Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăGheorghe Constantin RUSU

Data nașterii : 1945-05-21


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Gheorghe Constantin RUSU

(n. 21 mai 1945, Brăila). Poet. Liceul Gheorghe Bariţiu, Cluj. Institutul Politehnic Cluj,  Bucureşti CEPECA  Analist prelucrare automată a datelor, Facultatea de Ştiinţe economice Cluj - curs postuniversitar - informatică; Şcoala Populară de artă- secţia canto classic.

Volume: Poesii, 2003; Atât aş zice, 2004; La marginea vârtejului, 2005; Ecouri în cascade, 2005. Drumul către rugăciune (2007), Paralele aproape paralele - Almost Parallel Parallels (volum român-englez 2008), Almost Parallel Parallels (limba engleză 2008); O lăcrămioară fără lacrimi, 2010; O sută de lumini, 2010; Rânduri pentru gânduri (2011); Imagini din ecoul vieţii (2012); Clipa şi eternitatea (2014); Şoaptele vieţii (2015); Ecuaţia vieţii (2018)

* * *
Poezia lui Constantin Rusu este rodul simţirii unui suflet de rară sensibilitate. În ea întâlnim tulburătoare adâncimi de cugetare, reflecţii profunde şi uneori scânteietoare, un spirit neaservit niciunei dogme, prospeţime, libertate de expresie şi libertate de interpretare. Gândirea lui nu este speculaţia abstractă a minţii aventurate în metafizic, ci învestirea cu universalitate a propriei experienţe umane; trăirile omului trecute prin imaginaţia poetului, devin adevăruri generale, într-un amestec unic de experienţă şi fantezie, adică devin poezie. (Mihai Zdrenghea)
 
O excursie în universul poetic al lui Constantin Rusu echivalează cu o veritabilă aventură a cunoaşterii, căci dincolo de delicatul parfum al rostirii sensibile, peisajul său sufletesc este de o uluitoare profunzime. Crezul său poetic curge firesc în cascade de lumină, fără remuşcări legate de ceea ce este trecător, cu sufletul dăruit eternităţii. Întâlnirea cu opera sa este o adevărată sărbătoare sufletească, o trăire înaltă, în care poezia pecetluieşte comori de sublimă visare. (Alexandru Mihăilă)
 
Constantin Rusu prinde în cuvânt energiile infinite ale verbului care defineşte fiinţarea întru  căi nemuritoare. Iar aceste cuvinte rostite de mine nu sunt simple rostiri de complezenţă, sunt reflexia exactă a deschiderii fiindului meu spre lirica celui care vrea cu tot dinadinsul să-şi pună sufletul pe hârtie. (Ioan Chirilă)
 
Rareori am întâlnit oameni care să investească atâta încredere în poezie precum Constantin Rusu. O descoperă în imediata proximitate, o venerează şi i se încredinţează aidoma celui ce stă cu ochii pironiţi în absolut, o practică cu bucuria uimită a celui căruia i se îngăduie să întrezărescă misterul unei arte suverane şi o înzestrează cu puteri magice căci el este convins că poezia îi poate face pe oameni mai buni. (Mircea Petean)

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

telefon: 0722-325862

(titirusu@yahoo.com)
rusuconstantin.wordpress.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară