Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIstvan KIRÁLY V.

Data nașterii : 1952-09-05


Nu exista Manuscris _ _ Istvan KIRÁLY  V.
(n. 5 septembrie 1952, Oradea). Eseist. Facultatea de Filosofie a UBB Cluj. Debut absolut in Echinox (1974). Doctor în Filosofie (specialitatea Ontologie şi Metafizică), 2000.

Volume: Fond secret, Fond “S” special – Contribuţii la istoria fondurilor secrete de bibliotecă din România (În colaborare cu Doru Radosav şi Ionuţ Costea), Cluj-Napoca, 1995; Határ – Hallgatás – Titok (Limită – Tăcere – Secret), 1996; Filozófia és Itt-Lét (Filosofie şi prezenţă), 1999; Fenomenologia existenţială a secretului – Încercare de filosofie aplicată, 2001; Moartea şi experienţa muririi – In(tro)specţie metafizică şi filosofico-aplicativă (prin nouă ochiri), 2002; Kérdő Jelezés – több-csendbeni alkalmazott filozófiai zajháborítás a szabad(ság) kérdezés(é)ben, (Semne întrebătoare…) Pozsony (Bratislava), 2004;Halandóan lakozik szabadságában az ember, (Muritor sălăsluieşte omul în libertatea lui) Pozsony (Bratislava), 2007;KÉRDÉS-PONTOK a történelemhez, a halálhoz és a szabadsághoz, (Puncte de interogaţii... adresate istoriei, morţii şi libertăţii), 2008; A betegség – az élő létlehetősége - Prolegoména az emberi betegség filozófiájához / Illness – A Possibility of the Living Being - Prolegomena to the Philosophy of Human Illness. (Ediţie bilingvă.) Editura Kalligram, Bratislava, 2011, 204 p.; Death and History, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2015, 180 p.; EXISTENCE(s) – Short deep-forage Chapters, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2017, 249 p.; Time-ings and Question-Points – An Ontological and Existential Analyzes – Lambert Academic Publishing – Saarbrücken, 2018.
 
 Autorul manualului universitar de metafizică A halál és a meghalás tapasztalata. (Experienţa morţii şi metafizica) Közdok Könyvkiadó, Budapest, 2003. Prezent în numeroase volume colective.
 
Fundatorul apoi redactorul şef (1995 – 2015)al revisteimultidisciplinare Philobiblon - Transylvanian Journal of Multidiciplinary Research in Humanities (http://en.wikipedia.org/wiki/Philobiblon_(journal).
 
Conceperea şi înfiinţarea – în octombrie 2009 – ATELIERULUI MULTIDISCIPLINAR ŞI INTERUNIVERSITAR (UBB-UMF-CLUJ) DE FILOSOFIE ŞI ANTROPOLOGIE MEDICALĂ (Vezi: www.afsam.eu) care, este un cadru informal – dar acreditat drept Centru de excelenţă în cadrul Centrului de Filosofie Aplicată a facultaţii de Filosofie – de discuţii multi- şi transdiciplinare, focalizate pe chestiuni considerate ca aparţinând în mod preponderent artei şi ştiinţei medicale, dar care se află de fapt la graniţele şi la confluenţa diferitelor specialităţi ce studiază omul (filosofia, psihologia, sociologia, antropologia, istoria, teologia etc.). şi care sunt rareori – sau cu prea multă precauţie – abordate în acest fel.
 
Membru al Corporaţiei Doctorilor Academiei Maghiare de Ştiinţe; Membru al Comitetului Academic Clujean al Academiei Maghiare de Ştiinţe, (Secţiunea: Filosofie şi Ştiinţe Istorico-Sociale); Membru al Societăţii Maghiare de Filosofie; Membru al Uniunii Scriitorilor din România.
 
 
E-mail: ikiraly2011@gmail.com şi kiraly_philobib@yahoo.com

 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară