Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăFlorian ROATIŞ

Data nașterii : 1948-11-17


Nu exista Manuscris _ _ Florian ROATIŞ
(n. 17 noiembrie 1948 în Băseşti, Maramureş). Eseist, istoric literar. Şcoala de ofiţeri din Sibiu;acultatea de Istorie-Filosofie, Secţia Filosofie, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Doctor în filosofie cu teza Elemente de filosofie a istoriei în opera gânditorilor români de la 1848 (susţinută în data de 22 decembrie 1984). Conducător de doctorat: profesor doctor Grigore Drondoe. Debutează publicistic în anul 1973, în cotidianul Pentru socialism cu articolul O filozofie umanistă : Tricentenar Dimitrie Cantemir. Colaborează la diverse publicaţii: Graiul Maramureşului, Archeus, Pro Unione, Academica, Cele trei Crişuri, Nord Literar, Observator cultural, Revista istorică, Ateneu, Idei în dialog, Tribuna, Cronica, Jurnalul literar, România literară, Mozaicul, Revista de filosofie etc.
 
Volume: Paşoptismul : o filosofie românească a istoriei. Cluj-Napoca, 2001; De la Dimitrie Cantemir la N. Steinhardt : Studii, recenzii, interviuri. Cluj-Napoca, 2002; Pledoarie pentru filosofia românească: eseuri aproape polemice. Craiova, 2006; Confluenţe filosofico-literare. Cluj-Napoca, 2008.

În volume colective: Portret în fărâme. În: N. Steinhardt sau fericirea de a fi creştin. Baia Mare, 1999; Idealul naţional oglindit în documente maramureşene. În: Achim, Valeriu. Scrieri în timp : 1946-2003. 2003; Mircea Vulcănescu şi Nicolae Steinhardt sau o polemică uitată. În: Biruirea de sine : volum omagial Mircea Vulcănescu. Baia Mare, 2004; Ion Heliade Rădulescu şi filosofia istoriei. În: Naţiunea română: idealuri şi realităţi istorice : acad. Cornelia Bodea la 90 ani. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2006; Afinităţi spirituale: Vasile Băncilă şi Lucian Blaga. În: Lucian Blaga : Confluenţe filosofice în perspectivă culturală. Coordonatori Angela Botez, Victor Botez, Mihai Popa. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007; Petru P. Ionescu şi Lucian Blaga: de la elogiu la contestare. În: Meridian Blaga, vol. 7, Tom 2: Filosofie. Cluj-Napoca, 2007; Şi, totuşi, cine a fost „săpunul filoisofic”? În: Meridian Blaga, vol. 8, Tom 2: Filosofie. Cluj-Napoca, 2008.florianroatis@yahoo.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară