Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăZsolt SZABÓ

Data nașterii : 2012-02-15


Nu exista Manuscris _ _ Zsolt SZABÓ
SZABÓ Zsolt
(n. 29 mai 1946, Cluj). Istoric literar şi publicist. Absolvent al Şcolii Medii Brassai Sámuel din Cluj (1964) şi al Facultăţii de filologie (1969), licenţiat la Limba şi literatura maghiară. În 2001, susţine teza de doctorat şi obţine titlul ştiinţific PhD „cum laude”. Redactor şef la revista Művelődés (www.muvelodes.ro), conferenţiar universitar la Fac. de Ştiinţe politice şi Administraţie publică, la  Catedra de jurnalistică.
 
Volume: Benedek Elek irodalmi levelezése 1921–1929. (Corespondenţa literară a scriitorului Benedek Elek între anii 1921–1929), vol. I-IV, Bukarest, Kriterion Könyvkiadó 1979 (Seria Scriitori maghiari din România); A kolozsvári Vasárnap és Vasárnapi Újság(1921–1925) (Revistele V. si V.Ú. din Cluj) E. Kriterion 2006; Intézményteremtő törekvések Erdélyben. Szentimrei Jenő irodalomszervező tevé­keny­sége (Instituţii maghiare interbelice din Transilvania. Activitatea lui Szentimrei Jenő) Caietele din Stana 4. Ed. Kriterion–Művelődés 2007; Benedek Elek. Ed, Tortoma, Baraolt 2009; Colecţia  Híres Emberek.
 
Colaborator şi coautor la numeroase volume collective: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Dicţionar istoric al lexicului maghiar din Transilvania. (Materialul cules şi ingrijit de Szabó T. Attila, în colaborare cu...) vol IV-VIII, Editura Kriterion Akademiai. Bucureşti – Budapesta 1993-1996 (Lucrare laureată a Premiului Academiei Române „Timotei Cipariu”); Romániai magyar irodalmi lexikon (Enciclopedia literaturii maghiare din Ro­mâ­nia) vol 2. Ed. Kriterion Bucureşti 1991; Romániai magyar ki kicsoda 1997 (Enciclopedia personalităţilor maghiare din România – who`s who maghiarilor din R.) Editura Scriptum Oradea– U.D.M.R; A politikus Kós Károly. Mellékletekkel (Levél a balázsfalvi gyűlésről. Az Erdélyi Néppárt programja 1921) (Politicianul Kós Károly. Documente: Scrisoarea din Blaj din anul 1912. Programul partidului popular maghiar din Ardeal din anul 1921) In Kós Károly egyetemessége. Tg. Mureş 1995; Ed. a II-a Tinivar Cluj, 1996; Contribuţii la istoria presei maghiare clujene la începutul anilor '20. In Biblioteca şi cercetarea vol. VI. Cluj–Napoca 1982; Visszapillantó (Retrospectiva presei maghiare culturale din Ardeal de după 1990). In Újságíró évkönyv 1995; Sajtóvita Tamási Áron első regényéről (Recepţia primului roman al lui T.A. în presa maghiară). In Újságíró évkönyv 1997 etc., etc.


Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia Internaţională a Filologilor Maghiari, Budapesta (1981–), Asociaţia Ştiinţifică Finno-Ugrică, Helsinki (1985–), Asociaţia Muzeul Ardelean, Cluj (1990–), Asociaţia Internaţională de Cultura Maghiară, Budapesta (1990–), Aso­ci­aţia Ziariştilor Maghiari din România (1990–), membru Consiliului Dirigent (1992–1996), al Comisiei de Învăţământ (1996–), Asociaţia Ziariştilor din Ro­mânia (1991–), Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor (I.F.J.), Belgia (1991–), Uniunea Scriitorilor Maghiari, Budapesta (2001–) şi Membru cor­po­ra­tiv al Academiei Maghiare Budapesta (2002–)

 
zsolt@muvelodes.ro

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară