Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăAlexander BAUMGARTEN

Data nașterii : 1972-10-16


Nu exista Manuscris _ _ Alexander BAUMGARTEN
(n. 16 octombrie 1972, Bucuresti). Eseist, traducător. Licenţă în filosofie (1995), master în filosofie (1996), licenţă în filologie clasică (1997) la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, doctor în filosofie (2000) al Universităţii din Bucureşti. Poziţia profesională : conferenţiar universitar, director al Departamentului de Filosofie Premoderna si romaneasca. Intre 2008 si 2012 am fost cancelar al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj. Am obţinut abilitarea în filosofie pentru conducere de doctorate (UAIC Iaşi, 2013). Sunt vicepresedintele Consiliului Ştiinţific al UBB pentru mandatul 2016-2020.
Specializări : În anul 1999 am beneficiat de o bursă de cercetare din partea Universităţii din Geneva, având ca profesor coordonator pe prof. Alain de Libera, în cadrul acordului de colaborare al acestei universităţi cu Univ. “Babeş-Bolyai” din Cluj. În anul universitar 2000-2001 am fost bursier al “New Europe College” din Bucureşti. În anul universitar 2003-2004 am fost bursier al Agenţiei Universitare Francofone (A..U.F.) la Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, la invitaţia profesorului Alain Boureau. In anul 2013 am fost invitat pentru o luna de studii si conferinte de Academia de Stiinte a Republicii Cehe din Praga, iar in 2014, pentru o lună de studii şi conferinte la "Albertus Magnus Institut" din Bonn.
Limbi străine: franceză, engleza, latină, greacă şi maghiară.
Borduri editoriale: Conduc la editura Humanitas din Bucureşti colecţia ”Surse clasice”, la EdituraUnivers Enciclopedic din Bucureşti colecţiile „Cogito” şi “Filosofie medievală”, iar la editura Polirom din Iaşi colecţia  “Biblioteca Medievală“, care susţin lărgirea studiilor şi traducerile filosofiei antice şi medievale în limba română. Sunt redactor al revistei de filosofie “Chora-Revue des Etudes Anciennes et Medievales” care apare la Iaşi, referent în bordul editorial al revistei „Analele Universităţii din Timişoara”, referent în bordul editorial al colecţiei „Neoplatonism” al editurii Zeta Books, referent in bordul editorial al Analelor Universitătii Stefan cel Mare din Suceava, al Analelor Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir". Seria Istorie - Serie noua. Referent ştiinţific pe filozofie al editurii Polirom, din aprilie 2010, membru in colegiul editorial al revistei Philobiblon editată de Biblioteca Centrală Universitară Cluj.
Membru in comisii de expertiza nationala: 2009-2013, membru si în anul 2013 vicepresedinte al Consiliului National pentru Cercetare Stiintifica, presedinte al Comisiei de Stiinte Umaniste; 2008/2012 membru in Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Roman; 2008 - prezent: membru evaluator al Administratiei Fondului Cultural National
2016 - prezent: membru în Consiliul General al şi în Comisia de Filosofie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor şi Diplomelor Universitare; 2016 - prezent: membru al Comisiei de Ştiinţe Umaniste al Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică
Societăţi academice: membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2016); membru corespondent al Academiei “Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis” din Vatican (din 2004), vicepreşedinte al Societăţii Române de Studii Clasice, filiala din Cluj (din 2003), fost preşedinte al Societăţii internaţionale Sfântul Toma din Aquino, filiala română (2000-2005), membru al Societé Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale (din 2007), membru fondator al Association pour la Recherche et la Publication d’Etudes sur la Faculté des arts (Societas Artistarum)membru în consiliul de conducere al FIDEM (Federation Internationale des Instituts des Etudes Medievales - din 2015).

Volume de autor: Principiul cerului. Eternitatea lumii şi unitatea intelectului în filosofia secolului al XIII-lea, editura “Dacia”, Cluj , 2002; ediţia a II-a, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, ; Intermediaritate şi Ev Mediu. Studii de filosofie medievală, ed. “Viaţa Creştină”, Cluj, 2002; Sfântul Anselm şi conceptul ierarhiei, cu o prefaţă de Anton Adămuţ, ed. Polirom, colecţia “Seminar. Filosofie”, Iaşi, 2003; traducere în limba franceză Saint Anselme et le concept de la hierarchie, trad. par Daniel Mazilu, ed. Zeta Books, Bucharest, 2011; Şcoala răgazului. Studii de filosofie antică şi medievală, editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2006; Bună dimineaţa, filosofie!, cu o prefaţă de Mihai Maci, editura Bastion, Timişoara, 2008; Aproape de Toma. Studii de aristotelism şi neoplatonism latin, editura Galaxia Gutenberg, Cluj, 2010; Şapte idei înrâuritoare ale lui Aristotel, Editura Humanitas, Bucureşti, 2012; Vânătorul cu o singură săgeată, reflecţii asupra filosofiei în limba română.
Ediţii din autori latini medievali: Godescalc de Nepomuk, Teologia ca dispoziţie ştiinţifică: Prologul comentariului la Cartea Sentinţelor - Commentarium super quatuor libros Sententiarum, Prologus (mss. Jagellona 1499) - text latin stabilit, aparat critic, tabel cronologic, note, indici şi studiu, Editura Polirom, colecţia "Biblioteca medievală", Iaşi, 2016, 460 p.
Traduceri bilingve şi comentate din autori greci şi latini: Anselm din Canterbury, Proslogion, traducere cu note, tabel cronologic şi Postfaţă, Ed. “Biblioteca Apostrof”, Cluj, 1996; Toma din Aquino, Despre unitatea intelectului împotriva averroiştilor, traducere cu note, tabel  cronologic şi Postfaţă, Editura Decalog, Satu Mare, 1997; Anselm din Canterbury, Monologion, traducere cu note şi Postfaţă, Ed. “Biblioteca Apostrof”, Cluj, 1998; ***, Despre eternitatea lumii (Aristotel, Plotin, Augustin, Ioan Filopon, Alkindi, Avicenna, Avencebrol, Averroes, Algazel, Albert cel Mare, Toma din Aquino, Siger din Brabant, Boetius din Dacia, Henri din Gand) împreună cu cele 219 teze ale lui Siger din Brabant şi Boetius din Dacia şi ale altora, condamnate în anul 1277 de episcopul Etienne Tempier al Parisului la sfatul doctorilor în Sfânta Scriptură, antologie de filosofie medievală, ediţie bilingvă, traducere, note, tabel cronologic şi Postfaţă - Editura Iri, Bucureşti, 1999, ed. a II-a, 2010, ed. a III-a, 2012; recenzie in Revista de Faculdad de Letras, Porto, vol 30 (2013), p. 209-213, http://ojs.letras.up.pt/index.php/filosofia/issue/view/41; ***, Despre unitatea intelectului (Aristotel, Alexandru din Afrodisia, Plotin, Themistius, Averroes, Albert cel Mare, Sf.Toma din Aquino, Siger din Brabant), antologie de filosofie medievală, ediţie bilingvă, traducere, note, tabel cronologic şi Postfaţă – Editura Iri, Bucureşti, 2000, 372 p., ed. a II, 2012; recenzie in Revista de Faculdad de Letras, Porto, vol 30 (2013), p. 214-215, http://ojs.letras.up.pt/index.php/filosofia/issue/view/41; Aristotel, Politica, ediţie bilingvă, traducere şi comentarii, cu un studiu de Vasile Muscă, ed. Iri,  Bucureşti, 2001, 522 p.; ed. a II-a, 2010;  http://www.worldcat.org/title/politica/oclc/60746774&referer=brief_results; Pseudo-Aristotel, Liber de causis, ediţie bilingvă, traducere, note şi comentariu, ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002, 199 p.; Plotin, Enneade, II, 1-4, în volumul Enneade, I-II, ediţie bilingvă, ed. Iri, Bucureşti, 2003, 450 p.; Plotin, Enneade, III, 8 şi IV, 1-6 şi 9, în volumul Enneade, III-V, ediţie bilingvă, ed. Iri, Bucureşti, 2005, 750 p.; Plotin, Enneade,VI, 3 în volumul Enneade, VI, ediţie bilingvă, ed. Iri, Bucureşti, 2007, 730 p.; William Ockham, Despre universalii (Summa logicae, I, 14-19 şi Comentariul la Isagoga lui Porfir, în fragment), ediţie bilingvă, traducere, împreună cu un studiu de Simona Vucu, ed. Polirom, 2004; Aristotel, Despre suflet, ediţie bilingvă, traducere şi comentarii, ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, 412 p, ediţia a II-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2013, ediţia a a III-a, Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2015; Toma din Aquino, Summa theologica, I pars, Polirom, 2009, 985 p., quaestiones 61-65 şi 94-103; Boethius, Gilbertus Porretanus, Avicenna, Averroes, Siger din Brabant, Dietrich din Freiberg, William Ockham, Ce este un lucru? Dispute despre fiind şi esenţă, selecţia autorilor, traducere din limba latină, comentarii, notă preliminară şi studiu, Ed. Polirom, 2011, 240 p; Toma din Aquino, Summa theologica, III (IIa pars IIae partis), editura Polirom, 2016, 1365 p., quaestiones 1-4, 41-50, 71-72, 166-170;
Volume coordonate: Îngerul şi persoana– lucrările colocviului “Persoana şi singurătatea îngerului”, Bistriţa, noiembrie 1999, ed. Charmides, Bistriţa, 2000, 88 p.; Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, seria Philosophia, nr. 1/2000, număr dedicat studiilor medievale; Filosofia politică a lui Aristotel – ed. Polirom, colecţia “Teorie Politică”, Iaşi, 2002, volum coordonat în colaborare cu Vasile Muscă, 342 p.; Filosofia politică a lui Platon– ed. Polirom, colecţia „Teorie politică”, Iaşi, volum coordonat în colaborare cu Vasile Muscă, 2006, 332 p.; Toma din Aquino, Summa theologica, I (= Ia pars), editura Polirom, 2009, 985 p.; Toma din Aquino, Summa theologica, III (IIa pars IIae partis), editura Polirom, 2016, 1365 p.; Studii tomiste (I), editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 200 p.; Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă (volum coordonat în colaborare cu Adela Cîmpean), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 430 p.
 
Colecţii coordonate: „Biblioteca Medievală”, ed. Polirom, Iaşi, 31 volume apărute, din 2003.; „Cogito”, ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 27 de volume apărute, din 2004; „Filosofi medievali”, ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 6 volume apărute, din 2001; „Surse clasice”, ed. Humanitas, Bucureşti, 7 volume apărute, din 2006.
 
alexbaum7@gmail.com;

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară