Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIoachim CRĂCIUN

Data nașterii : 1898-06-25


Nu exista Manuscris _ _ Ioachim CRĂCIUN
(25 iun. 1898, Dârlos, jud. Târnava Mare – 2 iun. 1971, Cluj) – istoric, bibliolog, profesor, ctitorul şcolii bibliografice clujene; face parte din prima generaţie de studenţi transilvăneni de după 1918 care au studiat la Bucureşti cu profesori ca Nicolae Iorga, Vasile Pârvan şi Dimitrie Onciul, precum şi din prima promoţie a şcolii practice de arhivari şi paleografi (1924-1925); din studenţie este angajat ca bibliotecar ajutor la Biblioteca Academiei Române, unde i-a avut îndrumători pe profesorii Ion Bianu şi Al.-Sadi Ionescu; a urmat o specializare la Paris-Sorbona, în istorie medievală şi istoriografie, iar în domeniul ştiinţelor auxiliare ale istoriei şi bibliografiei, la Ecole de Chartres (1926-1927); a cercetat metodele ştiinţifice ale Institutului Internaţional de Bibliografie de la Bruxelles, unde a studiat organizarea şi modul de funcţionare a prestigioaselor biblioteci europene din Berlin, Viena, Leipzig, Berna, Milano, Veneţia, Praga.
Este colaborator la publicaţia „International Bibliography of Historical Sciences”, editată de un comitet cu sediul la Washington şi cu secretariatul la Paris.

Volume: O ştiinţă nouă. Bibliologia în învăţământul universitar din România[lecţia inaugurală a cursului teoretic şi practic ţinut la Universitatea din Cluj, 12 mai 1932]. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1933; Activitatea ştiinţifică la Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj în primul deceniu, 1920-1930. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1935; Bio-bibliografia lui Gheorghe Bogdan-Duică 1866-1934. În colaborare cu Ion Breazu. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1936; Bibliografii româneşti apărute între 1930 şi 1935. Note şi recenzii. Extras. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1936; ·Bibliografia Transilvaniei româneşti 1919-1928. Bucureşti, 1937; Cartea românească în decursul veacurilor. Cluj: Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1937; Doi bibliologi români: Ion Bianu 1856-1935 şi Alexandru-Sadi Ionescu 1873-1926. Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1937; Biblioteci şi cititori români în trecut şi azi. Extras din:Omagiu Înalt Prea Sfinţiei Sale dr. Nicolae Bălan, Mitropolitului Ardealului, la douăzeci de ani de arhipăstorire. Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1940; Tiparul la românii din Transilvania. Sibiu: Tipografia Arhidiecezană, 1941; Catechismul românesc din 1544, urmat de celelalte catechisme româno-luterane Bârseanu, Sturdza şi Marţian. Sibiu-Cluj: Tipografia Cartea Românească, 1945-1946; Bibliografia istorică a României. Vol. I. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1970 (colaborator).

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară