Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăCarmen Georgeta ARDELEAN

Data nașterii : 1975-04-23


Nu exista Manuscris _ _ Carmen Georgeta ARDELEAN
(n. 23 aprilie 1975, Alba Iulia) Critic şi istoric  literar. A absolvit Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalism din Sibiu, specializarea limba și literatura română-limba și literatura franceză; studii aprofundate „Literatură română în context uni-versal” (2000), master în Management Educațional (2010). Doctor în Filologie (2012). Este profesor titular de limba şi literatura română la Liceul Teoretic „Gh. Șincai” Zalău, redactor asociat al revistei „Caiete Silvane”, membră a Centrului de Cercetare a Imaginarului Speculum, membră a Cenaclului Literar Silvania, membru fondator al Asociaţiei Scriitorilor din Sălaj. Autoare a peste 60 de studii şi articole apărute în volume colective sau în reviste literare.

Volume: Hortensia Papadat-Bengescu, „marea europeană” a literaturii române. Pledoarii, 2013 (Concursul de debut al Filialei Cluj a USR nr. 24)

* * *
„Consacrată unui demers critic de substanţă, pentru demonstrarea modernităţii scrisului „marii europene”, cum a fost numită în epocă Hortensia Papadat-Bengescu, cartea d-nei Carmen Ardelean confirmă apetenţa scriitoarei pentru creaţia de tipuri şi pentru polifonia mediilor, dar şi  pentru construcţia ciclică arborescentă, mărturisind opţiunea ei pentru labirintul narativ metatextual, care dă prioritate Textului ca Lume şi a Lumii ca Text. In consonanţă cu tehnicile narative ale marilor scriitori europeni ai momentului, cu cele ale Virginiei Woolf în primul rând, scriitoarea noastră vădeşte mari capacităţi analitice şi de construcţie narativă, pe care autoarea le pune în evidenţă printr-o demonstraţie critică extrem de convingătoare şi atent elaborată. Cartea subliniază în chip apăsat coeficientul de noutate adus de autoarea ciclului Hallipilor, inovaţii de tip stilistic şi arhitectural care devin astfel atribute de seamă ale artei romaneşti  din perimetrul interbelic, în care Hortensia Papadat-Bengescu se înscrie ca o adevărată precursoare. (Mircea Popa).
 „Discursul critic, bine susţinut cu argumentele unei bibliografii temeinic asimilate, se constituie, adesea, în autentice pagini eseistice pe marginea unor idei aflate în dezbatere critică generală.” (Constantin Cubleşan).
„Carmen Ardelean m-a convins pe parcursul lecturii, prin pertinentele analize de text şi comparaţiile legitime cu alte opere majore de scriitori europeni, că este îndreptăţită să invite tânăra generaţie de cercetători şi exegeţi la o receptare critică familiarizată cu instrumentarul şi metodele criticii actuale, europene.” (Dumitru Chioaru)
 
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară