Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMircea PETEAN

Data nașterii : 1952-02-02


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Mircea PETEAN

(n. 2 februarie 1952 Jucu de Mijloc/Cluj). Poet, prozator. Facultatea de Filologie a UBB Cluj-Napoca. Debut absolut în 1974 cu poezii în Echinox. Premiul pentru debut al editurii Dacia în 1981.


Volume: Un munte, o zi, versuri, 1981; Cartea de la Jucu Nobil, I, versuri, 1990; S-au produs modificări, versuri, 1991; Călător de profesie, versuri, 1992; Zi după zi, versuri, 1993; Lasă-mi, Doamne, zăbava!, versuri, 1995; Dincolo de marginea marginii, poezii, 1974-1996, 1996; Ploi, zăpezi, felurite (haiku-uri în ediţie trilingvă, română, franceză, engleză), 1998; Cartea întâlnirilor, roman epistolar, 1999; Cartea de la jucu Nobil II, 2000; Folie, cirque, scandale, Cluj-Bruxelles, 2002; Cartea de la Jucu Nobil I-II-III, 2003; Lovituri de nisip, 2004; Drumul spre Nghe An. Patru scriitori români descoperă Vietnamul, 2004 (în colab.); Poemele Anei, 2007; Câmp minat, 2009;

În colaborare cu Ana Petean, Ocolul pământului în 50 de jocuri creative, 1996; 2004; 2010.

ÎN TRADUCERE: Folie, cirque, scandale (anthologie poétique), Limes Cluj-Napoca-Arthis Bruxelles, 2002; Sand Strikes (trad. de Olimpia Iacob şi Virgil Stanciu), Limes, 2006; Anna-versek (trad. de Balázs F. Attila), Ab-Art, Bratislava, 2009
 
Poeme de-ale sale au fost incluse în diverse antologii apărute în ţară şi în străinătate, între care: O mie şi una de poezii româneşti, alcătuită de Laurenţiu Ulici (Du Style, Bucureşti 1997), Antologia poeziei române de la origini până azi, alcătuită de Dumitru Chioaru şi Ioan Radu Văcărescu (Paralela 45, 1998), Umbra libelulei şi 10 ani de haiku, de Florin Vasiliu (în colaborare cu Mioara Gheorghe, la cea de-a doua; 1993, respectiv 2000), Antologia poeţilor ardeleni contemporani (editată de Eugeniu Nistor şi Iulian Boldea), Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2003, Cântecul stelelor. Versuri “Steaua” 50 (Limes, 2004), Young Poets of a New Romania (Forest Books, London, 1991), Streiflicht (Dionysos Verlag, Kastellaun, 1994), Transylvanian Voices (The Center for Romanian Studies, Iaşi, 1997), Gefăhrliche Serpentinen (Galrev, Berlin, 1997), Poeţii revistei “Echinox”. Antologie de Ion Pop (1968-2003), Dacia, Cluj-Napoca, 2004, Un pahar de lumină. Poeţi clujeni contemporani/ Pohárnyi Fény. Kolozsvári kortárs kşltők (Tinivár kşnyvkiadó, 2005), Poeţi români de azi/ Poètes roumains d’aujourd’hui, Bistriţa/ Paris, 2007, Murmurul vocilor/ Murmure des voix/ Murmur of Voices (Antologie concepută de Ioan Ţepelea), Cogito, Oradea, 2007, Kortárs Román Kşltők, Ab-Art, Bratislava, 2007,Antológia Sučasnej Rumuskej Lyrikyč, A-Art, Bratislava, 2007, Szabadulás a gettóból, Ab-Art, Bratislava, 2008,L’heure astrale. Poètes et peintres roumains contemporains, Bistriţa/ Bruxelles, 2008, Voices of Contemporary Romanian Poets (Antologie bilingvă: română-coreeană alcătuită de Dan Brudaşcu), Suwon, 2009, Egy zacskó cseresznye, Ab-Art, Bratislava, 2009.
Este prezent cu proză în volumele:Întoarcerea învinsului. Întâlniri cu Mircea Zaciu (volum omagial realizat în colaborare cu Aurel SASU), Limes, Cluj-Napoca, 2001,Repetiţie fără orchestră. Antologie de proză scurtă românească din Mileniul III (selecţie, prefaţă, prezentări de Horia Gârbea), Limes, Cluj-Napoca, 2004 şi La Beclean pe Someş, cândva… (antologie de Aurel Podaru), Clubul Saeculum, Beclean, 2004,În lumea taţilor, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 2004, Farse, lacrimi şi o găleată de sânge (selecţie, prefaţă, prezentări de Horia Gârbea), Limes, Cluj-Napoca, 2008.
 
Premiul pentru debut al Editurii Dacia, 1981; Premiul pentru cea mai bună carte pentru copii şi tineret (Salonul Naţional de Carte, Cluj-Napoca, 1997); Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca (1998); Premiul Societăţii Române de Haiku (1999); Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2004); Premiul revistei “Convorbiri literare”, Iaşi, 2008; Premiul “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, 2008; Premiul revistei “Poesis”, Satu-Mare, 2008; Premiul “A.E.Baconski” al Filialei Cluj a USR, 2010

Ordinul Meritul cultural, în grad de cavaler, 2003.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

* * *

„M.P. sfidează clişeele tradiţionale legate de fiinţa (fragilă, maladivă, retractilă) poetului. El pare, dimpotrivă, mai aproape de energica înfăţişare a luptătorului: amestec de forţă şi voinţă de a învinge în tot ce face. [...] Bucolic şi citadin, ingenuu şi livresc, speculativ şi direct, ironic şi grav, sentimental şi tăios, schimbând registre şi stiluri cu destulă detaşare, M.P. îşi riscă de fiecare dată, carte după carte, miza intimă, gata totdeauna să şi piardă la o adică.” (Mircea Zaciu, în Departe, aproape, E.D.P., 1998)
 
“Descopăr suficiente argumente pentru a-l socoti un exemplar poet al locuirii. Nu doar pentru că scrie despre Jucu Nobil, locul său de baştină. [...] Mai degrabă e o literatură larg recuperatoare, una care caută date eterne în frânturile clipei trecute şi în recompunerile celei prezente, care nu se recunoaşte pe sine fără acest trecut comunitar, al satului ca matrice. L-aş putea apropia de Liliecii lui Sorescu, de Ieudul lui Ioan Es. Pop, fiecare construind o mitologie personalizată, dar şi cu rădăcini puternice într-un loc al memoriei în care se poate regăsi.” (Irina Petraş, în Literatură română contemporană, 2008)
 
„M.P. are o puternică imaginaţie a insolitului. Această imaginaţie a bizarului creează un univers aproape expresionist, populat de personaje rigide, de mecanisme şi manechine ca la Delvaux. Nota lui esenţială mi se pare o anume îndrăzneală în invenţie, insolitul metaforelor care se ţin tocmai de aceea minte.” (Nicolae Manolescu, Trei debuturi, în „România literară”, nr. 15/ 1982)
 
„ …versurile seamănă, dar mai mult nu seamănă, cu acelea ale echinoxiştilor. [...] Poemul său oscilează între solemnităţile limbajului blagian şi digresiunea livrescă, ludicul din poezia postmodernistă cultivată de ramura muntenească a generaţiei ’80. Citindu-i cu întârziere pe aceşti poeţi ardeleni, îmi dau seama că ei au mers în altă direcţie şi vin cu formule lirice diferite de colegii lor bucureşteni mai răsfăţaţi de critica literară (inclusiv de cel care semnează aceste rânduri).” (Eugen Simion, în „Literatorul”, 50/1992)
 
“Inteligent, cultivat, înzestrat cu spirit de observaţie şi o reală sensibilitate poetică, Mircea Petean izbuteşte să producă viaţă şi în asepticul mediu textualist.” (Tudorel Urian, în „România literară”, nr. 39/ 2 octombrie 2009)
 
„Avem a face sub pana lui Mircea Petean cu o ironie domoală, fin melancolizată. Ţinând locul unei posturi explicit revendicative, unei retorici înflăcărate, ea formează o probă a delicateţii visătoare a celui ce-şi compune discursul după chipul şi asemănarea sa.” […]
Aidoma unui fachir, poetul păşeşte pe cuie şi nu prgetă a-şi străpunge carnea, păstrând un aer impasibil. [...] E aici o acută luciditate de sine, turnată pe făgaşul unei remarcabile intensităţi petice actualizate, sub semnul acelei ambiţii ardeleneşti de-a devein, de-a progresa, de-a ajunge, ceritficată de o pleiadă de intelighenţi de ieri şi de azi ai pământului transcarpatin. (Gh. Grigurcu, în “România literară”, nr. 8/ 8 martie 2005 şi în “România literară”, nr. 18/ 8 mai 2009)
 
“Unul dintre liderii incontestabili ai generaţiei ‘80, o generaţie care a încercat şi a reuşit să schimbe discursul poetic contemporan, este M.P. Poezia sa reflexivă este însoţită de un profund filon emoţional, ce ne evocă atmosfera anilor de aur ai «Echinoxului».” (Traian T. Coşovei, în “Ziua literară”, 11 decembrie 2004)
 


(edituralimes@yahoo.com)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară