SCRIITORUL ÎN CETATE - program de vizibilizare

2006
Întrunit în şedinţa din 6 decembrie 2005, Comitetul Filialei Cluj a USR şi-a propus următoarele obiective:
– Editarea unui Almanah al Scriitorilor Clujeni, care sa valorifice datele acumulate in micul dicţionar Clujul literar si sa le adauge texte reprezentative din opera membrilor Filialei, aşa încât sa poată fi utilizat ca invitaţie la lectura, dar si ca o carte de vizita pentru scrisul clujean (500 exemplare);
– Organizarea, sub egida Filialei, a unui Concurs de debut (cel puţin 3 titluri pe an) care sa deschidă Biblioteca tânărului scriitor clujean – o colecţie menita sa vina in sprijinul tinerilor nu doar in vederea editării, ci si ca asistenta profesionala si evaluare sobra a talentului lor.
– Implicarea directa, alături de Societatea Culturala „Lucian Blaga”, pentru mai larga popularizare a Festivalului internaţional Lucian Blaga, ajuns la a 16-a ediţie: asigurarea transportului pentru scriitorii invitaţi din tara si de peste hotare; editarea in parteneriat a Meridianului Blaga 6 (2 volume).
– realizarea de materiale publicitare personalizate cu imprimări/reproduceri de manuscrise, coperte de carte, frontispicii de reviste etc. ale scriitorilor clujeni (tricouri, pungi de plastic, calendare, semne de carte etc.)
– Achiziţionarea unui copiator digital+imprimantă – Achiziţionarea unui calculator performant. Pentru toate acestea, Comitetul va face demersuri in vederea obţinerii de sponsorizări.

2007
„Scriitorul în cetate” Program lansat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor în 2005 şi realizat prin:
– editarea dicţionarului ilustrat Clujul literar. 1900-2005
– lansarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), completat săptămânal cu ultimele date de dicţionar de scriitori, cu antologii de texte, proiecte, informaţii utile etc.
– realizarea marelui Almanah literar 2006. Cuvinte (700 pagini A4, 1500 de ilustraţii, antologie de texte în 15 limbi), însoţit de CD-ul Fototeca (pentru a uşura reflectarea în presă a vieţii literare clujene)
– lansarea panoului Poemul zilei în vitrina Librăriei Universităţii (poem manuscris, acelaşi poem cules, fotografie-portret)
– tipărirea de semne de carte cu date despre activitatea filialei, versuri ale poeţilor clujeni, fluturaşi aniversari etc. pentru informarea rapidă a cititorilor
– lansarea Serilor de poezie la COLA (Casa oamenilor de literatură şi artă)
– relansarea Lecturilor publice în comunele din teritoriu, o variantă adaptată condiţiilor de azi a programului „Luna cărţii la sate”
– turneu de promovare a volumelor editate de Filiala Cluj a USR în oraşele transilvane (turneul a început în noiembrie la Bistriţa şi Beclean)
– lansarea unui Concurs de traduceri din literatura română contemporană şi editarea unei antologii multilingve (2007)
– editarea unui mini-album cu Locuri ale memoriei culturale, în colaborare cu Agenţii de turism locale.
– editarea unei antologii bilingve (româno-maghiare) Clujul în literatură; încurajarea unor asemenea proiecte şi în celelalte oraşe unde trăiesc scriitori membri ai Filialei (Baia Mare, Satu Mare, Bistriţa, Oradea etc.)

– colaborare permanentă cu Centrele culturale italian, francez, german prin acţiuni comune desfăşurate la sediul Filialei şi pentru o mai bună cunoaştere reciprocă.
– colaborare permanentă cu bibliotecile, muzeele, teatrele clujene, pe baza unor contracte de parteneriat
– acţiuni comune cu Facultatea de litere, unde există un număr important de membri ai Filialei USR şi „întâmplări” culturale pe care Uniunea şi le asumă ca partener indirect (Întâlnirile de la Filo, Cercul de studii Eranos, Centrul de cercetare a imaginarului Phantasma etc.)
– colaborare cu Catedra de jurnalism (seria „Scriitori clujeni la Catedra de jurnalism”)
– parteneriat cu ANPRO (Asociaţia Naţională a profesorilor de română „Ioana Em. Petrescu”) şi cu Inspectoratul judeţean de învăţământ, pentru mai strânsa şi diversificata legătură cu cititorii elevi şi profesori (lecturi publice, întâlniri cu cititorii, asistenţă de specialitate acordată unor reviste şcolare, cenaclurilor şcolare, Cenaclului cadrelor didactice etc.)
– parteneriat cu Amfiteatrul cultural clujean, condus de Ioana Bot.
– parteneriat cu SC ARXIA SRL pentru reflectarea pe site-ul informativ al firmei publicitare a celor mai importante evenimente din viaţa scriitorilor clujeni.
– conferinţe de presă periodice pentru exacta reflectare a activităţii Filialei.
– rubrici permanente Scriitori clujeni în periodice clujene (Adevărul de Cluj, Tribuna, Ziarul Clujeanului, Ziua de Cluj etc.)
– parteneriat cu Studioul de Radio TV Cluj pentru emisiuni periodice cu scriitori clujeni şi pentru completarea arhivei audio şi video a Filialei.
– parteneriat cu Radio Renaşterea – emisiuni cu scriitori clujeni, completarea arhivei audio.

– organizarea Colocviului naţional al scriitorilor tineri, ediţia a doua, clujeană – editarea unei antologii de texte, acordarea de premii.
– organizarea Festivalului Internaţional „Lucian Blaga” şi editarea Meridianului Blaga (în colaborare cu Societatea Culturală „Lucian Blaga”)
– continuarea Concursului de debut al Filialei Cluj a USR „Biblioteca tânărului scriitor” (au fost editate primele trei titluri, semnate de Laura Husti-Răduleţ, Oana Pughineanu, Adrian Tudurachi)
– lansarea anchetei Ştiinţa dicţionarului la români, împreună cu revista Tribuna, în pregătirea dezbaterii naţionale pe această temă (aprilie 2007)
– Dezbaterea Generaţia 70 azi (generaţia echinoxistă la maturitate)

– introducerea Reuniunilor trimestriale deschise (cu sărbătorirea celor născuţi în lunile respective, cu lansări de carte, informări despre activitatea Comitetului etc.)
– organizarea unei reuniuni cu daruri de Crăciun pentru copiii scriitorilor şi pentru colegii în vârstă (20 decembrie)
– dotarea cu aparatura necesară bunei administrări a arhivei (calculator, imprimantă, copiator, cameră video, radiocasetofon, aparat foto, scanner etc.)
– punerea la punct a Bibliotecii de la sediul Filialei constituită ca Centru de conservare şi cercetare a literaturii contemporane şi îmbogăţirea ei prin încurajarea donaţiilor
– completarea arhivei video şi audio cu ajutorul studiourilor de radio şi televiziune
– pregătirea Arhivei în imagini pe DVD
– punerea la punct a Memorialului (portrete ale scriitorilor dispăruţi, vitrine cu cărţi ale lor, completarea arhivei muzeale cu obiecte ţinând de memoria şi comemorarea lor)

Proiect 2008

– 15 ianuarie – EMINESCU: lansarea ediţiei de buzunar în română şi maghiară 12 poeme pentru minte, inimă şi literatură (21 decembrie 1883 – apare vol. Poesii al lui Mihai Eminescu – pe copertă, 1884); seară de poezie de dragoste
– 6 februarie 1908 – s-a născut Geo Bogza
– 25 februarie 1923 – s-a născut Eta Boeriu (m. 1984)
– Ediţia a treia a Concursului de debut al Filialei „Biblioteca tânărului scriitor (data limită 15 martie 2008)
– Premiile Filialei Cluj a USR pe 2007 (data limită a depunerii cărţilor – 1 martie 2008)
– martie (de Buna Vestire)2008 – "Bunavestire ART", ediţia a VIII-a. Expoziţie de pictură (artist plastic profesionist). Organizatori: Clubul Saeculum Beclean în colaborare cu Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud şi Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Bistriţa, sub egida Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj.
– 31 martie 1933 – s-a născut Nichita Stănescu
– ECHINOX 40: simpozion naţional, tipărituri, Premiul Echinox opera omnia, cockteil,
– 28 aprilie 1908 – ia naştere SOCIETATEA SCRIITORILOR ROMÂNI (preşedinte Cincinat Pavelescu; vicepreşedinte Mihail Sadoveanu); constituirea definitivă are loc la 2 septembrie 1909, când preşedinte e ales M. Sadoveanu. vezi Literatura română, dicţionar cronologic, 1979; dicţionar Şăineanu ediţia 1995; Istoria Societăţilor Scriitorilor Români – biblioteca.euroweb.ro.). Lansarea albumului O sută de ani de viaţă literară transilvană.
– 8-10 mai: FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 18-a: – Simpozion internaţional (editarea volumelor Meridian Blaga 8). – Recital de poezie (decernarea Marelui Premiu de Poezie al Festivalului). – Salonul de artă al scriitorilor clujeni, ediţia I (pictură, grafică, arta fotografică etc.) - 7-10 mai, la Muzeul de Artă.
– 6 mai 1908 – s-a născut Ion Vlasiu
– 6 mai 1938 – a murit Octavian Goga (n. 1881)
– iunie 2008 – Colocviile de la Beclean, ediţia a X-a. Tema: Armata în literatură: glorie şi decădere. Organizatori: Clubul Saeculum Beclean & Fundaţia Culturala Memoria Filiala Beclean, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Beclean, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, sub egida Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj.
– iunie: REUNIUNEA DE PRIMĂVARĂ/VARĂ A SCRIITORILOR CLUJENI
– 13 august 1878 – apare la Gherla şi Cluj Amicul familiei, bilunar (editor Niculae Fekete Negruţiu; în numărul 1 se publică Cântecul gintei latine, al lui Alecsandri)
– 27 august 1928 – s-a născut Mircea Zaciu (m. 2000)
– 14 octombrie 1948 – s-a născut Marian Papahagi (m. 1999)
– 9 noiembrie 1918 – s-a născut Teohar Mihadaş (m. 1996)
– septembrie: Zilele Culturale Poesis
– septembrie: CONCURSUL NAŢIONAL DE PROZĂ ŞI ESEU „PAVEL DAN”
– octombrie: ZILELE PROZEI la CLUJ– ediţia a II-a, naţională: Întâlnire cu prozatori contemporani, simpozion. – decernarea marelui Premiu „Pavel Dan” pentru proză în limba română
şi a Premiului „Kós Károly” pentru proză în limba maghiară.
– 7 octombrie – ediţia a XXIV-a a FESTIVALULUI NAŢIONAL DE POEZIE “GEORGE COŞBUC”, Bistriţa
– noiembrie: – REUNIUNEA DE TOAMNĂ/IARNĂ A SCRIITORILOR CLUJENI: carnaval cu premii, aniversări iulie-decembrie etc.
– noiembrie – SALOANELE “LIVIU REBREANU”. Ediţia a XXVII-a a Festivalului Naţional de Proză “Liviu Rebreanu”, Bistriţa

Proiect 2009

Filiala clujeană a Uniunii Scriitorilor din România a demarat, începând cu 2005, un amplu program de accentuare şi aprofundare a prezenţei scriitorului în cetate, convinsă că prin cultură se asigură, în primul rând, renumele şi statura unei comunităţi în durata lungă a istoriei. Sub titlul SCRIITORUL ÎN CETATE, au fost deja iniţiate şi duse la împlinire câteva proiecte (editarea dicţionarului ilustrat Clujul literar. 1900-2005, editarea marelui Almanah literar 2006 cu titlul Cuvinte, realizarea site-ului Filialei clujene a USR, ciclul de Lecturi publice: Scriitorul şi cititorii săi, Concursul de debut Biblioteca tânărului scriitor, Albumul aniversar 100 de ani de literatură transilvană, Starea prozei etc.), toate şi cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.
Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2009 cuprinde:
1. Simpozion Mihai Eminescu, cu lansarea volumului Studii eminesciene al Ioanei Em. Petrescu (ianuarie 2009).
2. Lansarea albumului Clujul din cuvinte (februarie 2009)
3. Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor
(1 martie 2009)
4. Anotimpurile feminităţii – masă rotundă, lecturi (martie 2009)
5. PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România (aprilie/mai 2009)
6. Editarea unei antologii de literatură pentru copii Cartea mea fermecată (lansare 1 iunie 2009).
7. Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR (mai 2009) – ediţia a doua, la Muzeul de Artă.
8. ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a treia, octombrie 2009.
9. Deschiderea unei Expoziţii permanente de carte Clujul literar, în colaborare cu Societatea Culturală Lucian Blaga.
10. Simpozion Centenar Eugen Ionescu – cu lansarea volumului Ionescu absurdul, semnat de Mariano Martin Rodriguez (trad. Iulia Bobăilă).
Vor continua Festivalurile deja tradiţionale: Festivalul internaţional Lucian Blaga la Cluj; Zilele Poesis la Satu Mare; Simpozioanele George Coşbuc şi Liviu Rebreanu la Bistriţa şi Beclean etc.
De asemenea, va continua adunarea şi prelucrarea materialului pentru marele Dicţionar critic al scriitorilor ardeleni, care va apărea în 2010.

PROIECT 2010

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2010 cuprinde următoarele proiecte şi activităţi:
Maraton de literatură contra crizei. Cu Mihai Eminescu (15 ianuarie 2010 – 160 de ani de la naştere).
SIMPOZION NAŢIONAL ION BUDAI-DELEANU – 250 de ani de la naştere. Editarea Caietelor simpozionului (februarie 2010)
Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2010)
Şezătoare literară. La taifas cu August Treboniu LAURIAN (200 de ani de la naştere), Heliade RĂDULESCU şi Grigore ALEXANDRESCU (125 de ani de la moarte) – martie
La clanul Caragiale.Masă rotundă: 125 de ani de la naşterea lui Mateiu I. Caragiale, dar şi de la premiera piesei D-ale Carnavalului. Recitiri şi înscenări (aprilie).
Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 20-a. Blaga şi traducerile. Recital de poezie. Un secol de la debutul cu versuri în Tribuna din Arad (26 martie). Premii pentru poezie şi traducere. Lansare Meridian Blaga 9 şi 10.
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2010) – ediţia a treia, dedicată lui Lucian Blaga.
Lansarea albumului Locuirea cu stil (circa 300 de pagini) – cele mai importante locuri ale memoriei culturale clujene/ardelene: case memoriale, încăperi, mese de lucru, ateliere, clădiri în care s-au născut, au trăit, au creat mari personalităţi ale literaturii, muzicii, picturii, arhitecturii clujene. Albumul va fi completat cu un mic dicţionar de personalităţi şi cu harta locurilor memoriei. (mai).
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor(aprilie/mai 2010)
Editarea unei antologii de poezie Invitaţie la vers(circa 250 de pagini). Versuri alese de scriitorii clujeni din literatura română şi universală şi recomandate locuitorilor Clujului ca veritabile aforisme de conferit pregnanţă şi adâncime vieţii cotidiene. Poezia ca vistiernic al fiinţei. (lansare 1 iunie 2010).
Şezătoare literarăla Ciucea (octombrie).
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a patra, noiembrie 2010. 125 de ani de la naşterea lui LIVIU REBREANU. Dezbatere. Premii pentru exegeză rebreniană şi pentru proză (noiembrie). În colaborare cu Reprezentanţa Bistriţa-Năsăud. Ioana Postelnicu, 100 de ani de la naştere.
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga (decembrie).
Reuniunea de toamnă-iarnă.

DE CONTINUAT
– administrarea şi îmbunătăţirea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro);
– completarea şi punerea la punct a ARHIVEI, utilizată deja pentru editarea „cărţilor de vizită” ale Filialei:
Clujul literar. 1900-2005, 2005; Cuvinte. Almanah literar 2006; Caietele Colocviului tinerilor scriitori, 2007, Literatură tânără 2007; Clujul din cuvinte. Antologie ilustrată, 2008; 100 de ani de viaţă literară transilvană. O cronologie în imagini, 2008; Starea prozei, 2008. Cartea mea fermecată. Antologie de literatură pentru copii, 2009 etc.
susţinerea seriei bilingve româno-maghiare iniţiate de scriitorul Molnos Lajos, cu sprijinul Primăriei şi în colaborare cu Filiala clujeană a USR, din care au apărut POEZIA (Un pahar de lumină) şi PROZA (Lumea fără mine);
– continuarea Concursului de debut al Filialei Cluj a USR – Colecţia Biblioteca tânărului scriitor a ajuns la numărul 11, plus două menţiuni;
– organizarea bianuală a REUNIUNILOR SCRIITORILOR (de primăvară-vară şi de toamnă-iarnă), cu sărbătorirea vârstelor rotunde;
– organizarea, în fiecare an, a Şezătorii literare Anotimpurile feminităţii;
– organizarea Festivalului Internaţional Lucian Blaga, anual, în luna mai, prin Societatea Culturală Lucian Blaga; editarea publicaţiei periodice Meridian Blaga, ajunsă la numărul 9 şi acoperind 14 volume şi peste 5000 de pagini;
– continuarea şi diversificarea programului Scriitorul în cetate, în colaborare cu instituţii culturale şi cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local;
– organizarea Salonului de primăvară al scriitorilor (cele două ediţii au identificat câteva zeci de scriitori plasticieni ale căror lucrări merită cunoscute);
– participarea la Concursurile Naţionale Pavel Dan, respectiv Octavian Goga, organizate în fiecare an de Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu;
organizarea colocviuluiStarea prozei cu prilejul căruia s-a editat un volum inedit Agârbiceanu şi un masiv volum de studii şi opinii;
– organizarea de Simpozioane şi mese rotunde în colaborare cu Centrele Culturale Italian, Francez, German etc.
– o mai susţinută apariţie a activităţii scriitorilor clujeni la posturile de radio şi televiziune şi în presă.

PROIECTE NOI:
– adunarea materialului pentru redactarea, în viitorul apropiat, a DICŢIONARULUI CRITIC AL SCRIITORILOR ARDELENI;
– sprijinirea activităţilor specifice organizate de cele două Reprezentanţe ale Filialei (de Nord şi de Est) pentru o imagine cât mai coerentă şi mai cuprinzătoare a prezenţei scriitorilor din Transilvania în Cetate;
– o mai puternică antrenare în viaţa Filialei a scriitorilor de altă etnie/limbă, prin intermediul proaspătului înfiinţat Departament al minorităţilor;
– iniţierea de proiecte comune cu Filialele Alba, Braşov, Mureş, Arad, Timişoara, Sibiu;
– realizarea unui album comentat Locuirea cu stil, despre casele în care au trăit/trăiesc şi au scris/scriu scriitorii ardeleni;
– realizarea unei antologii Invitaţie la vers, cu poeme în manuscris ale poeţilor şi cu versurile lor preferate din lirica lumii;
– organizarea unor Şezători lunare la sediul Filialei, cu lectură din cele mai noi cărţi ale membrilor;
– diversificarea Lecturilor publice în colaborare cu bibliotecile clujene, cu muzeele, cu alte instituţii de cultură, cu instituţiile de învăţământ în care momentul de literatură ar fi binevenit şi potenţator;
– descoperirea de noi surse de finanţare a proiectelor Filialei.

Proiect 2011
1. Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu (15 ianuarie 2011) deschiderea anului literar 2011
2. Lansarea volumului Clujul în legende. Repovestit de...şi continuarea proiectului–realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca (coord. Irina Petraş şi Ovidiu Pecican) (ianuarie)
3. SIMPOZION Gândirea la Cluj – 90 de ani de la apariţia revistei Gândirea. Editarea Caietelor simpozionului (februarie/martie 2010)
4. Continuarea Concursului de debut al Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor (1 martie 2011)
5. Şezătoare literară. 100 de ani de la apariţia revistei Cosânzeana la Cluj (red. Sebastian Bornemisa; colab.: Agârbiceanu, Cotruş, Rebreanu, Iorga etc.) – martie
6. Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei (aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
7. Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 21-a. Lucian Blaga UNESCO – 50 de ani de posteritate. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 11 şi a antologiei Versuri pentru templul lui (mai).
8. Lansarea volumului Clujul pe înţelesul copiilor. Cuvinte şi imagini. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (iunie)
9. PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2011)
10. Editarea unei antologii Moartea în/din cuvinte (circa 250 de pagini). Ce mai înseamnă să fii muritor în mileniul 3? (lansare iulie 2011).
11. Salonul de artă al scriitorilor filialei Cluj a USR (mai 2011) – ediţia a patra, dedicată lui Lucian Blaga.
12. Conferinţă/dezbatere – 150 de ani de la înfiinţarea ASTREI (23 octombrie 1861, Sibiu)
13. Festivalul Naţional Octavian Goga la Ciucea. (octombrie 2011).
14. ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a cincea, noiembrie 2011. Premii pentru proza anului (noiembrie).
15. Expoziţii/concurs Carte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
16. Reorganizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg, pe care îl vizează, de altminteri.

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2012 cuprinde:

Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu(15 ianuarie 2012) – seară de poezie în colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
Conferinţa Sextil Puşcariu (1877-1948) şi Clujul interbelic (februarie)
Continuarea Concursului de debutal Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2012)
Reuniunea de primăvarăa doamnelor(martie) – impresii de călătorie
Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei(aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
CENTENAR CARAGIALE– masă rotundă Clujeanul Caragiale. Lansări de carte dedicată lui Caragiale. Minispectacol Caragiale cu concursul actorilor Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 22-a. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 12 (mai).Spectacol Acustikon în colaborare cu RadioCluj.
Masă rotundăGeorge Bariţiu (24 mai 1812-1983),întemeietorul presei româneşti din Transilvania – mai
Lansarea almanahului Promenada scriitorilor, în cadrul ZILELOR CLUJULUI. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (mai-iunie)
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2012)
Editarea unei antologii Moartea în/din cuvinte (circa 250 de pagini). Ce mai înseamnă să fii muritor în mileniul 3? (lansare iulie 2012).
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2012) – ediţia a cincea, dedicată lui Lucian Blaga.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM inaugurate la sediul Filialei
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis (octombrie)
Aniversare Adş Endre (1877-1919) – eveniment în colaborare cu Revista Poesis.
Zilele Nord literar, la Baia Mare.
Zilele George Coşbuc, Bistriţa, septembrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor bistriţeni şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezieSighetul Marmaţiei (1 octombrie)
Serile de Poezie Nichita Stănescu,Deseşti, (ediţia a 34-a, 3 octombrie
Festivalul Naţional Octavian Gogala Ciucea. (octombrie 2012).
Simpozion Dimitrie Popovici (1902-1952), în colaborare cu Facultatea de Litere.
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor bistriţeni şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a şasea, noiembrie 2012. Premii pentru proza anului (noiembrie).
ConferinţaRadu Stanca (1920-1962)
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei (decembrie)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg.

Programul SCRIITORUL ÎN CETATE pentru anul 2013 cuprinde următoarele proiecte/activităţi:
Recitindu-l/Recitându-l pe Mihai Eminescu(15 ianuarie 2013) – seară de poezie în colaborare cu actori ai Teatrului Naţional Cluj-Napoca.
Conferinţa Junimea 150 (1863) (februarie)
Continuarea Concursului de debutal Filialei, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor(1 martie 2013)
Reuniunea de primăvarăa doamnelor(martie) – impresii de călătorie
Ciclu de conferinţeCe înseamnă să fii scriitor român/european în mileniul trei(aprilie-mai) – conferinţe itinerante pe teme fundamentale ale literaturii în contextul societăţii contemporane.
CENTENAR Şt.O. Iosif– miniconferinţă şi recital.
FESTIVALUL INTERNAŢIONAL LUCIAN BLAGA, ediţia a 23-a. Recital de poezie. Premii pentru poezie şi traducere. Lansarea volumului Meridian Blaga 13 (mai).Spectacol Acustikon în colaborare cu RadioCluj.
Masă rotundă cu participare naţionalăLiteratura tânără la maturitate
Lansarea albumului Viaţa literară clujeană, în cadrul ZILELOR CLUJULUI. El va fi un instrument de educat în spiritul respectului faţă de tradiţie, dar şi unul de utilizat pentru turismul cultural. (mai-iunie)
PREMIILE Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. Reuniunea de primăvară-vară a scriitorilor (mai/iunie 2013)
Editarea unei antologii bilingve, româno-maghiare, Lumea e la Cluj (circa 250 de pagini). (lansare iulie 2013).
Conferinţa Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1673–21 august 1723)(august)
Salonul de artă al scriitorilorfilialei Cluj a USR (mai 2013) – ediţia a şasea, dedicată lui Lucian Blaga.
Expoziţii la Galeriile de artă SCRIPTORIUM inaugurate la sediul Filialei
Zilele revistei Poesis, la Satu Mare. Festivalul Internaţional Poesis (octombrie)
Aniversare Andrei Mureşanu (1816–1863), în colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa.
Zilele Nord literar, la Baia Mare. În colaborare cu Asociaţia scriitorilor din Maramureş.
Zilele George Coşbuc, Bistriţa, septembrie. În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de cultură a sindicatelor Bistriţa.
Festivalul Internaţional de poezieSighetul Marmaţiei (1 octombrie)
Serile de Poezie Nichita Stănescu,Deseşti, (ediţia a 34-a, 3 octombrie)
Festivalul Naţional Octavian Gogala Ciucea. (octombrie 2013).
Saloanele Liviu Rebreanu la Bistriţa (25-27 noiembrie). În colaborare cu Societatea scriitorilor din Bistriţa şi Casa de Cultură a sindicatelor Bistriţa.
ZILELE PROZEI LA CLUJ, ediţia a şaptea, noiembrie 2013. Premii pentru proza anului (noiembrie).
Expoziţii/concursCarte în dar, în colaborare cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga.
Reuniunea de toamnă-iarnă a scriitorilor. Sărbătorirea seniorilor Filialei (decembrie)
Actualizarea site-ului Filialei (www.uniuneascriitorilor-filialacluj.ro), aşa încât proiectele noastre editoriale să fie accesibile publicului larg, pe care îl vizează, de altminteri.