Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăAlin Mihai GHERMAN

Data nașterii : 1945-11-09


Nu exista Manuscris _ _ Alin Mihai GHERMAN
(n. 9 noiembrie 1945, Turda/ Cluj) este absolvent al Facultăţii de filologie a Universităţii Babeş-Bolyai; doctor în ştiinte filologice cu o teză despre Lexicografia română la începutul secolului al XVIII-lea. Dicţionarul lui Teodor Corbea. Prof. univ. dr., Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Catedra de Limba şi Literatura română. Membru al Societăţii de studii filologice, al Societăţii de studii clasice, al Societăţii de bibliofilie. Membru în prezidiul Societăţii Române de Dialectologie; membru în Societatea internaţională de studii neolatine
 
Volume: Şcoala Ardeleană. Proză, vresuri, tălmăciri. Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Mihai Gherman, Cluj-Napoca, Dacia, 1978; (colab.) Bucoavna de la Bălgrad (1699), Alba Iulia, 1988; (colab.) Documenta Linguae Dacoromanae, Iaşi-Freiburg, 1988 - ; (colab.) H, Tiktin, Rumänisches-deutschsches Wörterbuch. 2. überarbeite und ergränzte Auflage, Wiesbaden, Harrassowitz, 1988-1989. (Lucrarea a primit premiul Academiei Române în 1992); (colab.) Biblia de la Bucureşti, Bucureşti, 1988. (Lucrarea a primit premiul "Timotei Cipariu" al Academiei Române în 1991); N. Iorga, Cărţi reprezentative în viaţa omenirii, vol. I-II, Ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Mihai Gherman, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991; Grigore Maior, Lexicon Compendiarium Latino-valachicum complectens dictiones ac phrases Latinae cum Valachicam earum interpretatione. Edizione critica, introduzione e indice a cura di M. Gherman, Roma, Universitá la Sapienza, 1994-1995 (Romania Orientale, vol.
VII-IX); D. Prodan, Supplex libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Mihai Gherman; Iosif Pervain, Secvenţe preromantice, Ediţie îngrijită de Alin-Mihai Gherman, Cluj, Clusium, 1999; Teodor Corbea, Dictiones latinae cum Valachica interpretatione, Cluj-Napoca, Clusium, 2001 (ediţie şi studiu introductiv de Mihai Gherman); (colab.) H, Tiktin, Rumänisches-deutsches Wörterbuch. 3. überarbeite und ergränzte Auflage, Cluj-Napoca-Wiesbaden, Clusium-Harrassowitz, 2001-; (colab.) Psaltirea de la Bălgrad (1651), Alba-Iulia, 2001 (ediţie de Alexandra Moraru, Alin-Mihai Gherman şi Mihai Moraru); Grigore Maior, Institutiones lingae Valachicae şiLexicon Compendiarium. Alba-Iulia, 2001. (Ediţie, studiu introductiv, indice şi note de Alin-Mihai Gherman); Aspecte umaniste în cultura românească veche, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2004; Literatură română din Transilvania între preiluminism şi preromantism, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii dde Ştiinţă, 2004; Gherontie Cotore, Despre articolele ceale de price, Alba-Iulia, Aeternitas, 2005 (ediţie, glosar, note de Alin-Mihai Gherman); Documenta lingueae Dacoromanae; vol. VI: Psaltirea, Iaşi, Editura Universitîţiii, 2005 (în colab.); Scrierea chirilică românească, Alba Iulia, Aeterniitas, 2007; Samuil Micu, Loghica, Ediţie, studiu introductiv şi note de Alin-Mihai Gherman, Cluj-Napoca, Argonaut, 2007; Ideologia junimii, Bucureşti, Editura Academiei, 2007 (colab.); Gherontie Cotore, Istoria despre schismăticia grecilor, (ediţie glosar,note de Alin-Mihai Gherman), Cluj/Napoca, Argonaut, 2007; Un umanist român: Teodor Corbea, 2010.
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară