Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMarcel MUREŞEANU

Data nașterii : 1938-11-28


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Marcel MUREŞEANU

 

(n. 28 noiembrie 1938, Cluj). Poet, prozator. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1960). Debut absolut cu poezii în Tribuna (1957).

Volume: Pe adresa copilăriei, versuri, 1969; Versuri de vacanţă, 1973; Cel din urmă, versuri, 1974; Scrisori către prieteni, versuri, 1978; Amurgul furtunilor, versuri, 1978; Matineu, versuri, 1984; Viziune cu porumbei călători, versuri, 1987; Călător în insomnii, versuri, 1991; Am fost de faţă, versuri, 1993; Capriciile săgetătorului, versuri, 1997; Pe mine mă caută, 1998; Şarpele casei, 1998; Monede şi monade, 2001; Hărţuire textuală, 2001; Memoria lui Orfeu, proză, 2002; Schimb de întuneric, versuri, 2003; Pregătit pentru a greşi, 2003; Valea Tauris, 2004, Orbul pământului, versuri, 2005, Octogonul, 2006; Patima recunoştinţei, 2006; Poeme 1968-2008, 2008: Boeme, ediţie cu variante în franceză (Alexandru Jurcan), engleză (Cristina Tătaru), italiană (Gabriela Lungu), cu ilustraţii de Irina Petraş; Oracol, 2010; Cu voia corbului, 2012; Monede şi monade IV, 2012.

Inclus în Poeţi clujeni contemporani, 1997, Un pahar de lumină. Poeţi contemporani clujeni, antologie bilingvă româno-maghiară, 2005.

Premiul pentru poezie al Festivalului Naţional „Mihai Eminescu”, Putna, 1990; Premiul Fundaţiei Culturale din Bucovina, Suceava, 1997; Premiul pentru poezie al Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor, Cluj-Napoca, 1998; Premiul „Ion Alexandru”, pentru poezie, al revistei Grai, Bistriţa, 2004; Premiul pentru poezie al Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor, Cluj-Napoca, 2004; Premiul „Bucovina literară”, pentru poezie, al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Suceava, 2004; Premiul „Negoiţă Irimie”, al Filialei din Cluj a Uniunii Scriitorilor, pentru poezie, 2006; Premiul revistei Oraşul pentru poezie, 2007; Premiul pentru Poezie al Festivalului Internaţional Lucian Blaga, 2010.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Societăţii Scriitorilor Bucovineni
Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, 2004.


* * *

Poet singuratic şi asiduu cultivator de prieteni, discret şi ubicuu într-o manieră inducătoare de nelinişti – dacă nu chiar Neliniştea îi dictează înaintarea pe muchie de cuţit ce pare să-i fie structurală; bun ascultător, dar cu o ureche alipită de cine ştie ce zid abisal, când Celălalt vorbeşte numai vorbe; reticent, dar vorbáreţ, aproape exuberant, subminat, însă, de tăcerea lărmuitoare dinlăuntru; îngăduitor, dar nereprimându-şi mârâitul dezaprobator; ironic (şi autoironic!), muşcătura sa semănând izbitor cu mângâierea, Marcel Mureşeanu se află în toate aceste chipuri şi în multe altele ce pot fi uşor desluşite în versurile sale, dar îndată rătăcite în hăţişul interpretării hărţuite de oximoroane. Firescul şi simplitatea enunţurilor sale vin din foarte elaborata şi pusa pe jocuri limbuţie a unui taciturn...
Aş putea imagina o schiţă de portret din ţăndări, înşirând la întâmplare cuvintele pe care le-am folosit de-a lungul anilor scriind despre poet şi poemele sale. Iată: singuratic, discret, ubicuu, bun ascultător, abisal, reticent, vorbáreţ, (aproape) exuberant, îngăduitor, dezaprobator; ironic (şi autoironic!), firesc, simplu, elaborat, jucăuş, limbut, taciturn, epigramatic, surprinzător, molipsitor, atent, rebel, furiş, conştient, încărcat, latent, provizoriu, „pre-făcut”, dibuitor, definitiv, rotunjit, ultim, cristalin, hărţuitor, etern, drept, ocult, mincinos, ritmat, aproximativ, aberant, luminiscent, spart, muritor, absent, liniştit, greu, trufaş, christic, prelung, armonic, vag, crizic, senin, terorizat, distinct, original, expresiv, înşelător, ameţitor, direct, real, multiplu, ambiguu, imprevizibil, polivalent, satisfăcut, pur, autosuficient, ispititor, de neocolit, straniu, optimist, neastâmpărat, forfotind, tonic, neobosit, laconic, gureş, tânăr, încăpăţînat, revoltat, încontrat, natural, viu, tragic, grotesc-ironic, sfidător, pângărit, deşart, blând, muzical, nelaş, înfiorat, ingenios, sprinţar, colorat, oniric, fantastic, avar, generos, plurivalent, oximoronic. Pot vedea în toate acestea un lanţ de mângâieri ale lucrurilor, o încercare repetată de a le îmblânzi prin atingeri delicate ale miezului lor indicibil. (Irina Petraş)

 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară