Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIlie RAD

Data nașterii : 1955-02-18


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Ilie RAD

(n. la 18 februarie 1955, Nandra/ Luduş, jud. Mureş) Critic şi istoric literar, publicist. A semnat şi Ilie Radu-Nandra. Este absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1979). În studenţie, a fost redactor la Echinox. Doctor în filologie (1998), profesor (din 2003) la Catedra de Jurnalism a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Şef al Catedrei de Jurnalism (2001-2007; cancelar al facultăţii: 1996-2000; 2007 – prezent). Conducător de doctorat (din 2009).
A îngrijit şi prefaţat ediţia Horia Bottea, Game şi pendulări (1980).
 
Colaborator, cu peste o sută de articole, la monumentalul Dicţionar al scriitorilor români (coordonat de M. Zaciu, M. Papahagi şi A. Sasu, vol. I-IV, 2001-2005), la Dicţionarul esenţial al literaturii române (2001), la Dicţionarul general al literaturii române (vol. I-V, 2004-2009), la Encyclopedia of the World’s Minorities (SUA, 2005, cu un eseu despre România), la Encyclopedia of the Developing World (SUA, 2005, cu un eseu despre Republica Moldova). Coautor la numeroase volume colective.
 
Volume: Peregrin prin Europa. File de jurnal: Viena, Praga, Varşovia, Budapesta. Cuvânt înainte de Constantin Ciopraga, membru al AcademieiRomâne (1998); Memorialistica de război în literatura română (1999); Stilistică şi mass-media.Prefaţă de prof. univ. dr. G. Gruiţă (1999); Aron Pumnul. Prefaţă de V. Fanache(2002); La un ceai cu Ştefan J. Fay (2003); Geo Bogza. Rânduri către tineri scriitori ardeleni.(Scrisori şi telegrame trimise de Geo Bogza lui Teofil Răchiţeanu, Ilie Radşi Viorel Mureşan, în anii 1973-1991.) O carte gândită şi realizată de Ilie Rad(2003); De la Moscova la New York. Note de drum din Federaţia Rusă şi fragmentede jurnal american. Prefaţă de Mircea Popa (2005); Cum se scrie un text ştiinţific (2008; ed. a II-a, 2008); Incursiuni în istoria presei româneşti (2009); De amicitia. [200] de scrisori de la Ştefan J. Fay. Prefaţa de Irina Petraş(2009), Întâlnirile mele cu Iorgu Iordan. Scrisori şi interviuri. Prefaţă de acad. Marius Sala(2011); Un ardelean la Bucureşti (2011).
 
A organizat zece simpozioane naţionale de jurnalism, ale căror lucrări le-a editat şi/sau prefaţat: Curente şi tendinţe în jurnalismul contemporan (2003); Schimbări în Europa, schimbări în mass-media (2004); Jurnalismul cultural în actualitate (2005); Secvenţe din istoria presei româneşti (2007); Stil şi limbaj în mass-media din România (2007); Forme ale manipulării opiniei publice (2007); Limba de lemn în presă – ieri şi azi (2008); Jurnalismul românesc din exil şi diasporă (2009); Documentarea în jurnalism (2011); Cenzura în presă – ieri şi azi (2011). Alte ediţii: Edgar Papu, Interviuri (în colab., 2005); Cella Serghi,Interviuri (în colab., 2005); Constantin Ciopraga, Interviuri (în colab., 2008); FănuşNeagu, Interviuri (în colab., 2011).
 
Este preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Presei, membru al Uniunii
Scriitorilor din România etc. 
www.ilierad.ro
(ilierad@yahoo.com)

* * *
 
Documentarea în jurnalism (2011) - Ilie Rad este un don Quijote al jurnalismului. Scriitor, critic şi istoric literar, profesor la Departamentul de Jurnalistică al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj–Napoca, el duce o campanie de lungă durată pentru profesionalizarea presei româneşti. Şi, după cum se ştie, don Quijote este întotdeauna cel care învinge (fie şi peste cinci sute de ani) (Alex Ştefǎnescu, în România literarǎ, nr. 8, 2011)
 
De amicitia(2009) - “Aventura se anunţă captivantă de la bun început: e vorba de o carte imposibil de categorisit. Epistolar? Da şi nu, fiindcă avem de-a face doar cu scrisorile unuia dintre corespondenţi. Destinatarul lor, Ilie Rad, nu apare în postură de corespondent, dar îşi face pe deplin simţită prezenţa în zona metatextuală, a selecţiei şi editării, a notelor explicative, a documentaţiei meticuloase puse la dispoziţia cititorului. Roman? Nu şi da. [...] În tiparele „atipice" ale unui epistolar care de fapt e un roman (sau viceversa!), Ştefan J. Fay şi Ilie Rad îşi ţes povestea. Care se termină nu în cuvinte, ci într-o enigmatică imagine: autoportetul lui Fay, o siluetă în cerneală, „umbră care nu se ştie dacă vine sau pleacă". Cititorul rămâne prins în magica ţesătură, fără început, fără sfârşit.” (Anamaria Beligan, înRomânia literară, an XLII, nr. 6, 26 februarie 2010, p. 4)
 
 „Ţi-am citit Incursiunile, măcar că-mi scriseseşi doar s-o parcurg. [..] Cartea dumitale nu a fost citită din
, ci vrăjit. Am citit-o fierbinte! Ai scris două cărţi într-una: Istoria Ţării şi istoria presei acestei ţări, care clocoteşte, şi admirabil amândouă. A Ţării, cu un stil clocotitor, economic, precis, desfăşurat în fapte stricte, cu o măsură în judecată şi rezervă – demne de cele mai inspirate condeie. Am fost cucerit capitol cu capitol, pagină cu pagină şi, din banca studenţilor cărora te adresezi, te aplaud. [...] O Carte mare, dincolo de Cartea dumitale universitară! Cum să te felicit pentru enorma muncă ce ai depus, de la sâmburele ideii de documentare, la ilustrare, la terminare, răscolindu-ne veacul nostru, încărcat de atâtea conflicte, atâtea nădejdi şi, mai ales, atâtea dezamăgiri”  Ştefan J. Fay (De amicitia, 2009, p. 357)
 
Cum se scrie un text ştiinţific - “The content of the book represents the material of a course taught by Professor Ilie Rad at the Faculty of Journalism; this feature is obvious in the extremely rigorous structure of the paper, in the richness of examples and the clarity of exposure. The author justifies his approach by lack of unity and coherence as far as designing scientific works is concerned, containing design and drafting errors seized in time. [...] Among other books referring to this topic, I believe that the work How to Write a Scientific Text, by Professor Ilie Rad, is distinguished by its complexity, by the rigour of information and the value of provided examples. It represents a milestone for any editor; it is known the fact that publishing supposes taking full scientific responsibility for both content and form.” Dr. Mădălina Mocanu (Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, vol. VII, no. 1, 2010)
 
„Au apărut atâtea cărţi cu acest subiect în ultima vreme, dar niciuna nu e atât de complexă [precum cea scrisă de Ilie Rad], niciuna nu conţine o informaţie atât de variată, niciuna nu se adresează atât de direct studenţilor. Şi apoi, se citeşte cu plăcere, aproape ca un roman de aventuri, al cărui erou principal e Terxtul.” Prof. univ. dr. Ionel Funeriu (Coperta ediţiei a II-a, din din 2008)
 
De la Moscova la New York (2005) - “Autorul îşi completează impresiile de călătorie cu informaţii enciclopedice şi referinţe culturale bine alese, dintr-o (rar întâlnită azi) solicitudine faţă de cititor. [...] Stilul lui Ilie Rad are o eleganţă sobră-stranie, provocatoare de nostalgii, într-o epocă a ostentaţiei şi vulgarităţii.” Alex Ştefănescu (România literară, nr. 43, 2-8 octombrie 2005, p. 5)
 
Aron Pumnul - „Nu aş putea folosi o sintagmă mai potrivită pentru a fixa dimensiunile intelectuale ale lui Ilie Rad, decât aceea de <
energie ardeleană>. [...] Monografia Aron Pumnul, semnată de Ilie Rad, confirmă calităţile unui istoric literar pe deplin format, sigur pe mijloacele oferite de cercetarea modernă, pe care ştie să le folosească într-o construcţie critică traversată de un mesaj convingător, întru totul favorabil subiectului abordat. [...] Prin monografia consacrată lui Aron Pumnul, Ilie Rad salvează de nedreapta uirtare, pentru o durată greu de prevăzut, destinul unei personalităţi faţă de care posteritatea este datoare să-şi manifeste recunoştinţa.”  Prof. univ. dr. V. Fanache (Din Prefaţa cărţii, 2002)
 
 Peregrin prin Europa (1998) - “Temperament iscoditor-volubil, înţelegând să exploreze, să verifice, să compare şi în special să adauge elemente şocante, Ilie Rad se mişcă dezinvolt atât în plan spaţial, cât şi în registru temporal, tentat de lectura plurală a realităţii. Frapează, în tehnicile sale scriptice, o estetică a simpatiei, în modulaţii ample, adecvate momentului evocat, cu accente mobile pe psihologie, pe moravuri şi istorie, totdeauna punctând latura etică. Registrului expresiv principal, lirico-epic, i se asociază voci de subtext în partitura existenţială discretă, reverberând o anumită filosofie practică.”  Acad. Constantin Ciopraga  (Din prefaţa cărţii, 1998)
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară