Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară


004_Magda_Wachter
Magda Wächter, A.E. Baconsky. Scriitorul şi măştile, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. Cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică şi Istorie literară Sextil Puşcariu din Cluj-Napoca. Coautoare la Dicţionarul General al Literaturii Române, Bucureşti, 2004- (vol. I-VII) şi la Dicţionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până în 1989, Edit. Academiei, 2005. Volumul este o foarte serioasă, aproape pedantă, dar nicidecum seacă monografie. Radiografia este pe cât de sobră, pe atât de deschisă la interpretări inedite, gata să incorporeze portretului tradiţional detalii rebele, uneori stridente. Un scurt excurs biografic este urmat de secţiuni inteligente în operă.A.E.Baconsky. Scriitorul şi măştile este o lucrare eminentă, un studiu atent, competent, cu multe date noi despre debutul lui A.E.Baconsky.[…]Remarc buna calitate a analizei, limbajul fluent şi expresiv, în fine, amploarea cercetării şi informaţiei istorico-literare” (Eugen Simion)„Monografia Baconsky, prezentată de Magda Wächter ca teză de doctorat, e, după estimarea mea, o realizare deosebită, şi nu doar la nivelul superior al lucrărilor de abilitare academică, ci în întregul context al criticii şi istoriei literare româneşti.[…]Prin întregul cuprins, studiul relevă o personalitate critică de primă clasă, în care spiritul ştiinţific şi talentul literar fac un tot inseparabil” (Dumitru Micu)„Monografia A.E.Baconsky este rezultatul unei cercetări temeinice şi al unui simţ critic autentic, susţinut şi de o judicioasă plasare deontologică faţă de obiectul cercetării. Studiul desenează în linii ferme profilul personalităţii şi al operei în toate compartimentele sale, distribuind accente credibile şi promovând puncte de vedere exegetice valabile, nu o dată de o remarcabilă fineţe ideatică şi stilistică” (Nicolae Mecu)„Scris cu talent, adoptând un discurs aidoma cercurilor acvatice infinitezimale stârnite de întâlnirea violentă cu un obiect greu, cu o fluenţă a limbajului artistic cuceritoare, volumul are o foarte bună distribuţie a liniilor de forţă convergente” (Dania-Ariana Moisa, în Ramuri, nr.8/2008)

magdawachter@yahoo.comCategoria : Biblioteca
Data adăugării : 2011-01-06
Apasă aici pentru a adauga produsul în coşul dumneavoastră de cumpărături


Recomandă unui prieten

889 afișări