Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăLiviu COTRĂU

Data nașterii : 1949-04-11


Nu exista Manuscris _ _ Liviu COTRĂU
(n. 11 aprilie 1949, Arad). Traducător, eseist. Licențiat în filologie – engleză-germană, Universitatea Babeș-Bolyai (1972), română-spaniolă, Universitatea București (1986). Doctorat 1985, Universitatea București, sub îndrumarea prof.dr. doc. Ana Cartianu. Asistent, conferențiar, profesor, Universitatea Babeș-Bolyai (1972-2008); profesor asociat, University of Pennsylvania, Philadelphia (1990-1992); profesor asociat, University of Nevada, Reno, 2002-2003; profesor, Universitatea Creștină Partium (2008-2016).
 
Cărți de (co)autor, ediții, traduceri
John Balaban. Scrisori de peste mare/Letters from Across the Sea, 1979; Alexandru Săşianu, Ancient Coinage in Western and North Western Romania, 1980; English Practical Course. Two Approaches to Literature (coautor), 1983; Studies in the 18th and 19th century English Novel (coord. şi coautor), 1987; E.A. Poe.Annabel Lee şi alte poeme, 1987; Studies in the British Novel of the First Half of the 20th Century (coord. şi coautor), 1988; Studies in the Contemporary British Novel (coord. şi coautor), 1989;The Scythe of Time. An Analytic Study of Poe’s Fantastic Fiction, 1999; E.A. Poe. Prăbuşirea Casei Usher, 1990; Nikolaus Popa, Varix...the Usurping Symptom, 1993; Henry M. Morris, Bazele biblice ale ştiinţei moderne, 1993;  Emil Gulian,Poemele lui Edgar Poe, 1995; Hans Vaihinger, Filozofia lui „Ca şi cum”, 2001; Edgar Allan Poe, Poezie-Dramă, ediție bilingvă,  2001; E.A. Poe, Masca Morţii Roşii şi alte povestiri, 2003 (ediția a II-a 2012); Alice Sebold, Minunatele oase, 2003; Daniel Mason, Acordorul de piane, 2004; E.A. Poe, Misterul lui Marie Rogêt şi alte povestiri, 2005 (ediția a II-a 2008); E.A. Poe, Călătorii imaginare, 2008; Upton Sinclair, Va curge sânge, 2010; E.A. Poe, Cărăbuşul de aur şi alte povestiri, 2011; E.A. Poe, Povestea lui Arthur Gordon Pym,2013; Edgar Allan Poe,Poeme, 2014.
 
Eseuri în volume colective
Liviu Rebreanu după un veac,Mircea Zaciu (coord.), 1985; Le Fantastique au carrefour des arts, Rodica Lascu Pop (coord.),1998; Identity and Alterity in Canadian Literature, Dana Puiu (coord.), 2003; Caietele Tristan Tzara, Vasile Robciuc (coord.),2006, 2010; Translated Poe, Emron Esplin & Margarida Vale de Gato (editori), Lehigh University Press, 2014.
 
Prefețe sau postfețe
Cristina Chevereșan. Dialoguri în era E-Reader (ediție bilingvă), 2013; Daniela Hăisan. Proza lui Edgar Allan Poe în limba română, 2014;Mihaela Prioteasa. A Study of Edgar Allan Poe’s Imagery, 2014.
 
Eseuri în Echinox,Steaua, Tribuna, Studia Philologia, Cahiers roumaines d études littéraires, Transilvania, Meridian critic, Edgar Allan Poe Review, Romanian Journal of Artistic Creativity.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.
***
Pentru a sublinia reușita acestei ediții, credem că e bine să reamintim eforturile pe care alcătuitorul ei (care a semnat, de altfel, și unele versiuni remarcabile în cazul traducerii unor poeme) a trebuit să le depună în lipsa unei bibliografii exhaustive a traducerilor pentru perioada interbelică și chiar și pentru perioada postbelică. În mod deosebit trebuie să remarcăm și prefața lui Liviu Cotrău, riguroasă și originală prin speculațiile avansate, demonstrînd o cunoaștere minuțioasă a universului poesc. (Ion Cristofor, Tribuna, 31, 1988, p. 8)
Oricum, ediția Poe a lui Liviu Cotrău ar avea dreptul, mai mult decît altele care poartă acest nume, să i se spună critică: ea prezintă numeroase variante de traducere a aceleiași opere, tipărite în volume, în publicații periodice sau inedite. Ediția e, de data aceasta, completă. Autorul a completat sumarul cu multe tălmăciri care-i aparțin; și, avem obligația să remarcăm, cîteodată poemele lui Poe ce nu fuseseră traduse pînă acum erau ocolite nu pentru că valoarea lor ar fi fost discutabilă, ci și pentru că dificultățile transpunerii erau numeroase. Astfel încît Liviu Cotrău s-a văzut obligat să înfrunte mari greutăți filologice și prozodice ca să întregească un sumar cu adevărat reprezentativ. Și traducerile sale întrunesc însușirile care le fac să se integreze, fără asperități, într-un volum care poartă semnăturile atîtor tălmăcitori de statornic renume. (Dan Grigorescu, România literară, nr. 16, 1989, p. 20)
La începutul anului 2000, când revista Familia tipărea în numărul 2 actele colocviului său despre Soarta edițiilor critice, intervenția profesorului Liviu Cotrău, inițiatorul primei ediții românești integrale a operei lui Edgar Allan Poe, putea atrage atenția în primul rând prin modul neostentativ al asumării de unul singur a acestui complex proiect editorial. Într-o notă de calm relaxat, fără pic de supralicitare a dificultăților unei acțiuni solitare de asemenea anvergură, realizatorul ținea să-și mărturisească pur și simplu «obsesia Poe».... Cât de profund acționează această influență asupra interpretului de astăzi a «Vagabondului din Baltimore» o atestă din plin frumusețea tălmăcirii românești a poemelor, cât și elevația comentariilor critice, de istorie literară și culturală, comparată și mitologice din paginile recent apărutei ediții bilingve a integralei versurilor poetului american. O carte sub toate aspectele excepțională. (Doina Curticăpeanu, Familia, nr. 5, 2002, pp. 56-57)   
De mai bine de două decenii, remarcabilul anglist clujean Liviu Cotrău s-a angajat într-o muncă monumentală care, în alte ţări, este de obicei preluată de echipe întregi de filologi, dotate cu mijloace de cercetare şi documentare dintre cele mai complexe - aceea de a traduce şi edita integral opera scriitorului (romantic) american Edgar Allan Poe. Mai multe volume impresionante din poezia şi proza poescă au apărut deja la diverse edituri prestigioase româneşti, începând cu vechiul Univers şi Institutul European şi ajungând, recent, la Poliromul ieşean, toate alcătuite minuţios de către profesorul ardelean. Dacă adăugăm la acestea şi monografia critică pe care Liviu Cotrău a dedicat-o autorului Corbului (Coasa Timpului, 1995) şi numeroasele studii istorice şi culturale asupra secolului al XIX-lea american (epoca în care Poe creează) publicate în reviste şi jurnale ori ca «introduceri» la amintitele antologii, obţinem imaginea unui efort academic gigantic, ce îşi va dezvălui curând simetria impecabilă, aidoma desenelor precolumbiene, din avion. (Codrin Liviu Cuțitaru, România literară, nr. 35, 2005)
Chiar dacă edito­rii sunt deprimați că marea lite­ra­tură nu se vinde, există și une­le semne bune. Că ci­titorii români avizați, atâția câți sunt, știu ce să aleagă și se opresc la ediții bine tra­duse și ingrijite pro­­fe­sio­nist o dovedește și colecția "Cla­sici univer­sali" a Edi­turii Polirom. Iată, de exem­plu, seria de au­tor Edgar Allan Poe, în noua versiune, însoțită de no­tele și co­men­tariile unui eminent spe­cialist, pro­fe­sorul uni­ver­­sitar clujean Li­viu Cotrău. E de presupus că volumul masiv cu pro­zele scurte, pu­blicat în 2003, s-a epuizat în nouă ani, de vreme ce a apărut acum ediția a doua, revizuită. Editorii știu că operele marilor cla­sici ro­mâni și străini ar trebui să se găsească permanent în li­brării, căci ele nu sunt bestseller de moment, ci o in­vestiție pe termen lung, pro­fitabilă în primul rând cul­tural. Chiar dacă mai aveți în bibliotecă unele volume Poe în alte traduceri, ar fi bine să procurați și această ediție. De ce? Fiindcă e cea mai completă și fidelă originalului, în literă și spirit deopotrivă. Apoi, fiindcă e precedată de un erudit studiu introductiv de 63 de pa­gini, în care d-l prof. Liviu Cotrău valorifică exege­za până la zi, ca și în cele 145 de pagini de note ex­pli­cative și co­men­tarii pentru fiecare proză (inclusiv menționarea tuturor traducerilor românești anterioare). Nu doar pentru studenții la an­glistică, ci pentru toți iu­bitorii de lite­ratură e o comoa­ră. (Adriana Bittel, Formula AS, nr. 1021, 2012)

Email: legaeus@gmail.com

 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară