, 2016 (proiect)
Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu Şezătoare literară. –. Lansări de carte (exegeză eminesciană). Ziua Culturii Naţionale. Lansarea Proiectului.
Seria de conferinţe SCRIITORUL ÎN CETATE, alternativ cu Seria Istorie şi literatură, lunar (întâlniri cu Ion Vlad, Ion Pop, Visky Andras, Carmen Vlad, Ioan-Aurel Pop, Mihaela Mudure, Ion Taloş, Rodica Marian etc.)
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor; înscrieri 1 martie 2015,
martie- Reuniunea de primăvară a doamnelor – impresii de călătorie. Cu proiecţii video.
18-20 martie 2016, la Zalău, a noua ediţie a Zilelor revistei Caiete Silvane. (sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România).
Rondul de primăvară al poeţilor(de Ziua Internaţională a Poeziei, 21 martie) – Recital. Poezia română în traduceri. Lansarea antologiei alcătuite de Ruxandra Cesereanu (Moods&Women&Men&Once again Moods)
1-7 aprilie - Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii; Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie) În colab. cu Biblioteca Judeţeană Cluj
aprilie: Simpozion Şcoala Ardeleană(200 de ani de la moartea lui Gheorghe Şincai; 210 ani de la moartea lui Samuil Micu; 260 de ani de la naşterea lui Petru Maior şi 195 de la moartea sa).
Medalion Andrei Mureşeanu – 200 de ani de la naştere.
6-10 aprilie Şcoala altfel – în colaborare cu profesorii de literatură română (ANPRO). Desant scriitoricesc.
Paralele intersectate – masă rotundă. simpozion, dezbateri pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie – mai (Report 2015)
6-9 mai - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 26-a. Recital de poezie Oraşul poeţilor. Lansare Integrala Blaga în franceză, traducător Jean Poncet. Conferinţe. Dezbateri. Lansări de carte. Concursuri pentru tineri. Cu invitaţi din ţară şi străinătate
Editarea volumului de comunicări FestLit 2015 (Şcoala Ardeleană, începutul modernităţii româneşti şi Farmecul etimologiilor. Elogiu limbii române)
15 mai Ziua Latinităţii (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine, Paris, 2000). Conferinţă Ion Taloş: Împăratul Traian în tradiţia orală. Invitat special: Ioan-Aurel Pop.
Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR– ediţia a noua, dedicată lui Lucian Blaga. – mai
Participare la ZILELE CLUJULUI – mai-iunie.
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor – mai-iunie
1 iunie, Ziua copilului – Cu scriitorii despre Cărţile copilăriei în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
Editarea unei antologii bilingve, româno-maghiare, Lumea e la Cluj. – iulie Report 2015
Organizarea de Zile ale Reprezentanţelor Filialei şi ale revistelor literare la sediul Filialei (trimestrial)
Implicare în Festivalul Internaţional de Carte Transilvania – octombrie
2-5 octombrie- FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ (FestLit Cluj 2016), ediţia a treia (cu invitaţi din ţară). Recital de gală; Rond poetic; Simpozioane (Feminitate şi literatură şi Literatura română – începuturi); Desant scriitoricesc; Premii; Lansări de carte.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM de la sediul Filialei şi la Galeriile de Artă Steaua(lunar)
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis – octombrie
Simpozion George Coşbuc 150 de ani de la naştere. Lansarea volumului Petru Poantă, Opera lui George Coşbuc.
Zilele Nord literar, la Baia Mare - octombrie. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş
Zilele George Coşbuc,Bistriţa. – octombrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei – octombrie
Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 36-a – octombrie
Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea – octombrie
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa, Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa şi revista Mişcarea literară.
ZILELE PROZEI la Cluj, ediţia a zecea. Premii pentru proza anului.
Expoziţii/concurs Carte în dar. – iunie şi decembrie. În colaborare cu BJC
decembrieReuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei. Aniversări rotunde.
Lansări de carte (săptămânal)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro). – permanent

Scriitorul în cetate, 2017 (proiect)
Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu Şezătoare literară. –. Lansări de carte (exegeză eminesciană). Ziua Culturii Naţionale. Lansarea Proiectului.
Seria de conferinţe SCRIITORUL ÎN CETATE, alternativ cu Seria Istorie şi literatură, lunar (întâlniri cu Ion Vlad, Ioan-Aurel Pop, Mircea Muthu, Visky Andras, Carmen Vlad, Ioan Bolovan, Alexander Baumgarten, Ion Taloş etc.)
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor; înscrieri 1 martie 2017,
martie- Reuniunea de primăvară a doamnelor – impresii de călătorie. Cu proiecţii video.
martie – la Zalău, a nouă ediţie a Zilelor revistei Caiete Silvane. (sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România).
Rondul de primăvară al poeţilor(de Ziua Internaţională a Poeziei, 21 martie) – Recital.
1-7 aprilie - Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii; Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie) În colab. cu Biblioteca Judeţeană Cluj
6-10 aprilieŞcoala altfel – în colaborare cu profesorii de literatură română (ANPRO). Desant scriitoricesc. Lansarea Proiectului Scriitorul şcolii.
Lansarea ProiectuluiScriitorii Cetăţii. Lecturi publice
Paralele intersectate – masă rotundă. simpozion, dezbateri pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie – mai (Report 2016)
11-12 mai - FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 27-a. Recital de poezie Oraşul poeţilor. Conferinţe. Dezbateri. Lansări de carte. Concursuri pentru tineri. Cu invitaţi din ţară şi străinătate.
Editarea volumului de comunicări FestLit 2016 (Literatura română – începuturi şiFeminitate şi literatură) şi a antologiei Transilvania din cuvinte (dedicată Centenarului Unirii)
15 mai Ziua Latinităţii (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine, Paris, 2000). Conferinţă: Ioan-Aurel Pop.
Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR– ediţia a zecea, dedicată lui Lucian Blaga. – mai
Participare la ZILELE CLUJULUI – mai-iunie.
PREMIILEFilialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor – mai-iunie
1 iunie, Ziua copilului Cu scriitorii despre Cărţile copilăriei în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
Organizarea de Zile ale Reprezentanţelor Filialei şi ale revistelor literare la sediul Filialei (trimestrial)
8-10 octombrie- FESTIVALUL NAŢIONAL DE LITERATURĂ (FestLit Cluj 2017), ediţia a patra (cu invitaţi din ţară). Recital de gală; Rond poetic; Simpozioane (Critica literară şi literatura viitorului); Desant scriitoricesc; Premii; Lansări de carte.
Implicare în Festivalul Internaţional de Carte Transilvania – octombrie
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM de la sediul Filialei şi la Galeriile de Artă Steaua(lunar)
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis – octombrie
Zilele Nord literar, la Baia Mare - octombrie. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş
Zilele George Coşbuc,Bistriţa. – octombrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei – octombrie
Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 37-a – octombrie
Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea – octombrie
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc, Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa şi revista Mişcarea literară.
ZILELE PROZEI la Cluj, ediţia a zecea. Premii pentru proza anului.
Expoziţii/concurs Carte în dar. – iunie şi decembrie. În colaborare cu BJC
decembrieReuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei. Aniversări rotunde.
Lansări de carte (săptămânal)
Mese rotunde, simpozioane legate de aniversările anului 2017
Tudor Arghezi (1880-1967); George Bacovia (1881-1957); Ion Creangă (1837-1889); Mircea Eliade (1907 – 1986); Mihail Kogălniceanu (1817-1891); Horia Lovinescu (1917–1983); Titu Maiorescu (n. 1840- 1917); Iacob Negruzzi (1842–1932); Camil Petrescu (1894-1957); Cezar Petrescu (1892–1961); Dimitrie Stelaru (1917–1971); IancuVăcărescu (1792–1863)


Proiectul Scriitorul în cetate2018

TIPĂRITURI
Pentru Centenarul Marii Uniri, se va reedita, cu adăugiri şi în condiţii grafice speciale, Transilvania din cuvinte, cu titlul Transilvania din cuvinte (1918-2018). Istorie şi literatură.
De asemenea, albumul 100 de ani de viaţă literară transilvană.
Ele vor fi lansate în 11 octombrie, Ziua Şcolii Ardelene.

EVENIMENTE
Tradiţionale(cu accente pe Centenarul Unirii şi pe Semicentenarul Echinox).
Recitaluri/ronduri de poeziei: 15 ianuarie (Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Eminescu); 21 martie (de Ziua Internaţională a Poeziei – Echinoxişti la echinocţiu); Recitalul Festivalului Lucian Blaga ediţia a 28-a (mai).
Ciclul de conferinţe Scriitorul în cetate, cu seria Istorie şi literatură, cu invitaţi de marcă din domeniul literaturii, istoriei, filosofiei, folclorului etc. Conferinţe speciale de Zilele Blaga (12-13 mai), Ziua latinităţii (15 mai), Ziua Limbii Române (31 august), Ziua Şcolii Ardelene (11 octombrie) etc.
Reuniunea doamnelor(martie), Reuniunea de primăvară-vară (15 iunie, cu Premiile Filialei Cluj) şi Reuniunea de toamnă-iarnă (decembrie, cu sărbătorirea scriitorilor cu vârste rotunde şi a seniorilor), Salonul de primăvară al scriitorilor-plasticieni (mai).
Speciale
Festivalul Naţional de Literatură: Simpozionul ediţiei a 5-a a FestLit Cluj (2-4 iunie 2018) va fi dedicat Marii Uniri cu participarea unor scriitori de raftul întâi din toată ţara. De asemenea, desantul scriitoricesc în şcoli, facultăţi, biblioteci va antrena tinerii cititori în dezbateri cu aceeaşi temă (Istorie şi literatură), concursuri literare etc. Rondul de mai al FestLit va fi organizat în colaborare cu Teatrul Naţional „Lucian Blaga” Cluj-Napoca.
Serată literară Echinox 50 (iulie). În colaborare cu UBB Cluj-Napoca
Zilele prozei ediţia a 12-a, Proatorii unui veac, Cluj-Napoca, Maieru, Chiuza.
Spectacol cu poezie şi muzicăîn pragul lui 1 Decembrie 2018, în colaborare cu instituţii de cultură clujene.

Notă: Am depus în primăvară o listă cu plăcuţele de instalat pe clădirile marilor personalităţi/instituţii literare/culturale clujene. Proiectul se află în curs de realizare. Se vor organiza itinerare educative periodice – mici pelerinaje cu ghizi bine pregătiţi la locurile memoriei – locuri unde au trăit/au creat mari personalităţi ale culturii române. Un fel de exerciţiu identitar.

Se adaugă evenimentele organizate de Reprezentanţele de la Baia Mare, Bistriţa, Satu Mare, Zalău: Zilele revistei Caiete Silvane. Zilele revistei Poesis, la Satu Mare, Zilele Nord literar, la Baia Mare, Zilele George Coşbuc,Bistriţa, Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei, Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea, Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa

EVENIMENTE 2019 – Proiect
Filiala clujeană și revista Steaua (Almanahul literar) împlinesc 70 de ani
2019 - Anul Cărții

15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Eminescu: Prima conferință a anului din ciclul Scriitorul în cetate: Eminescu, începutul continuu; recital de poezie, lansări de carte
4-24 februarie- Maitreyi Devi, povestea adevărată. Organizatori: Academia Română Cluj, prin Institutul de istorie "George Barițiu"; UBB, prin Centrul clujean pentru studii indiene, și Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj. Cu sprijinul ICR.
28 februarie – Șezătoare literară dedicată aniversării a 70 de ani de existență a Filialei și a revistei Steaua.
14 martie ­­– Reuniunea doamnelor. Despre călătorii, cărți noi, proiecte, La Galeriile revistei Steaua, expoziție de pictură și grafică Laura Poantă, Trei ferestre
21 martie(de Ziua Internaţională a Poeziei) – Rondul Poeții Stelei și invitații lor, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca.
15 mai Ziua latinităţii– simpozion
17-18 mai - Festivalul Internațional Lucian Blagaediţia a 29-a: conferință, simpozion, recital, lansări de carte. Invitați de peste hotare.
Salonul de primăvară al scriitorilor-plasticieni, la Galeriile Steaua
9-11 iunie 2018Festivalul Naţional de Literatură. Ediția a 6-a a FestLit Cluj va fi una specială, dedicată Filialelor înființate în 1949: Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Mureș. Simpozionul, dezbaterile, lansările de carte, premiile vor fi legate de același eveniment. Lansarea volumului aniversar Filiala Cluj 70. Desant scriitoricesc în şcoli, facultăţi, biblioteci, concursuri literare etc.
27 iunie – Reuniuneade primăvară-vară. cu Premiile Filialei Cluj
31 august- Ziua Limbii Române
5 septembrie – Șezătoare literară comemorativă
20-21 septembrie - Zilele prozei(în colaborare cu Reprezentanța Bistrița-Năsăud) – Simpozion Liviu Rebreanu, 75 de ani de la moarte.
11 octombrieZiua Şcolii Ardelene.Lansarea albumului aniversar Viața literară transilvană în imagini și cuvinte
Noiembrie – Simpozion Reviste transilvane. Invitatele revistei Steaua: Apostrof, Caiete Silvane, Familia, Mișcarea literară, Neuma, Nord literar, Orașul, Poesis, Tribuna, Vatra etc.
Decembrie – Reuniunea de toamnă-iarnă(sărbătorirea scriitorilor cu vârste rotunde şi a seniorilor), Banchet aniversar.
Reprezentanțe (Bistrița/Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Zalău)
10 martie – Reuniune aniversară - Revista Poesis în anul XXX. Lansare de număr jubiliar cu invitați și colaboratori din țară. Lecturi publice în Satu Mare,Negrești-Oaș,Carei,Tășnad.
martie– la Zalău, Zilele revistei Caiete Silvane. (sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România).
aprilie– Șezătoare literară comemorativă cu ocazia intrării/eliberării Sătmarului de Armata Română în 19 aprilie 1918. Lansare ”Cartea credenționalelor” cu texte foto-copiate din Arhiva Unirii, cu poeme ale scriitorilor sătmăreni
octombrie– Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis
octombrie Zilele Nord literar, la Baia Mare - În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş
octombrieZilele George Coşbuc,Bistriţa.. În colaborare cu SSBN: Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
octombrieFestivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei
octombrieSerile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 38-a
octombrieFestivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea
25-27 noiembrie.Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa În colaborare cu Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa, Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc, şi revista Mişcarea literară.
Alte evenimente
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor; înscrieri 1 martie 2018,
1-7 aprilie - Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii; Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii (2 aprilie) În colab. cu Biblioteca Judeţeană Cluj
6-10 aprilieŞcoala altfel – în colaborare cu profesorii de literatură română (ANPRO).
Paralele intersectate – masă rotundă. simpozion, dezbateri pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie – mai (Report 2016)
Participare la ZILELE CLUJULUI – mai-iunie.
1 iunie, Ziua copilului Cu scriitorii despre Cărţile copilăriei în colaborare cu Biblioteca Judeţeană
Implicare în Festivalul Internaţional de Carte Transilvania – octombrie
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM de la sediul Filialei şi la Galeriile de Artă Steaua(lunar)
Lansări de carte, întâlniri cu scriitori etc.

EVENIMENTE 2020 – Proiect
Repere aniversare
1920-2020 – 100 de ani de la recunoașterea internațională a Marii Uniri
Alexandru Ioan Cuza – 200 de ani de la naștere
180 de ani de la apariția nuvelei Alexandru Lăpușneanu a lui Costache Negruzzi
Eminescu – 170 de ani de la naștere
Lucian Blaga 125 de ani de la naștere
Ion Barbu – 125 de ani de la naștere
100 de ani de la apariția romanului Ion al lui Liviu Rebreanu (135 de ani de la naștere)

Evenimente PROIECT 2020
15 ianuarie- Ziua Culturii Naţionale şi Ziua Eminescu: Prima conferință a anului din ciclul Scriitorul în cetate: Ioana Bot: Eminescu în viziunea Ioanei Em. Petrescu. Comunicări: Rodica Marian, Mircea Popa. Recital de poezie, lansări de carte. Lansarea Proiectului Filialei pe 2020
Premiul „Mihai Eminescu”, Botoșani, 15 ianuarie
6 februarie – conferință Florina Ilis și Rodica Frențiu, Japonia văzută dinspre România
Februarie Caiete Silvane 15 ani de existență a revistei. Desant aniversar al redactorilor la Cluj.
Februarie – Masă rotundă pe marginea proiectului editorial Construind Unirea cea Mare. Data conferinței lui Ioan-Aurel Pop va fi fixată ulterior.
13 martie – Reuniunea doamnelor. Cărțile noi ale scriitoarelor, proiecții, expoziție de artă plastică.
21 martie(de Ziua Internaţională a Poeziei) – Rondul poeților Lucian Blaga 125, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca (20 martie);
Martie – Zilele revistei Caiete Silvanela Zalău
Martie – REBRENIANA (Chiuza și Maieru) SSBN și Reprezentanța BN
Colocviul „Matei Călinescu”, Turnu Severin, 26-27 martie
Colocviul Internațional „Emil Cioran”, Sibiu, 10-11 aprilie
Reuniunea anuală a editurilor românești, Oltenița, 21-22 aprilie
Aprilie - Paralele intersectate – masă rotundă pe tema traducerilor din română în maghiară şi din maghiară în română; Recital de poezie
Colocviul Național al Revistelor de Cultură, ediția a VI-a, Arad, 7 mai
Gala Poeziei Române Contemporane, Alba Iulia, 8 mai
Premiul „Lucian Blaga”, ediția a IV-a, Alba Iulia, 9 mai
„Poezia la Iași”, 10-17 mai
Colocviile Naționale ,,Vasile Alecsandri” – Alecsandriada, Bacău, ediția a IV-a, 14-16 mai
Festivalul „Alexandru Macedonski” – 100 de ani de la moartea scriitorului, Craiova-Goiești, 15-16 mai
Festivalul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, Târgu-Jiu, 21-24 mai
Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2019, București, 25 mai
14-16 mai - Festivalul Internațional Lucian Blagaediţia a 30-a: conferință, simpozion, recital, lansări de carte. Moment Ziua latinităţii (15 mai). Invitați de peste hotare.
Salonul de primăvară al scriitorilor-plasticieni, la Galeriile Steaua
Mai - Conferință Ștefan Borbély, Scriitorii și banii.
Mai – Conferință Nicolae Iuga : În legătură cu Tratatul de la Trianon și înființarea Episcopiei de la Hajdudorog
30 mai-2 iunie 2020Festivalul Naţional de Literatură. Ediția a 7-a a FestLit Cluj. Tema: Istorii ale literaturii române. Conferință Nicolae Manolescu. Simpozion. Rond de gală. Parada nominalizaților. Desant scriitoricesc în şcoli, facultăţi, biblioteci, concursuri literare etc.
iunie – Reuniuneade primăvară-vară. cu Premiile Filialei Cluj
Premiul „Garabet Ibrăileanu”, Roman, iunie
Turnirul de Poezie, ediția a X-a, Nessebar, Bulgaria, 7-12 iunie
Premiul „Steaua Dunării”, Galați, 15 iunie
Colocviul „I. D. Sîrbu”, Craiova, 27-28 iunie
august TÂRGUL DE VARĂ AL POEȚILOR(Dobric) (Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud și Reprezentanța Bistrița-Năsăud)
31 august- Ziua Limbii Române(la Centrul de Cultură urbană Casino, în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca)
7 septembrie – Șezătoare literară comemorativă
„Literatura tinerilor”, Neptun, 11-12 septembrie
17-19 septembrie - Zilele prozeiCluj-Maieru-Chiuza (în colaborare cu Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud și Reprezentanța Bistrița-Năsăud) – Simpozion Liviu Rebreanu 135 și Centenarul romanului Ion.
Festivalul „Limba română”, Brașov, prima săptămână din octombrie
Interferențe literare româno-maghiare, Târgu Mureș, octombrie
Colocviul Naţional de Proză, ediția a IX-a, Alba Iulia, 10 octombrie
11 octombrieZiua Şcolii Ardelene.
octombrie– Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis
octombrie – Zilele Nord literar, la Baia Mare - În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş
octombrie– Zilele George Coşbuc.În colaborare cu SSBN: Societatea Scriitorilor din Bistriţa-Năsăud, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
octombrie– Festivalul Internaţional de poezie Sighetul Marmaţiei
octombrie– Serile de Poezie Nichita Stănescu, Deseşti, ediţia a 39-a
octombrie– Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea
octombrie noiembrie: Rondul scriitorilorîn dialog cu lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca. Lansarea albumului, recitaluri de poezie, întâlniri cu cititorii (timp de o lună)
noiembrie – Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa. În colaborare cu Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa, Societatea scriitorilor din Bistriţa, Biblioteca Judeţeană George Coşbuc şi revista Mişcarea literară.
Simpozionul Internațional al Traducătorilor, București, 4-5 noiembrie
„Scriitorul Anului”, ediția a V-a, Iași, 5-7 noiembrie
,,Toamna bacoviană a scriitorilor”, ediția a II-a, Bacău, 12-13 noiembrie
Decembrie – Reuniunea de toamnă-iarnă.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM de la sediul Filialei şi la Galeriile de Artă Steaua (lunar)
Conferințe din ciclul Scriitorul în cetate.
Lansări de carte, întâlniri cu scriitori etc.

!!!!!!!!!!!!Date fiind condițiile speciale impuse de criza sanitară din 2020,
începând cu 8 martie activitățile s-au mutat online, apelându-se la filmări, la conferințe online, la colaborări via email

Proiect 2021
Repere aniversare
Aniversare UNESCO 2021 100 de ani de la nașterea lui Eugen Coșeriu
Alte aniversări
14 febr. Petru Maior (n. circa 1756, Târgu Mureș — d. 14 februarie 1821, Budapesta) – 200 ani de la moarte
18 martie - Bartolomeu Valeriu Anania (1921 2011), 100 de ani de la naștere
31 martie - Ion Pillat (1891-1945)130 de ani de la naștere
1 aprilie - Octavian Goga (1881-1938)140 de ani de la naștere
8 aprilie - Emil Cioran 100 de ani de la naștere
9 aprilie - Charles Baudelaire (1821-1867) 200 de ani de la naștere
16 aprilie - Tristan Tzara (1896-1963) 125 de ani de la naștere
17 apr. Magda Isanos (1916-1944) 105 ani de la naștere
15 mai - Ziua Latinităţii (Instituită prin decizia Congresului XIX al Uniunii Latine (Paris, 2000). Marchează semnarea la 15 mai 1954 a Convenţiei de constituire a Uniunii Latine, organizaţie care întruneşte statele cu limba şi cultura de origine latină)
15 mai – Mihail Bulgakov (1891-1940) 130 de ani de la naștere
23 mai - Garabet Ibrăileanu (1871-1936) 150 de ani de la naștere
5 iunie - Nicolae Iorga (1871-1940) 150 de ani de la naștere
14 iunie - Vasile Alecsandri (1821-1890) 200 de ani de la naștere
29 iunie - Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung 500 de ani de la redactare
8 iulie - Jean de La Fontaine (1621-1695) 400 de ani de la
10 iulie - Marcel Proust (1871-1922) 150 de ani de la naștere
26 iulieSamuel von Brukenthal (1721, Nocrich - 9 aprilie 1803, Sibiu), jurist, guvernator al Transilvaniei, fondator al muzeului din Sibiu care îi poartă numele [consătean cu mama mea ] – 300 de ani de la naștere
10 august - Ion Negoițescu (1921-1993) 100 de ani de la naștere
19 august - George Enescu 140 de ani de la naștere
4 septembrie - George Bacovia 140 de ani de la neștere
5 septembrie - Adrian Marino (1921-2005)100 de ani de la naștere
21 octombrie - Perpessicius (Dumitru S. Panaitescu) (1891-1971) 130 de ani de la nașter, 50 de la moarte
11 nov. – F.M. Dostoievski (1821-1881) 200 de ani de la naștere
20 nov Dinu Pillat (1921-1975) 100 de ani de la naștere
12 dec. - Gustave Flaubert (1821-1880) 200 de ani de la naștere
Romancierul englez Tobias Smollett, n.1721 – 300 de ani d la naștere.
Revista „Gândirea” 100 de ani de la apariție

Cărți
Divina Comedia, Dante Alighieri (1321) - 700 de ani de la publicare
Peripețiile bravului soldat Švejk, Jaroslav Hašek (1921) 100 de ani de la publicare
Scrisorile persaneale lui Montesquieu - 1721 – 300 de ani de la publicare