Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăSara IERCOŞAN

Data nașterii : 1935-08-21


Nu exista Manuscris _ _ Sara IERCOŞAN
(21 august 1935, Ineu/Arad). Istoric literar. Facultatea de Filologie Cluj (1957). Debut absolut in Studia Universitatis BB, 1967.


Volume: - Junimismul in Transilvania, 1983; Din secolul marilor clasici, 2010.

A colaborat la Dictionarul scriitorilor romani, 4 vol., 1995-2001; Dictionarul analitic de opere literare romanesti, 4 vol., 1998-2002.

* * *
Subintitulată „Studii şi articole de istorie literară”, cartea recentă a Sarei Iercoşan vine în continuarea unor preocupări mai vechi ale autoarei de a întreţine un dialog viu şi fertil cu acele personalităţi ale literaturii şi culturii noastre care se circumscriu spaţiului privilegiat, cunoscut sub numele de „Etapa marilor clasici”, spaţiu nu de puţine ori ignorat fie din prejudecata că în acest sector nu mai e nimic de descoperit sau de relevat, fie din irepresibila presiune exercitată asupra comentatorilor de scrisul contemporan. Alecsandri, Eminescu, Slavici, Caragiale, Coşbuc, Titu Maiorescu, Duiliu Zamfirescu sînt în concepţia autoarei scriitori care nu şi-au epuizat nici pe departe mesajul artistic şi care pot furniza încă numeroase surprize sub raportul consistenţei operei, a contextului istoric în care aceasta a fost produsă sau a receptării în posteritate. Există apoi suficiente probleme nevralgice, cazuri aflate în dispută, în care orice nou element destinat unei mai bune înţelegeri sau lămuriri contextuale este bine venit. Aşa sînt în situaţia de faţă amănuntele pe care autoarea ni le furnizează privitor la imnul nostru naţional „Deşteaptă-te, române”, text şi melodie, sau la paternitatea „Cîntării României”, aducînd noi argumente şi explicitări în favoarea lui Alecu Russo. În acelaşi context se situează şi rediscutarea poziţiei pe care Titu Maiorescu a avut-o în cadrul Junimii, soldată cu reliefarea posturii sale de „mentor”, de critic de direcţie şi de sprijinire a tinerilor scriitori, activitate căreia Maiorescu i s-a consacrat cu deosebită responsabilitate, astfel încît epoca trăieşte şi există şi pentru că el i-a conferit greutatea judecăţilor sale critice şi a orientărilor de ansamblu. Prezenţa lui Maiorescu în chiar miezul problemelor literare stringente ale perioadei literare 1848-1916 haşurează altfel cîmpul de confruntare al ideilor literare şi îl desemnează pe critic drept principalul beneficiar al instituirii unui statut scriitoricesc respectabil. După Sara Iercoşan, mentorul Junimii nu este numai un polemist redutabil, un semănător de idei şi proteguitor al tinerelor talente, dar şi un editor scrupulos, care chiar dacă pe parcursul gestaţiei unor poezii eminesciene, rod al unor lecturi publice sau particulare, a emis sugestii de îmbunătăţire ideatică sau stilistică, el e omul care respectă textul elaborat şi nu-şi permite intervenţii ulterioare. Concluzia autoarei este aceea că varianta „Luceafărului” din volum nu a fost în nici un fel modificată de editor şi că „Titu Maiorescu nu poate fi autorul schimbărilor menţionate din această variantă”. […] Cartea sa stîrneşte interesul cititorului de astăzi prin mulţimea detaliilor puse în joc şi prin îndemnul subiacent de a reveni la cîteva lecturi fundamentale, necesare înainte de toate profesorului de la catedră, spre îmbogăţirea cu noi imagini de epocă a mult-discutatei epoci a marilor clasici. (Mircea POPA)

Din secolul marilor clasici - Sub acest cuprinzător titlu, volumul recent publicat de doamna Sara Iercoşan la Casa Cărţii de Ştiinţă adună o selecţie din recolta studiilor şi articolelor de istorie literară apărute în reviste sau lucrări colective de-a lungul a patru decenii (1969-2009). Sunt aici comentarii la opere reprezentative, abordări din alt unghi ale unor probleme istorico-literare controversate, aporturi documentare, rectificări şi revizuiri. În ansamblu, imaginea parcursului autoarei în „lumea prin care a trecut", o lume cultural-literară de larg orizont, dacă avem în vedere fundalul universitar din care aceste pagini izvorăsc, însoţindu-i totodată seminariile şi cursurile ţinute la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş Bolyai", sau adăugându-se atâtor articole din Dicţionarele de scriitori şi opere literare, elaborate în cursul anilor la Catedra de Literatură română. Rezultatul alegerilor operate acum în lista lucrărilor ia aspectul contragerii succesiunii temporale în simultaneitatea celor patru capitole dense ale cărţii - Texte paşoptiste exponenţiale şi destinul lor istoric; Maioresciene; Despre marii clasici şi câteva din capodoperele lor; Romanele anului 1894. Prin alte cuvine, o rechemare a „corăbiilor" navigante pe apele timpului în rada portului natal. De aici şi impresia de stabilitate transmisă compoziţional de patrulaterul „bastioanelor" tematice, ferm susţinute de contraforturile bibliografiei, în sensul unei summe de tip „ne varietur". Sugestiv, titlul ales de Sara Iercoşan rămâne, prin reverenţa implicită, indicativul sursei seculare exclusive a cărţii şi domeniului de referinţă profesională pentru o întreagă carieră universitară. (Doina Curticăpeanu)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară