Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIoana Ileana ŞTEŢCO

Data nașterii : 1952-09-24


Nu exista Manuscris _ _ Ioana Ileana ŞTEŢCO
(24 septembrie 1952, Borşa/ Maramureş - 21 iulie 2022, Baia Mare). Poetă. Absolventă a Liceului economic Baia Mare, 1971; ICI Bucureşti, 1988. Debut absolut în Luceafărul, 1977. Colaborări:Luceafărul, Steaua, Familia, Vatra, Contemporanul, Poesis, Nord Literar .
Volume: Phoenix vecina, 2010; În doze suportabile, iubire, 2011; Şcoala de fete, 2013; Ai să dai sama, doamnă!.

* * *

Poemele sunt admirabil de vii , de tumultoase, de năvalnice şi de grave. (ION MUREȘAN)
De remarcat că mai nimic edulcorat, superficial nu încape în aceste texte. Îndeobște pornind de la stratul real, prozaic al trăirilor,precum de la un grad zero al plăsmuirilor lirice, autoarea își sprijină elanul liric pe preaplinul lor. Aidoma oricărui autor autentic poeta are aerul că nu s-ar putea mărturisi integral, lăsând mereu o marjă a nespusului.  (GHEORGHE GRIGURCU)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară