Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMarian ODANGIU

Data nașterii : 1954-05-16


Nu exista Manuscris _ _ Marian ODANGIU
(n. 16 mai 1954, Turda). Eseist, critic literar şi poet. Şcoala primară la Cluj, iar la Timişoara, liceul (1973) şi Facultatea de Filologie, secţia română-latină (1977). Debutează cu o cronică literară în 1977, la revista „Orizont”, după ce în 1974 îi fuseseră incluse câteva versuri într-o antologie a elevilor timişoreni, Vârste de lumină. Colaborează cu eseuri, versuri şi studii critice la „Orizont”, „Luceafărul”, „România literară”, „Tribuna”, „Convorbiri literare” ş.a. Între 1981 şi 1984 scrie libretul operei rock Introducere într-un concert baroc.

Volume: Romanul politic, Timişoara, 1984; Alternativa labirintului. Repere pentru un dialog cu poezia lui Slavco Almăjan, Pancevo, 1989; Tu sau Despre iubire, Timişoara, 1995; Strada Dostoievski, Timişoara, 1996; Norul sau Despre iubire, Timişoara, 2002.

Antologii: You or About Love – Young Poets of a New Romania, tr. Brenda Walker, Londra, 1990.

marian_odangiu@yahoo.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară