Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăDelia MUNTEAN

Data nașterii : 1964-05-19


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Delia MUNTEAN

n. 19 mai 1964, Baia Mare. Critic literar, traducătoare. 1982-1986, Facultatea de Filologie/Institutul Politehnic, Cluj-Napoca/Baia Mare (specializarea: Limba și literatura română - Limba și literatura franceză). Doctorat: 2009, cu teza Coordonate postmoderne în creația lui Mircea Cărtărescu, Universitatea de Nord, Baia Mare. Debut absolut: Homo politicus, un personaj aparte în literatura actuală, în „Nord”, revistă a CUASC din Centrul Universitar Baia Mare, nr. 3 (12) serie nouă/1984, p. 5.
Volume publicate: De la comunicare la cuminecare. Dimensiuni ontice în opera lui Vasile Voiculescu,Editura Umbria, Baia Mare, 2000 (critică literară); Provocări ale postmodernităţii. Pornind de la Mircea Cărtărescu, Princeps Edit, Iaşi, 2010 (critică literară); Incursiuni în lumea cărților, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018 (critică literară); Decalogul timpului meu, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2019 (eseu – teorie și istorie literară).
Traduceri: Anne-Marie Blanc, Pe drumul către școală, traducere din limba franceză și postfață (Despre școală – din Provence în Maramureș): Delia Muntean,Editura Maria Montessori, Baia Mare, 2015.
Premii importante: Premiul al III-lea pentru eseu, Concursul Național de Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, Târgoviște, 1998; Premiul pentru critică literară, „Cărțile anului 2010”, Baia Mare, 2011; Premiul pentru critică literară, Zilele revistei „Nord Literar”, Baia Mare, 2015; etc.

***

Gheorghe Glodeanu: „„Intitulat Provocări postmoderne, eseul care deschide volumul vorbește despre condiția omului contemporan, care, în ciuda numeroaselor restricții, redescoperă bucuria de a trăi și își duce existența sub semnul lui Dionysos. Și mai incitant se dovedește textul următor, care are un titlu simbolic și care dobândește valoare programatică. Este vorba de studiul intitulat De la creativitate la creaţie– o abordare psihanalitică a travaliului creator. Exegeta analizează capacitatea de creație a individului și face distincție între doi termeni care, pentru multă lume, se suprapun: creativitate și creație. În esență, Delia Muntean prezintă condiția culturii în epoca postmodernă. Rigoarea, documentarea migăloasă, claritatea în emiterea judecăților de valoare, eleganța exprimării constituie doar câteva din calitățile discursului criticului literar[…] Investigația este presărată de numeroase referințe culturale, lectura deschizând calea unui lung șir de trimiteri livrești.
Ion Simuț:„Postmodernismul este un tărâm al făgăduinței pentru specialist, cu atât mai mult cu cât este un subiect controversat. Tema o avantajează pe Delia Muntean și-i pune cu prisosință în evidență calitățile exegetice. […]  Exegeta se descurcă excelent în hățișul extrem de derutant al circumscrierii și configurării teoretice a postmodernismului […] Ar fi poate nedrept să spun că unele stăruințe sunt obositoare, când ar fi mai onest să recunosc faptul că discursul critic dovedește o ingeniozitate uimitoare, demnă de toată lauda. Exegeta se dovedește un critic format, atent la toate subteranele textului.[…] Întreprinderea îi pune autoarei în valoare calitățile de exeget specializat în literatura română contemporană, fiind temeinic documentată bibliografic, serioasă și convingătoare în argumentare, inteligentă în interpretări, aplicată pe text, capabilă de conexiuni interesante, productive și demne de reținut ca originale și bine argumentate. M-am convins că Delia Muntean este unul dintre criticii de la care se pot aștepta performanțe în perimetrul interpretărilor exegetice și al eseului contemporan.”
Simona-Grazia Dima: „Farmecul textelor se datorează talentului eseistei de a povesti, de a capta cititorul prin relatări atractive și antrenante. Lector hărăzit cu o curiozitate insațiabilă, atent la detalii și semnificații, Delia Muntean face legături neașteptate, dar sugestive, operează, grație unei bune intuiții comparatistice, conexiuni între scriitori din zone și timpuri diferite.”
Dan Grădinaru: „Delia Muntean nu e doar o bună cititoare și prin urmare o bună propagandistă a literaturii de calitate, indiferent de domeniu, dar că domnia sa face parte neîndoielnic din categoria criticilor profesioniști în care se poate avea deplină încredere.”
Daniela Sitar-Tăut: „Parcurgând cărțile Deliei Muntean […], observăm că avem de-a face nu doar cu un analist textual redutabil, ci și cu un decodeur învederat al instrumentarului simbolic al autorilor supuși atenției.
 
deliafeliciamuntean@gmail.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară