Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăVasile V. FILIP

Data nașterii : 1953-09-20


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Vasile V. FILIP

(n. 20 septembrie 1953, Chiuza, Bistrița-Năsăud). Etnolog, eseist, critic literar. Semnează Vasile V. Filip. Este absolvent al Facultății de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1979). Doctorat în filologie în 1998. Profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Bistrița (1990-2019). Profesor atașat la Universitatea de Nord Baia Mare (2000-2010). Din 2019, pensionar.
Debut publicistic în 1978, literar în „Echinox”, iar etnologic în „Samvs”. Colaborator cu peste 200 de articole la diverse reviste literare și culturale din țară.
Volume publicate: Universul colindei românești (în perspectiva unor structuri de mentalitate arhaică) (1999); Eseuri ± etnologice (2008); Cultura tradițională imaterială românească din Bistrița-Năsăud, vol. I: Riturile de trecere (2012, coautor Menuț Maximinian), vol. II: Sărbătorile ciclului social și calendaristic sau Munci și zile în ținutul Bistriței și Năsăudului (2015, coautor Menuț Maximinian), vol. III: Poveștile și povestitul în ținutul Bistriței și Năsăudului (2021); Popasuri și povești din piemontul Călimanilor. Eposul unui sat de multe din Bistrița-Năsăud (2016, coautor Voichița Stejerean); Între etnologie și literatură (2019); Însemnări de-a lungul vremii (ale unui dascăl greu de mulțumit) (2021); Cronici, povestiri, mărturisiri (2022).
Volume coordonate: Gavril Scridon – 100 de ani între „oameni de pe Someș” (2022).
Colaborator la numeroase volume colective, pe teme etnologice sau literare.
Premiiale unor reviste, asociații și fundații culturale, județene și naționale (Saloanele „Liviu Rebreanu”, Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște țărani”, Festivalul „Fire de tort”, revista „Mișcarea literară”, Societatea Scriitorilor din Bistrița-Năsăud, „Premiile municipiului Bistrița” etc.).
 
Referințe critice:
Universul colindei românești – remarcabilă și profundă investigație a mitologiei populare românești și sud-est europene, luminând emoționant și riguros științific lumea unor străvechi simboluri, înălțând în orizonturile de meritată demnitate viziunea filosofică a țăranului român” (Dinu Săraru).
„Volumul lui Vasile V. Filip [...] impune publicului larg un adevăr de mai multă vreme cunoscut folcloriștilor, anume că exagerat de modest/ timidul profesor bistrițean este unul dintre cei mai buni, dacă nu specialistul actual numărul unu al colindei românești.” (Otilia Hedeșan)
„Rezultat al unui laborios demers de documentare și de reflecție, calibrat la durata a două decenii, cartea lui Vasile Filip [...] reprezintă, în contextul cercetării etnologice românești de după 1989, un reper valoric și, în toată puterea cuvântului, un model de abnegație și de probitate intelectuală.” (Ion Urcan)
„De aici nota de dezmărginire, de prospețime pe care ne-o dă citirea textelor lui Vasile V. Filip, la care se adaugă curajul și firescul emiterii la fiecare dintre temele abordate a unor afirmații originale solid argumentate. [...] Vasile V. Filip ne deschide, cu inteligența și sensibilitatea unui suflet ales, calea apropierii de esențele cristalizate în tradiția culturală a lumii și a patrimoniului popular românesc. [...] O demonstrație excelentă de integrare a literaturii în arealul mitic universal, păstrător al arhetipului.” (Avram Cristea)
”Demonstrație rafinată a complementarității dintre etnologie și literatură [...] antologia lui Vasile V. Filip apărută în 2019 la editura Limes este cartea unei pregnante prezențe culturale regionale și a unei deschideri intelectuale de anvergură. [...] etnologul cedează subtil scena filologului, criticului literar și chiar prozatorului.” (Constantina Raveca Buleu)


Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară