Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIon VĂDAN

Data nașterii : 1949-10-01


Nu exista Manuscris _ _ Ion VĂDAN
 (n. 1 octombrie 1949, Gelu/Satu Mare - 22 octombrie 2012, Satu Mare). Poet, prozator. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1973). Deburt absolut în Drapelul roşu, 1967.Debut editorial în volumul colectiv Popas printre poeţii tineri, 1975.

Volume: Borgum centenarium, 1983; Izvor regăsit, 1988; Laudă pământului, 1990; O trăsură cu pitici, 1992; Litera T, 1996; Don Juan în provincie, 1996; Iarba magnetică, 1997; Fuga din urbe, 1997; Elegii din cariera de marmură, 1998; Lupta cu îngerul, 1999; Scrisori către Edith Södergran, 2 vol., 2000; Week-end în infern,
2000; Elegii din Nordburg, 2001; O poveste cu pictori, 2005; Noapte cu Fernando Pessoa, 2011.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.


* * *
“Martor cândva al unei realităţi preexistente, pe care se străduia s-o ia drept decor semnificativ pentru propriile-i ieşiri afective sau reflexive, Ion Vădan a descoperit, însuşindu-şi-o treptat, Arta de a-şi construi, din cuvinte, realitatea care să-l încapă şi în care calitatea de martor să cedeze locul calităţii de implicat. În fond, asta e chiar proprietatea dintâi a Poeziei.” (Laurenţiu Ulici).

“Pe sub ritualitatea dicţiunii, la Ion Vădan se simte încă pulsul frenetic al imaginarului, trăgând această lirică de tihnă nostalgică în vârtejuri dramatice şi ameninţând cu un expresionism de subtext hieratica de suprafaţă” (Al. Cistelecan)

 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară