Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăAugustin COZMUŢA

Data nașterii : 1944-11-14


Nu exista Manuscris _ _ Augustin COZMUŢA
(14 noiembrie 1944, Cerneşti/Maramureş - 22 noiembrie 2015, Baia Mare). Critic literar. Facultatea de Filologie a UBB Cluj, 1967 (cu teza de licenţă „E. Lovinescu şi modernismul”) şi Facultatea de filozofie (cu lucrarea de licenţă „Politicul în publicistica lui Eminescu”). Cursuri post-universitare de sociologia culturii şi a presei. Doctorand al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea Sociologie. Debut absolut în Tribuna, 1966. Din 1968, ziarist la Baia Mare. Membru al Uniunii Scriitorilor. Volume: Punct de trecere, interviuri, 1995; Punct de vedere, editoriale, 2000;¸Coasta Pacifică. Jurnal Californian, 2002; Pun ct crit ic, comentarii literare, 2004; Pagini de critică literară, 2010; Momente şi schiţe pe scena critică, 2013. A colaborat la revistele Tribuna, Steaua, Familia, Astra, Ateneu, Presa Noastră, Nord Literar, la suplimentele Maramureş şi Graiul de Duminică, la culegerile şi antologiile Pagini Maramureşene.
 
Comentariile exegetului nu tind către exhaustivitate, ci sunt rodul unei riguroase selecţii, o selecţie ce se bazează atât pe importanţa cărţilor parcurse, cât şi pe valoarea demersului critic întreprins. (Gheorghe Glodeanu)
Criticul are în vedere în egală măsură valoarea textului ca operă literară. În multe cazuri cronicile lui Augustin Cozmuţa se transformă în adevărate eseuri cu trimiteri şi conexiuni cu istoria literară, cu arta dramatică şi scenică. (Săluc Horvat)
Cred că este marele secret al acestei cărţi, scrisă cu energia verbului, cu spiritul de observaţie al omului care coboară într-un spaţiu fascinant, dar care ne spune că în acest Jurnal nu este vorba atât de mult despre America, cât, culmea, despre el, autorul, şi despre obsedantul spaţiu din care a plecat. (Gheorghe Pârja)
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară