Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăNicolae DUDAŞ

Data nașterii : 1960-12-17


Nu exista Manuscris _ _ Nicolae DUDAŞ
(n. 17 dec. 1960, Cluj-Napoca). Prozator. Facultatea de Mecanica Cluj-Napoca. Debut absolut cu proza scurta in Echinox 1987.


Volume (in colaborare Victor Tarina):  El si Cel ?! (scenariu absurd), 1994;  Ploua aseara (versuri de V. Ţarină si proză scurtă de N. Dudaş), 1996.


* * *

Victor Ţarină (care a mai publicat o placheta de versuri bine primită de critica literară) si Nicolae Dudaş reuşesc împreună, o carte experiment, incitantă ca o formulă literară şi situată în zona de interferenţă dintre parabola absurdă şi şarja grotescă. „El şi Cel", personaje-schiţă şi personaje-sinteză în acelaşi timp, evolueaza pe fundalul unei fresce sociale recognoscibile, propunînd un timp real şi un spaţiu concret, dar sublimate  într-o impersonalitate aproape generalizată. Scenariu de film (însă  nu în sensul tehnic al noţiunii), textul celor doi tineri autori clujeni este scris într-un registru abstract, de factură preponderent  suprarealistă şi cu proiecţii în postmodernismul ultimilor ani. Nicoiae Mocanu
 
Există cărţi care se scriu în jurul unei formule şi  există cărţi care se scriu fugind de formule, încercând să propună un cod nou, o modalitate diferită de construcţie şi viziune. In rândul acestora din urmă se  înscrie şi volumul de faţă. Autorii propun un text sub forma unui scenariu de film. In definitiv, nimic nou, doar că ideea este sabotată din momentul în care a fost pusă pe hârtie - ca subtitlu se notează: „film bărbătesc". Atmosfera este de teatru absurd. Imagisticul suprarealist ţine  în primul rând de recuzită, de un grotesc asumat conştient, cartea fiind articulată subteran într-un joc fin de parabolă. Autorii clujeni reuşesc să propună un volum-experiment interesant. Victor Cubleşan
 
Ca prozatori regasiţi pe un tarâm literar al absurdului, îmbibat de umor, ironie şi chiar grotesc, Victor Ţarină şi Nicolae Dudaş se mişcă liber, neînchistat de reguli şi  prejudecăţi, cu succes.„El şi Cel...?!- film bărbătesc", desi deloc facilă lectură,  îşi merită osteneala.Ioana Cistelecan
 
De  înaltă ţinută şi mult rafinament, fără a fi ostentative, „suferă" cartea lui Nicolae Dudaş şi Victor Ţarină, intitulată ciudat „El  şi Cel...?! (film bărbătesc)". Scrierea de faţă e un fel de CIRCUS MUNDI cu hachiţe, scrânteli şi  foarte multă cruzime. Autorii au muncit îndelung la făurirea unei imagini date parcă de o oglindă spartă  în mii de fragmente, toate la fel de grăitoare şi toate grăbite să vorbească, aşa cum fac pînă şi pereţii. De fapt e greu să numeşti ce au elaborat intre anii 1977-1987 cei doi autori. Textul este un text, cu multe ruperi de nivel şi poate fi la fel de bine o piesă de teatru, un scenariu de film sau un roman ultra modern. De-a lungul lecturii se iţesc de ici colo urmele unor „părinţi" iluştri cum ar fi Samuel Becket, Eugen Ionescu sau Boris Vian. Autorii de loc influenţaţi de rădăcinile ilustre joacă cu cărţi subtile experimentînd mereu  între suprarealism sau postmodernism. Dorin Serghie Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară