Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăEmilia POENARU MOLDOVAN

Data nașterii : 1956-02-01


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Emilia POENARU MOLDOVAN

(n. 1 februarie 1956 la Târgu Mureș). Școala la Ocna Mureș (Uioara). A studiat Relații Economice Internaționale la A.S.E. București. Este stabilită la Cluj-Napoca. A fondat în 2016 și conduce cenaclul Cercul Literar de la Cluj, a înființat colecția cu același nume la Editura Colorama din Cluj-Napoca, unde este editor.
Publică în reviste: Steaua, Tribuna, Discobolul, Caiete Silvane, Hyperion, Poezia, Convorbiri Literare, Miscarea Literară, Familia, Poesis, Conta, Acolada, Transilvania, Vatra, Orizont, Algoritm literar, Jurnal Israelian, Orașul, Conexiuni culturale, Revista română pentru literatură și artă, Rotonda Valahă ș.a.
Volume: Ca vântul și ca gândul, proză scurtă, 2004, ed. Casa Cărții de Știință; Cheia închisorilor mele, poezie, 2016; Severus, proză scurtă, 2018; Cheia închisorilor mele, poezie, 2018, ediția a 2-a revăzută și completată; Cineva ca mine, poezie, 2019; Uioara Felix, poezie, 2020; Acompaniament de peniță. Note de lectură, 2021– toate la Ed. Colorama.
Prezentă în antologii: Trepte, vol.1 (proză), 2017, Cercul Poeților, vol.2/2018 și 4/2020 (poezie), ambele editate de Cercul Literar de la Cluj la Ed. Colorama, Cartea cuvintelor-madlenă, o antologie gândită de Irina Petraș, 2020, (eseu) Ed. Școala Ardeleană, Rosarien, Rumänische gegenwartslyrik, 2020, (poezie) - antologie în limba germană, selecție și traducere, Christian W. Schenk, Ed. Dionysos, Boppard, Germania, Rondul Scriitorilor, În dialog cu lucrări din Patrimoniul Muzeului de artă Cluj-Napoca (poezie), 2020, Ed. Mega, Primăvara poeziei/ A Költészet Tavasza, poezie, 2020traduceri în și din maghiară, Ed. Caiete Silvane.Autoportrete în oglindă, (eseu) – o antologie gândită de Irina Petraș, 2021, Ed. Școala Ardeleană.
Coordonează și semnează prefața la 8 antologii ale Cercului Literar de la Cluj (4 de poezie și 4 de proză), semnează prefețe, texte critice la grupaje de poezii și proză din antologii și texte escortă pe coperta 4 precum și recenzii publicate în reviste literare din țară (Caiete Silvane, Hyperion, Rotonda Valahă, Poezia, Orașul, Conexiuni Culturale, Revista română pentru literatură și artă). A editat în cadrul colecției 65 de volume din 2016 până în prezent.
Referințe critice: Ioan Holban, Ion Mureșan, Constantin Cubleșan, Adrian Popescu, Ovidiu Pecican, Ion Cristofor, Viorel Mureșan, Diana Dobrița Bîlea, Ionel Bota, Menuț Maximinian, Alice Valeria Micu, Carmen Ardelean, Mihaela Meravei, Marcel Lucaciu, Delia Muntean, Raluca Faraon, Imelda Chința, Iulia Anamaria Ghidiu etc.
Premii: Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, 2016, pentru volumul de poezie Cheia închisorilor mele
Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj din 2021.
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară