Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIon CRISTOFOR

Data nașterii : 1952-04-22


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Ion CRISTOFOR

Ion Cristofor (pseudonimul lui Ioan Cristofor Filipaş). S-a născut la 22 aprilie 1952, în com. Geaca (jud. Cluj). A absolvit Liceul industrial energetic din Cluj-Napoca (1972) şi Facultatea de Filologie din Cluj, secţia română-franceză (1976). Doctor în filologie cu lucrarea Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune  (2001) şi masterand al Facultăţii de ştiinţe politice, administrative şi ale comunicării din Cluj (2006).  A debutat în Familia (1969). A fost redactor la revista Echinox (1974-1976).
 
Volume: În odăile fulgerului, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982, cu o prefaţă de Petru Poantă; Cina pe mare, poezii, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988; Aron Cotruş, exilatul, istorie literară, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999); Scriitori belgieni, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000, Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. I., eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Seneffe sau vocaţia dialogului, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2000; Marsyas, poezie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 ;Scriitori din Ţara Sfântă, vol.II,  eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002;Aron Cotruş între revoltă şi rugăciune, istorie şi critică literară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003; Scriitori din Ţara Sfântă, , vol. III, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Casa cu un singur perete, poezie, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2004;Sărbătoare la ospiciu, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004;Nicholas Catanoy sau avatarii unui peregrin, ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Amurgul dimineţii.Convorbiri cu Gabriel M.Gurman, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2005; Francofonie şi dialog, eseuri şi interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006;Românitate şi exil, interviuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006; Belgia sau regatul poeţilor, eseuri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2007; O cuşcă pentru poet, poezie,  Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007; Oameni, gânduri şi cărţi, interviuri, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, Angore et taedio, poezie, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; Cine a dat foc Romei, poezie,Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; Geamantanul de sticlă/The Glass Suitcase, poezie (ediţie bilingvă româno-engleză, traducere de Dan Brudaşcu),  Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2011.
 
Colaborator la Dicţionarul scriitorilor români, coordonare şi revizuire ştiinţifică de Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (1995, 1998, 2001, 2002); Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, coordonatori Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (2001); Academia Română, Dicţionarul general al literaturii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004;    Dicţionarul biografic al scriitorilor români, coordonat de  Aurel Sasu (2005) ş.a.
 
Traduceri din literatura universală: Tahashi Arima, Umbra lui Ulise,  1996; Alain Petre, Izbitura luminii/Le heurt de la lumière, ediţie bilingvă,  1998; Alain Jadot, Kechup, maioneză, muştar, Berlin, 1998; Paul Emond,Iubiri imposibile,  1999; Philippe Jones, Fragmente de cer, , 2000  Lecţia tenebrelor. Poeţi belgieni de limbă franceză, 2000; Liliane Wouters, Jurnalul scribului,  ediţie bilingvă, 2003; Poeţi din Kansai, Antologie de poezie japoneză contemporană,  2004; Florilegiu de poezie japoneză de azi, 2006;Poeţi din Tunisia, 2010.    
 
 
* * *
 
Discret, interiorizat, politicos, poetul nu pare prea bine integrat „vieţii literare”, turbulentă şi exhibiţionistă. Citindu-l, îl înţelegem mai bine. Ion Cristofor este preocupat, obsedat chiar de ideea şi soarta poetului, despre care cultivă o imagine mai curând sumbră, profund interiorizată, plină de gravitate şi de nelinişte. Deloc convenţional, Ion Cristofor scrutează drama poetului şi a poeziei cu lucidate şi cu talent evident. Adrian MARINO 
 
Poezia lui Ion Cristofor e gravă şi traversată de nelinişti, însă nicidecum sumbră. Întrebările ultime pe care şi le pune poetul se rostesc în gama generoasă a seninătăţii, a unei înţelegeri calme a muritudinii. Ion Cristofor scrutează, cu privirea aţintită şi cuvintele în alertă, toate semnele şi semnalele morţii intravitale, firescul acesteia nelăsînd loc spaimelor deşirante, ci invitînd, mai degrabă, la reculegeri şi replieri, la revalorări ale datelor existenţei. Irina PETRAŞ
 
Singurătatea, sentimentul captivităţii, declinul identificat în lucruri, dezamăgirile, toate acestea devin parcă obiect de studiu atent. Umanitarismul lui Ion Cristofor, care are cultul metaforei şi al echilibrului, stă în capacitatea de a le face suportabile. Ele nu mai aparţin vieţii, ci artei. Dar nu uneia rupte de concretul vieţii. De aici, din acest concret al vieţii, se naşte ironia amar-dezabuzată; tot de aici, implicarea etică. În fond, poezia lui Ion Cristofor este a unui sceptic care găseşte în melancolie o formă de a contracara prezentul degradat. Cerebralitatea lui ţine de modul de a face infernul „suportabil”. Mircea A. DIACONU
 

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.


(ioncristofor@personal.ro; filipasi@yahoo.fr)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară