Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMaria OLTEANU

Data nașterii : 1945-12-19


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Maria OLTEANU

 

(n. 19 decembrie 1945, Budeşti /Bistriţa-Năsăud). Poetă, prozatoare. Artist plastic. Liceul agricol din Turda. Debut absolut în Tribuna, 1975. Debut editorial în volumul colectiv Alpha 85.

Volume: Colina albastră, versuri, 1989; Din fire de păpădie, poezii pentru copii, 1990; Lacrimile lunii, poveşti, 1996; Zeii strivesc liniştea, versuri, editie bilingvă, 1998; Conversaţie cu cerul, versuri, 2002; Peste marginea lumii, 2005; O scrisoare către soare – poveşti, 2006; Ţipătul planetei, versuri, 2007; Infinitul singurătăţii, versuri,editie bilingvă, 2007; Paradoxurile vieţii, roman, 2007; Crăiasa apelor, 2008; Speranţe sub ghilotină, ediţie bilingvă, română-franceză, 2009 (sub semnătura Maria Mândreanu-Oltean);

Prezentă în antologiile Alte poezii pestriţe pentru băieţei şi fetiţe, 1996; Patruzeci de poeţi bistriţeni contemporani, 2001; Cenaclul literar George Coşbuc, 2001.

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.


* * *

,,Reputată pictoriţă de icoane pe striclă cu expoziţii de succes la activ, Maria Olteanu e fascinată şi înspăimântată totodată de temele sale,. De unde oare spaima acestei artiste delicate şi pioase  în faţa perspectivei fabulos  transcendente pe care îşi propune a o zugrăvi cu penelul ca şi cu verbul liric? Câteodată icoana pe striclă se declanşează direct în vers printr-o nemijlocită interpătrundere a procedeelor celor două arte. Maria Olteanu este o artistă ambivalentă din acea speţă a domniţelor cuvioase care migăleau la broderii ori făceau muzică în odăile lor pline de nostalgia zărilor îndepărtate, de aerul dens al visului” (Gheorghe Grigurcu)
          
,,Poezia Mariei Olteanu este foarte dramatică, o poezie scurtă de notaţie, în esenţă cu imagini frapante de noutate. Poeta caută mereu să se autodefinească şi în versurile ei găseşti acte poetice foarte frumoase, poeziile vibrează de un sentiment profund de trăire apoetică a vieţii noastre”. (Constantin Cubleşan)
 
,,Poezia Mariei Olteanu are liniştea ei sufletească, şi mai ales are o coerenţă a sa, care adaugă acestui univers o trăire personală care face o bună înţelegere cu icoanele sale pe sticlă.Versurile nu se presupun cu necesitate ci poezia apare tocmai din această surpriză, din această iluminare care vine pe spaţiul unei metafore, sau chiar prin spaţiul unei poezii întregi, prin aceste pâlpâiri, iluminări, care ne aduc certitudinea că ne aflăm în faţa unei autoare autentice” (Adrian Popescu)
 
,,Poezia Mariei Olteanu produce valori prin ţesături transparente de cuvinte. Interesant este că durerea şi chiar spiritul politic actual intră in aceste- păretare- în vers drept şi sugestiv” (Valentin Taşcu)
 
„Am parcurs cartea Mariei Olteanu O scrisoare către soare şi am rămas surprins e arta prozatorului, de abilitatea cu care acesta apropie fantasticul de esenţa mitică, de fantasticul lumii postmoderne, ca să incite pe micul ei cititor, să îi stimuleze imaginaţia, să îi deschidă noi porţi ale cunoaşterii (Nicolae Băciuţ)
 
„ Versurile Mariei Olteanu au forţa şi claritatea unui fascicol de laser, care dincolo de evocarea  evenimenţială a stărilor-radiografiate-, redau cu mare putere de sugestie ecourile sufleteşti aşa cum sunt ele recepţionate şi reflectate de un suflet sensibil” (Ilie Roşianu)
 
„Cartea Mariei Olteanu Din fire de păpădie construieşte cu consecvenţă şi succes mirificul univers al copilăriei pe care îl umple cu acele candide şi încântătoare personaje care veţuiesc cu uşurinţă,atât într-o lume de vis  cât şi în una reala” (Olimpiu Nuşfelean)
 

0751/678979

moltean19@yahoo.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară