Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIoan DERŞIDAN

Data nașterii : 1948-08-05


Nu exista Manuscris _ _ Ioan DERŞIDAN
(5 august 1948, Văşad/Bihor - 22 iulie 2022, Orade), Critic şi istoric literar, prozator. Facultatea de Filologie din Oradea (1969) şi Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca (1973). Doctorat în filologie, cu o teză despre opera lui Mateiu I. Caragiale (Universitatea Babeş-Bolyai, 1996; coord. acad. Mircea Zaciu). Profesor la Facultatea de Litere din Oradea (1992).
Volume: Primatul texului, 1992; Tranziţii literare, 1995; Limba şi literatura română în şcoală, 1997; Mateiu I. Caragiale – carnavalescul şi liturgicul operei, 1997; Metodica predării limbii şi literaturii române, 1999; Jurnal de casă, 1999; Clasicii junimişti şi învăţămîntul, 2000; Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu, 2000; Monologul dramatic eminescian, 2001; Iconi şi literatură, 2002; Nordul caragialian – periplul versiunilor, 2003; Viziera cavalerului, 2008; Catilinari şi temperatori. Eminescu şi Caragiale, 2010; Cimitirul din Nord-Vest, 2015, roman; Cuarţ fumuriu, 2017, roman;
A îngrijit ediţiile scriitorilorHoria Petra-Petrescu, I.L. Caragiale. Viaţa şi opera. Leben und Werke, Ediţie de Ioan Derşidan şi Rudolf Windisch, Prefaţă de Ioan Derşidan, postfaţă de Klaus Bochmann, Cluj-Napoca, Editura  Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004 şi Alborada (poezii gotice), a scriitorului iconar E. Ar. Zaharia, Editura Modus, Reşiţa, 1998, în colaborare, cu o prefaţă de acad. Mircea Zaciu.
 A colaborat cu articole şi studii de istorie şi critică literară sau cu proză la „Transilvania”, „Convorbiri literare”, „Transylvanian Review”, „Familia”, „Poesis”„ Vatra”, „Nord literar”, „Banat”, „Orizont” etc.
Despre creaţiile sale literare au scris: Barbu Cioculescu, Dan Mănucă, Aurel Sasu, Irina Petraş, Mihai Cimpoi, Constantin Cubleşan, Mircea Popa, Cornel Ungureanu, Al. Cistelecan, Gheorghe Glodeanu, Gheorghe Manolache, Alexandru Ruja, Viorel Mureşan, Ion Simuţ, Constantin Trandafir, Dana Nicoleta Popescu, Ilie Rad, Viorel  Rujea, Mircea Tomuş, Stelian Vasilescu etc.

***

-”Stăpân pe un imens bagaj de cunoştinţe, cum nu au pe epocă mai mult de doi-trei biografi, Ioan Derşidan şi-a propus o lectură integratoare, cu vorbele sale, extrăgându-şi aproape democratic argumentele din critica artistică a înaintaşilor, din cea simbolică, realistă, soursieristă, de consonanţă, sociologică, biografică, ori de susţinere... Cartea lui Ioan Derşidan despre opera lui Mateiu I. Caragiale este o adevărată enciclopedie, construită de pe poziţiile unei a treia generaţii de critici, mai înclinată spre cercetarea metafizică decât spre cea pur estetic-biografică” (Barbu Cioculescu, O nouă monografie Mateiu I.. Caragiale, în „Viaţa românească”, XCII, 1997, nr. 11-12, pp. 128-133).

 -”Cartea sa / Cimitirul din Nord-Vest poate fi socotită şi ca o aventură a spiritului, dar şi ca un mod de colaborare a formelor artei, ca o morfologie a textului literar. Inserţia în spaţiul naraţiunii a diferitelor forme de imaginar artistic pledează pentru înţelegerea lumii ca un carnaval de aspecte ale imaginarului, în care realul şi imaginarul îşi modifică graniţele, hrănindu-se reciproc din acelaşi trunchi comun” (Mircea Popa, Ioan Derşidan şi romanul experimental, în revista „Pro saeculum”, an XIV,  nr. 7-8 (107-108) – 15 oct.-1 dec. 2015, pp. 263-265).
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară