Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăValentin CHIFOR

Data nașterii : 1939-03-07


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Valentin CHIFOR

 (n. 7 martie 1939 Tg. Lăpuş/ Maramureş). Critic şi istoric literar. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1963). Doctor în filologie (1977) cu teza Felix Aderca (monografie). Debut absolut cu un articol de istorie literară, Cultura lui Eminescu, în Crişana (1964).

Volume: Caleidoscop critic, 1996; Felix Aderca sau vocaţia experimentului, 1996; Între real şi imaginar, 1999; Escale, 2006; Metaforele eternității, 2018.. Coautor la Dicţionarul Scriitorilor Români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu), 4 vol., 1995-2002.

Prezent în volume colective: Paul Goma, Scrisori întredeschise, 1995; Iosif Pervain, Secvenţe preromantice, 1999; Analele Universităţii din Oradea, 2001; Caragiale-tentaţia Nordului (studii şi articole), 2003; Proceedings, 2003; Patruzeci de ani de filologie orădeană, 2003; Valenţe europene ale literaturii române contemporane, coodonator Ion Simuţ, 2007; N. Balotă, Peregrin prin patria cuvintelor, ediţie alcătuită, coordonată şi îngrijită de Iulian Boldea, 2009; Familia 150, coordonatori Florin Ardelean, Ioan Laza, Editura Universităţii din Oradea, 2015
A publicat în revistele: Familia, Steaua, Tribuna, Apostrof , România literară,  Viaţa românească, Vatra, Convorbiri literare, Reflex, Cele Trei Crişuri, Ţara Crişurilor,  Analele Universităţii Oradea, Oltart etc.
 A îngrijit ediţii din: F.Aderca, Oameni şi idei, 1983; F. Aderca, Oameni excepţionali. Jurnal intim, 1995; Vise într-o linişte sumeriană. Antologie de poezie multilingvă, 1999;
Sărbătoarea prieteniei. Traian Blajovici - corespondenţa primită, 2009.


Au scris despre cărţile sale: Z.Ornea, Gh. Grigurcu, Margareta Feraru, I.Sârbu,  Irina Petraş, C. Stănescu, Mircea Popa, Cristian Livescu, Aurel Sasu, Ilie Rad, Stelian Vasilescu,  Grigore Scarlat, Alexandru Sfârlea,  Ioan Derşidan, Ioan Ţepelea etc.

* * *
„E misiunea pe care şi-a asumat-o dl. Valentin Chifor, orădean de origine, cunoscut, de un deceniu şi mai bine, ca un constant exeget al operei şi activităţii lui Aderca, scriind articole şi îngrijind ediţii. Monografia, bună  şi sistematică, pare a fi la origine o teză de doctorat, păstrînd, de aceea, toate  trăsăturile  acestei tipologii caracteristice din sfera istoriografiei literare. [...]. Să sperăm, cu toţii, că această bună monografie a dlui Valentin Chifor va contribui eficient  la fixarea operei  lui Aderca  în istoriografia literară, întreţinându-i  necesar  postumitatea.“ (Z. Ornea, 2001)

„Cred că nu mă înşel spunând că Felix Aderca sau vocaţia experimentului de Valentin Chifor (Editura Dacia, 1996) este prima monografie consistentă  consacrată autorului “Omului descompus”, personaj important  al  literaturii noastre interbelice  şi cu deosebire al cenaclului „Sburătorul”, fiind totodată  “om de casă”  pe lângă E. Lovinescu.” (Cristian Livescu, Magiştri & hermeneuţi. Prin ruinele canonului literar, 2007)

 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj.

(
valervalentinchifor@gmail.com)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară