Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăGyula DÁVID

Data nașterii : 1928-08-13


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Gyula DÁVID

 
(13 august 1928, Áraci/Covasna). Istoric literar şi traducător. Facultatea de Filologie Cluj (1951). Doctor în ştiinţe filologice (1974).

VolumeJókai. Emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben. (Jókai. Teme, figuri, peisaje în opera sa. Micromonografie), 1971; Petőfi Erdélyben (Petőfi în Transilvania), în colab. cu Mikó Imre 1972; 1998; Tolnai Lajos Marosvásárhelyen. 1868-1884. (Tolnai Lajos la Tg. Mureş). Monografie, 1974; Találkozások. Tanulmányok a román-magyar irodalmi kapcsolatok köréből. (Întîlniri. Studii de istorie a relaţiilor literare româno-maghiare), 1976; A romániai magyar irodalom története (Istoria literaturii maghiare din România, manual), coautor, 1978; Erdélyi irodalom – világirodalom (Literatură transilvană – literatură universală), studii, 2000; Írók, művek, műhelyek Erdélyben (Scriitori, opere, ateliere în Ardeal), studii, eseuri, 2003; Kossuth Lajos és Erdély. Tanulmányok. (Kossuth Lajos şi Transilvania. Studii), coautori: Egyed Ákos şi Kötő József, 2004.

Traduceri: B. Şt. Delavrancea, Novellák és elbeszélések  (Nuvele şi povestiri.), în colab. cu Nagy Géza,  1956; Şt. Bănulescu: Férfipróbák telén. Novellák. (Iarna bărbaţilor. Nuvele), 1968; Al. Şahighian: Az aranysisak. Ifjúsági regény. (Coiful de aur, roman), 1968; Adrian Marino: Bevezetés az irodalomkritikába. (Introducere în critica literară), în colab. cu Kántor Lajos, 1979; Ioan Slavici, A világ, amelyben éltem. Visszaemlékezések. (Lumea prin care am trecut. Amintiri.), 1980; Titu Maiorescu, Bírálatok, vitacikkek, tanulmányok. (Studii şi articole polemice), 1985; Romulus Cioflec, Örvényben. Regény. (În vîltoare, roman), 1983. Premiul de critică al Uniunii Scriitorilor (2000). Premiul Tamási Áron (Budapesta, 1991), Premiul Kemény Zsigmond (Budapesta, 1999), Premiul Wlasits (Ministerul Culturii Ungare, 2002).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară