Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăNicolae IUGA

Data nașterii : 1953-06-12


Nu exista Manuscris _ _ Nicolae IUGA
n.  12 iunie 1953, Săliștea de Sus, jud. Maramureș; Eseist. Doctor în Filosofie din anul 2002, îndrumător prof. Andrei Marga; Debut absolut: Revista „Tribuna”, Cluj,  (poezie), 15 martie 1973;
 
Volume publicate: Profesorul şi sirena (eseuri), 2001, Filosofia contemporană despre morala creştină, (eseu),  2002, La porţile Occidentului, (reportaj literar), 2003, Cercul şi copacul. (eseu), 2005, Bisericile creştine tradiţionale spre o Etică globală, (eseuri), Un muzeu de caricaturi (analize politice), Cluj, 2007, Le Cercle et l’Arbre de la Vie (eseu, în lb. franceză), 2007, Cauzalitate emergentă în Filosofia istoriei, (manual, suport de curs), 2008,  Dumnezeu şi Mersul istoriei, (eseuri) 2010, Securitatea, Cezarul şi sfoara de câlţi a lui Elie Wiesel, (Memorii), 2012, Şovinismul de mare putere, (suport de curs), 2014 Din istoria marilor idei etice și pedagogice, (Tratat științific) 2015, Șapte păcate împotriva Spiritului, (eseu), 2016,  Essais éthique et politique(eseuri în limba franceză), Edition Universitaires Européennes, Saarbrücken, Germany,2016, About the New Antisemitism and other Essays  (eseuri în limba engleză),  Lambert Academic Publishing,  Saarbrücken, Germany, 2016,  Sur les racines de l ésotérisme dans la pensée antique, (eseuri în limba franceză), Editura Noor Publushing, 2017, The Seven Sins against the Spirit, (eseu în lb. engleză), Editura Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Germany,2017; Eseuri despre sinucidere, (eseu) 201819. Maramureșul – Floarea cu cinci petale, (eseuri etnologice) 2019, Maramureșul și Rusia Subcarpatică, de la Episcopia de Hajdudorog la Tratatul de la Trianon, (eseu geopolitic), 2019,
Premii mai importante: Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române, decernat pe 15 decembrie 2017, pentru cartea Din istoria marilor idei etice și pedagogice, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2015. Medalia „Distincția culturală”, conferită de Academia Română în anul 2019, pentru lucrările din domeniul Filosofiei publicate în străinătate.  Medalia Ordinului „Mihai Vodă” al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului și Clujului, august 1919 pentru cartea Maramureșul și Rusia Subcarpatică, de la Episcopia de Hajdudorog la Tratatul de la Trianon, Ed. Limes, 2019.

***

 „Scriitura lui Nicolae Iuga este cuceritoare prin logica remarcabilă, are o frumusețe dialectică de mare seninătate, iar etica se transmite ca un act imperial” (Ștefan Fay, Nissa, Franța, 2000).
 „Unele dintre eseurile lui Nicolae Iuga sunt de-a dreptul extraordinare. Se vede de la distanţă mâna sigură a competenţei şi frazarea talentului. De fapt, Nicolae Iuga este în aceste încercări filosofice şi un talentat scriitor” (Victor Iancu, 2001).
 „Nicolae Iuga face proba unei remarcabile culturi teoretice, bazată pe resurse preponderent româneşti şi franceze, şi se consacră, drept unul din cei mai competenţi analişti ai evoluţiilor din creştinism pe care îi avem în România, în momentul de faţă” (Andrei Marga, 2002).
 „Trecând în revistă direcţiile privilegiate ale gândului filosofic mai vechi sau mai nou, Nicolae Iuga pune în evidenţă consecinţele pe care acestea le au atunci când este adusă în discuţie legea de căpătâi a creştinismului: aceea a iubirii nestrămutate faţă de Dumnezeu şi de semen” (Ioan Alexandru Tofan, 2002 „Convorbiri literare, nr. 12 (84) / 2002). 
 „Nicolae Iuga se află la cea de-a zecea carte de autor, un volum bine documentat, percutant, scris pe alocuri cu ironie bine dozată. Măsura în care evenimentele istoriei sunt (cvasi) predictibile este una variabilă, de vreme ce ordinea socială nu este, desigur, conformă celor două mari modele epistemice existente – ordinea naturală şi cea artificială” (Eugenia Ţarălungă, „Viaţa Românească”, nr. 5, 2009).
 „Nicolae Iuga, universitar maramureșean, publică sub titlul „Secu­ritatea, cezarul și sfoara de câlți a lui Elie Wiesel” (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012) o selecție severă de documente din dosarul de supraveghere al autorului însuși, pregătită de evocarea memorialistic - explicativă necesară înțelegerii faptelor și a contextului […].  Cartea lui Nicolae Iuga aduce în prim plan parfumul amar al unei epoci încă prea puțin cunoscute (Ovidiu Pecican, „Observatorul cultural” nr. 635 / 2012). 
 „Nos llamaros la atencion los trabajos esotéricos Le Cercle et l Arbre de la Vie redactados por Nicolae Iuga, que ilustram claramente la solida preparacion intelecual del autor” (A. Mac Liman, CIEM, Madrid, 2015).
 „Nicolae Iuga are o solidă cultură enciclopedică, combinată cu profunzime filosofică și cu o mare rigoare științifică. Are o judecată tranșantă și o viziune limpede, atât în probleme ce țin de ideologia politică contemporană, cât și în cele legate de cultură, de morala creștină, de ezoterism, de teologie și de tradiții” (Horea Porumb, Université Paris XIII, Franța, 2015).
 „Avantajul domnului Nicolae Iuga constă în cunoașterea Filosofiei și cărțile sale produc deschideri, generalizează experiențe și aduc o importantă contribuție în domeniu” (Acad. Alexandru Boboc, în rev. „Tribuna”, nr. 313 / 2015).

 
nicolaeiuga@yahoo.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară