Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăTerezia FILIP

Data nașterii : 1948-01-01


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Terezia FILIP

n. 1 ian. 1948, Rușor, Maramureș. Critic literar, eseistă. Facultatea de Filologie, Universitatea Babeș Bolyai, secția română-franceză, 1975. Doctorat:  în științe filologice cu teza Antropologia imaginarului în lirica lui Nichita Stănescu, coord. Prof.Gheorghe Glodeanu, Universitatea de Nord din Baia Mare.  Master în management educațional la Facultatea de Stiințe Economice a Universității Vasile Goldiș din Arad. Debut absolut: în mai1970,cu versuri, în revista „Maramureș”.
Volume:  Eminescu, semne și simboluri de aur – 2017, critică literară, hermeneutica textului poetic,(296 pag.); Seducția absolutului  − exerciții de hermeneutică eminesciană, 2015, critică literară, hermeneutica textului poetic (252 pag); Nichita Stănescu – Trupul și reveriile organicului, critică literară, hermeneu­tică,2011; (240 de pag). Nichita Stănescu o poetică a ființei II. Hermeneutica realului, Galaxia Gutenberg, 2011, critică literară , hermeneutică, (400 pag.); Nichita Stănescu o poetică a ființei  I. Eul în lume,  Galaxia Gutenberg, 2010, critică literară (300 pag.) Chipurile feminității, Tipologia personajului literar. 2009, inițiere în critică literară (200 pag.); Nichita Stănescu – o poetică a bestiarului, 2008, critică literară (215 pag.)  
Alte 8 cărți didactice și de specialitate, în calitate de unic autor, de coordonator sau de coautor.
Alte publicații: peste 230 de articole de specialitate în reviste literare: Nord Literar, Gând Românesc, Curtea de la Argeș,  Poesis, Contemporanul, Cultura, Vatra veche, Constelații diamantine, Oglinda, Moldova literară; prefețe la cărți de poezie, cărți de eseuri,sau alte cărți.
Premii: Premiul pentru critică literară al revistei Nord literar, 2009,  pentru cartea Nichita Stănescu – O poetică a bestiarului – Zilele revistei Nord literar; PREMIUL PENTRU CRITICĂ LITERARĂ, pentru cartea Nichita Stănescu – o poetică a ființei – I.  Eul în lume  – sesiunea Cărțile anului 2010,  Baia Mare, 24 septembrie 2011; Premiu pentru critică literară, pentru volumul„Semne și simboluri de aur. Acordat de: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Scriitorilor Baia Mare, Revista de cultură – Nord Literar

terezia_filip@ahoo,com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară