Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIuliu PÂRVU

Data nașterii : 1940-09-12


Nu exista Manuscris _ _ Iuliu PÂRVU
(12 septembrie 1940, comuna Gârbău,  jud. Cluj - 4 martie 2018, Cluj-Napoca).  Absolvent al Liceului George Bariţiu şi al Facultăţii de Filologie, UBB, Cluj (1965). Critic şi istoric literar, profesor de limba şi literatura română.
Distincții : Premiul anului 2003 pentru Învățământ Preuniversitar, acordat de Prefectura Județului Cluj și Consiliul Județean Cluj, însoțit de Diploma de Onoare, din partea Prefecturii – „Pentru întreaga activitate dedicată promovării celor mai înalte standarde de profesionalism în învățământul clujean.”
2005 – Titlul Cetățean de Onoareal localității Gârbău
2006 – Diplomă de Excelență, acordată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.


Volume: 1998 – Barițiștii – Zări întrerupte(Antologie de scriitori clujeni) ; 2002 – Studii și cronici literare ; 2002Lucian Blaga – Poezii esențiale; 2005 – Jurnalul stărilor lirice; 2007- Jurnalul stărilor reflexive( cugetări) ;2007- Gârbău – Un tezaur de istorie românească (monografie); 2008 – Jurnalul stărilor narative (proză scurtă); 2010 – Jurnalul stărilor de călătorie I (proză de călătorie) ; 2010 – Așadar(cugetări) ; 2011 – Aicea, printre ardeleni ( critică literară); 2012 – Din cântările unui om de rând ; 2013 – Jurnalul stărilor de călătorie II ;2014 – Trei ani din viața de zi cu zi a unui bărbat ca lumea ( roman mozaic ); 2015 – Galaxia aforismelor ; 2016 – Cu aleasă considerație (critică literară).

***
În 2000, am primit o invitație de a participa la o lansare de carte : elevii unei clase a IX-a scriseseră, surprinzător de bine, un volum de proză scurtă, prilej cu care i-am rugat să-mi răspundă la câteva întrebări. Întrebările se refereau la experiența scrierii, așa cum au trăit-o ei, și la modul în care scrisul le-a modificat relația cu literatura. Răspunsurile m-au surprins prin argumentele cu care justificau importanța de „a se așeza”, spuneau ei, „de cealaltă parte a cărții”; un tip de așezare ce le-a permis să se uite mai limpede și mai admirativ la literatură”.(Alina Pamfil).
Dovedind atașamentul dascălului de excepție față de crezul său didactic, profesorul Iuliu Pârvu adaugă șirului de frumoase inițiative și reușite repurtate de-a lungul unei îndelungate cariere pe acela al publicării unei insolite culegeri de eseuri aparținând elevilor Colegiului Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca. Din modestie, dascălul ar fi tentat să spună că performanța revine exclusiv elevilor săi. Desigur, perspicacitatea, scrisul inspirat, coroborate cu impresionantul bagaj de cunoștințe (...) sunt onorante cărți de vizită pentru fiecare din aceste personalități în formare. Dar fără munca profesorului , fără îndrumarea, provocarea și exigența lui, ar fi rămas , probabil, modeste încercări de abordare a unui nou și complex procedeu de verificarea cunoștințelor: eseul.” (Adrian Țion).elenaiuliu69@yahoo.com;

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară