Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară


00 Alegeri 2018

ALEGERI 2018


CONVOCATORÎn temeiul dispozițiilor art. 16 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc:

· 11 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Pitești, la adresa: Centrul Cultural Pitești, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, cod poştal 110013

· 11 aprilie 2018, ora 16:00 – Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secția de Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod poștal 200410, Craiova

· 12 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Timișoara, la adresa: Forumul German, sala Adam Müller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, cod poștal 300080, Timișoara

· 13 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, Arad

· 14 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Critică, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

· 14 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala București – Dramaturgie, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

· 15 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

· 18 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Brașov, la adresa: Casa Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poștal 500035, Brașov

· 18 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Târgu Mureș, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mică, Piața Victoriei, nr. 1, Tg. Mureș

· 19 aprilie 2018, ora 10:30 – Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 1, Cluj-Napoca

· 19 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, cod poştal 510118, Alba

· 20 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, Str. Gh. Barițiu, nr. 5-7, Sibiu

· 23 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Poezie, la adresa: Teatrul Dramaturgilor Români, Calea Griviței, nr. 64-66, București

· 25 aprilie 2018, ora 14:00 – Filiala Bacău, la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacău

· 26 aprilie 2018, ora 9:00 – Filiala Iași, la adresa: Casa cu absidă „Laurențiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, cod poștal 700023, Iași

· 26 aprilie 2018, ora 17:00 – Filiala Chișinău, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, et. 3, ap. 304, cod poștal 2004, Chișinău, Republica Moldova

· 27 aprilie 2018, ora 12:30 – Filiala Sud-Est, la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galați

· 27 aprilie 2018, ora 17:30 – Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea OVIDIUS (Biblioteca Centrală Universitară), B-dul Mamaia, nr. 124, Constanța

· 28 aprilie 2018, ora 11:00 – Filiala București – Copii și Tineret, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

· 29 aprilie 2018, ora 10:00 – Filiala București – Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071

Fiecare Filială a USR va proceda la convocarea Adunării Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea acesteia.

Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor USR urmează a fie adus la cunoștința membrilor acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.

Ordinea de zi a Adunării Generale:

Adunarea Generală USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

2. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, precum și a Comitetului Director și a Consiliului USR în perioada scursă de la AG precedentă;

3. Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte.Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

2. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

3. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

4. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei, pentru Filialele cu peste 150 membri.Candidaturile la funcția de Președinte USR

Membrii USR care doresc să candideze la funcția de Președinte USR pot depune candidaturile la secretariatul USR, în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, București, până la data de 09.03.2018.

Candidaturile trebuie însoțite de proiectul de conducere, trebuie să conțină propunerea candidatului pentru reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare a Alegerilor, trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Candidaturile care îndeplinesc condițiile legale și statutare vor fi verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România din data de 09.03.2018 și validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere ale candidaților vor fi publicate pe site-urile USR și ale Filialelor în data de 10.03.2018.

Toți candidații ale căror candidaturi au fost validate pot participa, pentru a-și susține candidatura, la toate Adunările Generale ale Filialelor USR.Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialelor prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunărilor Generale ale Filialelor votează într-o urnă Președintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei și, unde e cazul, reprezentanții în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Președintele USR.

Un membru USR poate vota numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care face parte. Un membru USR poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Urna cu voturile exprimate pentru Președintele USR se sigilează înainte de data începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare a Alegerilor, care o va păstra, într-un spațiu securizat pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet a USR – www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în revista România literară,precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan național.Președintele Uniunii Scriitorilor din România,

Nicolae Manolescu

CONVOCATOR

Adunarea Generală a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România
În temeiul dispoziţiilor art. 16 şi art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Preşedintele Filialei Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Universităţii nr. 1, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – Bucureşti, membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Cluj, compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii USR care îşi exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 19 aprilie 2018 ora 10:30 la adresa: str. Universităţii nr. 1, Cluj-Napoca

Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei

Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Dezbaterea activității USR, a Președintelui, a Prim-vicepreședintelui și a Vicepreședintelui, a Comitetului Director și a Consiliului USR, precum și a Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

2.Votarea raportului de activitate al conducerii USR, prezentat de Președinte, precum și al Președintelui Filialei pentru mandatul 2013-2018;

3. Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2018-2023;

4. Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023;

5. Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei;

6. Alegerea reprezentantului Filialei în Consiliul USR, altul decât Președintele Filialei.

Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei.

Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în str. Universităţii nr. 1, până la data de 18 martie 2018, ora 12:00. Candidaturile trebuie semnate în original şi depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Votul în cadrul Adunării Generale

Membrii Filialei prezenţi la data, ora şi locul desfăşurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi reprezentantul în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează Preşedintele U.S.R.

Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcţia de Preşedinte USR şi un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.

Procesul de vot se va închide la data de 19 aprilie 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele Filialei, Comitetul de Conducere al Filialei şi reprezentantul Filialei în Consiliul USR se vor consemna într-un proces-verbal.

Rezultatele alegerilor pentru Preşedintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului USR.

Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum şi prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.Preşedintele Filialei,

Irina PetraşCandidaţi Filiala Cluj (până la data de 10 martie 2018)

Pentru funcţia de preşedinte Filială: Irina Petraş

Pentru Comitetul Filialei: Irina Petraş, Elena Abrudan, Hanna Bota, Constantina Buleu, Doina Cetea, Cornel Cotuţiu, Ion Cristofor, Karácsonyi Zsolt, Rodica Marian, Andrei Moldovan, Ovidiu Pecican, Flore Pop, Adrian Popescu.

Pentru Consiliul Uniunii: Elena Abrudan, Cornel Cotuţiu, Ion Cristofor, Karácsonyi Zsolt, Ovidiu Pecican, Flore Pop.Proiectele/programele de candidatură

Descarca programele de candidatură pentru Președinția Uniunii Scriitorilor din RomâniaDan LunguNicolae Manolescu descarca si (anexa)Stefan MitroiSimona VasilacheNarcis Zarnescu


Program de conducere al candidatului pentru preşedinţia Filialei Cluj a USR:

Irina Petraş linkAlegerile de la Filiala Cluj arată, în cifre, aşa:

Prezenţi la vot 150 (din cei 291 de membri cu drept de vot din totalul de 296)

Voturi exprimate 147

Pentru Preşedinte Filiala Cluj

Irina Petraş145 de voturi din 147 valabil exprimate

Pentru Comitetul de Conducere al Filialei

Voturi exprimate: 147

Voturi nule: 18

Voturi valabile: 129

Elena Abrudan, 26

Hanna Bota, 38

Constantina Buleu, 28

Doina Cetea, 101

Cornel Cotuţiu, 29

Ion Cristofor, 78

Karácsonyi Zsolt, 36

Rodica Marian, 41

Andrei Moldovan, 38

Ovidiu Pecican, 74

Irina Petraş, 112

Flore Pop, 18

Adrian Popescu, 85Deci, membrii Comitetului: Irina Petraş, 112; Doina Cetea, 101; Adrian Popescu, 85; Ion Cristofor, 78; Ovidiu Pecican, 74Pentru Reprezentant în Consiliul Uniunii

Voturi exprimate: 147

Voturi valabile 134

Voturi nule: 13

Elena Abrudan, 8

Cornel Cotuţiu, 4

Ion Cristofor, 48

Karácsonyi Zsolt, 15

Ovidiu Pecican, 51

Flore Pop, 2

Aşadar, Reprezentant al Filialei Cluj în Consiliu: Ovidiu Pecican, 51.
Rezultatele alegerilor pe ţară:Rezultatele la alegerile Uniunii Scriitorilor din România

Preşedintele U.S.R.: Nicolae MANOLESCU,

Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan VOSGANIAN,

Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel CHIFU,

1. Președintele Filialei Alba – Hunedoara: Cornel NISTEA,

2. Președintele Filialei Arad: Vasile DAN,

3. Președintele Filialei Bacău: Dumitru BRĂNEANU,

4. Președintele FilialeiBrașov: Adrian LESENCIUC,

5. Președintele interimar al Filialei Bucureşti – Literatură pentru Copii şi Tineret: Victor Gh. STAN,

6. Președintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară: Radu VOINESCU,

7. Președintele Filialei București – Dramaturgie: Radu F. ALEXANDRU,

8. Președintele Filialei Bucureşti – Poezie: Horia GÂRBEA,

9. Președintele Filialei Bucureşti – Proză: Aurel Maria BAROS,

10. Președintele Filialei Bucureşti – Traduceri Literare: Peter SRAGHER,

11. Președintele Filialei Chișinău: Leo BUTNARU,

12. Președintele Filialei Cluj: Irina PETRAȘ,

13. Președintele interimar al Filialei Craiova: Gabriel COȘOVEANU,

14. Președintele Filialei Dobrogea: Angelo MITCHIEVICI,

15. Președintele Filialei Iași:Cassian Maria SPIRIDON,

16. Președintele Filialei Pitești: Nicolae OPREA,

17. Președintele Filialei Sibiu: Ioan Radu VĂCĂRESCU,

18. Președintele Filialei Sud – Est: Corneliu ANTONIU,

19. Președintele Filialei Târgu Mureș:MARKO Bela,

20. Președintele Filialei Timișoara:Cornel UNGUREANU.Membrii CONSILIULUI UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA:

Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu, Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian, Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu, Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Adrian Lesenciuc, Victor Gh. Stan (interimar), Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu, Aurel Maria Baros, Ion Lazu, Peter Sragher, Antoaneta Olteanu, Leo Butnaru, Irina Petraș, Ovidiu Pecican,Gabriel Coșoveanu (interimar), Angelo Mitchievici, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Oprea, Ioan Radu Văcărescu, Corneliu Antoniu, Marko Bela, Cornel Ungureanu, Marian Odangiu.Adunările Generale de la Filiala București – Literatură pentru Copii și Tineret și de la Filiala Craiova se vor reconvoca pentru alegerea președinților acestor Filiale.Membrii COMITETULUI DIRECTOR AL UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA:

Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu, Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian, Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu, Ion Cristofor, Cassian Maria Spiridon, Horia Gârbea, Aurel Maria Baros, Mircea Mihăieş, Peter Sragher.

Directorii Uniunii Scriitorilor din România:

Directorul de Programe Interne: Sorin Lavric,

Directorul de Programe Externe: Răzvan Voncu,

Directorul de Imagine: Daniel Cristea-Enache,

Directorul Economic: Stela Pahonțu,

Directorul Administrativ: Ion Pahonțu.

Comisiile Uniunii Scriitorilor din România:

Comisia Socială: Simona Grazia Dima, Ion Lazu, Emil Lungeanu, Nicolae Prelipceanu, Dan Stanca, Florin Toma (rezervă).

Comisia de Relaţii Externe: Aurel Maria Baros, Leo Butnaru, Denisa Comănescu, Dinu Flămând, Răzvan Voncu, Tudora Șandru Mehedinți (rezervă).

Comisia Minorităţilor: Dagmar Maria Anoca, Marko Bela, Slavomir Gvozdenovici, Ivan Kovaci, Karacsonyi Zsolt.

Comisia de Cenzori: Valentin Bazăverde, Constantin Capița, Liviu Capșa, Marius Chelaru, Nicolae Corlat, Mircea Stâncel (rezervă).

Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excluderi: Daniel Cristea-Enache, Ion Cristofor, Horia Gârbea, Sorin Lavric, Alex Ștefănescu, Adrian Lesenciuc (prima rezervă), Ioan Radu Văcărescu (a doua rezervă), Vasile Spiridon (a treia rezervă).

Comisia de Onoare și Demnităţi: Al. Călinescu, Livius Ciocârlie, Vasile Dan, Gabriel Dimisianu, Mihai Zamfir, Angelo Mitchievici (rezervă).

Comisia de Validare: Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghișor, Vasile Popovici, Nicolae Prelipceanu, Răzvan Voncu, Adi Cristi, Ioan Moldovan (rezervă), Mihai Zamfir (rezervă).Categoria : Activități
Data adăugării : 2018-02-17
Apasă aici pentru a adauga produsul în coşul dumneavoastră de cumpărături


Recomandă unui prieten

611 afișări