Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară


008_Monica_GrosuMonica Grosu, Petru Comarnescu. Un neliniştit în secolul său. Studiu monografic, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. Mircea Popa însoţeşte volumul cu precizarea că: În cercetarea operei lui Petru Comarnescu, Monica Grosu se plasează în unghiul cel mai favorabil, contemplând şi având întotdeauna sub ochi întregul, la care să poată face raportările necesare, în aşa fel încât să nu dea impresia de facil, de zbor razant, ci de cuprindere metodică, la firul ierbii, a gestului artistic complex, cu insolitul şi spectaculosul lui. Autoarea nu optează pentru dihotomia devenită clasică între viaţă şi operă, ci îşi gândeşte cartea ca o raportare permanentă la structura de adâncime a unui studios, care se gândeşte pe sine armonizat cu semnele vremii sub imperativele omului clasic, în raport cu Binele şi Frumosul, despre care meditează în scrierea sa Kalokagathon, ideal şi simbol pentru cel care încearcă a trăi sub semnul artei.* * *Constantin Noica, cărturari ai baricadei anticomuniste, dar şi a unor implicări politice încă insuficient lămurite. Cartea Monicăi Grosu este inaugurată, aşa cum se cuvine unei cercetări necesare, cu biografia lui Petru Comarnescu. O viaţă în beneficiul culturiinumeşte, fără fantazii artiste, devenirea unui cărturar ale cărui merite nu au fost îndeajuns subliniate. Şi a cărui biografie a stat fie sub tirul atacurilor jurnalistice, fie a tabuizărilor protectoare. Sunt multe pagini necesare, unele inedite, extrase din arhive, jurnale, corespondenţă […] Excelente capitolele despre criticul de artă, despre pledoariile pentru Brâncuşi şi locul lui în secolul XX al artelor. În concluziile lucrării, autoarea găseşte tonul nimerit pentru a atrage atenţia asupra unei personalităţi esenţiale din cultura română a secolului XX. Irina Petraş se poate felicita încă o dată pentru iniţiativele sale editoriale. Colecţia Debut („Biblioteca tânărului scriitor”)începe frumos.” (Cornel Ungureanu, în ,,Luceafărul de dimineaţă’’, XVI, 2009, nr. 4 (4 martie), p. 3.),,După cum sunt convins că nu putem avea imaginea confruntărilor legate de specificul naţional dacă exceptăm contribuţiile lui Petru Comarnescu, chiar şi a celor mai juvenile, despre care autoarea monografiei vorbeşte pe larg, citându-l pe neuitatul nostru prieten Z. Ornea. Aici aş vrea să arăt că Monica Grosu şi-a alcătuit monografia pe fundamente ştiinţifice, folosind cu rigoare şi spirit critic, practic tot ce s-a scris viabil despre Petru Comarnescu. Nu a „uitat” contribuţiile precedente la înţelegerea omului şi operei, cum se întâmplă nu o dată acum, fie din motive conjuncturale, fie din pricina unei dezgustătoare laşităţi.”(Valeriu Râpeanu, în ,,Clipa’’, II, 2009, nr. 6 (mai), p. 22.)
Categoria : Biblioteca
Data adăugării : 2011-01-06
Apasă aici pentru a adauga produsul în coşul dumneavoastră de cumpărături


Recomandă unui prieten

956 afișări