Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăCristina VIDRUŢIU

Data nașterii : 1984-08-08


Nu exista Manuscris _ _ Cristina VIDRUŢIU
(n. 8 august 1984, Cluj-Napoca). Eseistă. Absolventă a Facultăţii de Litere a UBB.
Câştigătoare a Concusului de debut al Filialei Cluj a USR
Volume: Imaginarul epidemic. Reprezentări istorice şi metaforice ale ciumei în literatură, eseu.

* * *

“După un demers tematist, în care Cristina Vidruţiu panoramează mitul ciumei atât în varianta realistă, cât şi în cea alegorică, deschiderea cea mai incitantă propusă de autoare este extinderea conceptului de epidemie de la nivel tematic la nivel de dinamică a ideilor şi a culturilor. Ea face o propunere care are o valoare metodologică: este posibil ca migraţia şi difuzia temelor literare şi imaginare (inclusiv tema ciumei) să aibă loc după un pattern epidemiologic? Între cele două teorii actuale, cea a influenţelor şi cea a epigenezei imaginilor şi simbolurilor, sugestia ei merită să fie serios meditată de către teoreticienii comparatismului” (Corin Braga).
“Pot să afirm fără ezitare că lucrarea Cristinei Vidruţiu a fost pentru mine personal una dintre cele mai stimulative experienţe de lectură din ultima vreme. O lectură într-adevăr contaminantă. Aflată la convergenţa cercetării literare cu medicina, istoria culturală, antropologia culturală, studiile politice, teza autoarei este de o temeritate notabilă, iar efortul său de documentare, sistematizare, descriere şi analiză a diferitelor tipuri de discursuri consacrate precumpănitor ciumei (una din ipostazele epidemicului) este dublat de logica argumentării ideilor, eleganţa stilului şi acribia filologică.” (Adriana Babeţi)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară